Ostatnio sprawdzono: 25/01/2023

znak „℮"

Na opakowaniu produktów sprzedawanych w opakowaniach jednostkowych w jakimkolwiek kraju UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) muszą znajdować się informacje określające nominalną ilość (masę lub objętość) ich zawartości. Przykłady produktów w opakowaniach jednostkowych:

Znak „℮" umieszczony obok ilości nominalnej wskazuje, że producent przestrzegał odpowiednich przepisów prawa europejskiego. Można go umieszczać na produktach w opakowaniach jednostkowych, które mają z góry określoną stałą objętość (w przypadku produktów płynnych) lub masę (dla innych produktów). Znak „℮" może być umieszczony na produktach, których masa lub objętość mieści się między następującymi wartościami:

Czy jest on obowiązkowy?

Znak „℮" nie jest obowiązkowy. Jednak umieszczenie go na produkcie pozwala na jego sprzedaż we wszystkich krajach UE bez konieczności sprawdzania, czy spełnione zostały indywidualne wymogi krajowe. Znak „℮" wskazuje, że produkt jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi podawania objętości lub masy oraz metod pomiaru, które musi stosować sprzedawca produktów w opakowaniach jednostkowych.

Jakie są wymogi?

Aby zapewnić, że podana ilość jest poprawna, opakowania oznaczone znakiem „℮" muszą spełniać następujące wymogi:

Uwaga

Obecność znaku „℮" NIE oznacza, że ilość produktu została oszacowana. Oznacza to, że masę i objętość zmierzono zgodnie z przepisami UE przy użyciu przyrządów spełniających wymogi prawodawstwa UE.

Jak umieszczać znak?

Znak „℮" powinien być nadrukowany na opakowaniu obok wskazania masy lub objętości. Wysokość czcionki powinna wynosić co najmniej 3 milimetry. Znak „℮” i oznaczenie ilości powinny być umieszczone na opakowaniu na stałe w widocznym miejscu. Ilość należy podać jako liczbę, a po niej — jednostkę miary (gramy, kilogramy, mililitry, centylitry lub litry) lub jej skrót (g, kg, ml, cl lub l).

Kontrole jakości i inne kontrole

Podmiot zajmujący się pakowaniem musi się upewnić, że wypełniane opakowanie jest zgodne z wymogami. W tym celu należy:

Podmiot zajmujący się przywozem musi przedstawić dowód, że importowane produkty w opakowaniach jednostkowych są zgodne z wymogami. Dowodem tym mogą być zarejestrowane kontrole, o których mowa wyżej.

Organy krajowe przeprowadzają kontrole, aby sprawdzić, czy produkty oznaczone znakiem „℮" spełniają wymogi. Mogą to zrobić w zakładzie pakowania lub w innym miejscu łańcucha dystrybucji.

Informacji dotyczących szczególnych wymogów w danym kraju UE oraz więcej informacji na temat kontroli udzielają organy krajowe en .

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twoja Europa – Porady

Serwis „Twoja Europa – Porady" udziela specjalistycznych porad dotyczących wszelkich problemów ze stosowaniem prawa UE w innych krajach UE.

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: