Ścieżka nawigacji

Twoja Europa – Porady

 

Europa dla każdego − informacje i porady na temat pobytu, pracy i podróży w Unii Europejskiej.

Poruszając się po Europie, zadajemy sobie wiele pytań:

  • W jakim terminie po przeprowadzce do innego kraju UE muszę tam zarejestrować swój samochód?
  • Czy współmałżonek pochodzący z kraju spoza UE może ze mną wyjechać do innego kraju UE?
  • Czy moja emerytura może być wypłacana w innym kraju UE?

Portal „Twoja Europa” jest głównym źródłem informacji na te tematy. Sprawdź, czy znajdziesz tu informacje, których potrzebujesz:

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, możesz skontaktować się z serwisem „Twoja Europa – Porady”, w tym celu kliknij na przycisk „Skontaktuj się działem pomocy” w portalu.

Na Państwa pytania o prawa przysługujące nam w UE odpowie zespół niezależnych ekspertów prawnych serwisu „Twoja Europa – Porady”. Eksperci:

  • udzielają bezpłatnie indywidualnych porad we wszystkich językach urzędowych UE, w terminie jednego tygodnia
  • wyjaśniają przepisy unijne, które mają zastosowanie w konkretnym przypadku
  • wyjaśniają, jak dochodzić swoich praw w UE.
Opinie na temat serwisu
„Twoja Europa – Porady”
„Dzięki Waszej pomocy udało nam się odzyskać 429 euro, które był nam winien operator telekomunikacyjny"
(obywatel Wielkiej Brytanii we Francji)
„Potrzebowałem zrozumiałego wyjaśnienia pewnej kwestii prawnej. To, które otrzymałem, było dla mnie naprawdę jasne"
(użytkownik z Marsylii)
„Dzięki Waszym poradom mogę złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Austrii"
(polski obywatel zatrudniony w Austrii)
 
Sukcesy
Oto kilka przykładów:

Obywatelka Wielkiej Brytanii chciałaby wyjechać do innego kraju UE, gdzie znajduje się jej dom rodzinny, wraz z małżonkiem, który nie jest obywatelem UE. Ma jednak problemy z otrzymaniem wizy dla współmałżonka.

Dzięki pomocy serwisu „Twoja Europa – Porady” jej współmałżonek może podróżować bez zbędnych formalności.
Austriakowi z dyplomem technika dentystycznego wystawionym w Wielkiej Brytanii odmówiono prawa do założenia firmy w Austrii.

Serwis „Twoja Europa – Porady” poinformował go o wymaganych formalnościach oraz dokumentach i skierował go do austriackiego urzędu, który udzielił mu dalszej pomocy.