Ostatnio sprawdzono: 06/01/2023

Nieformalne rozstrzyganie sporów konsumenckich

Skontaktuj się z przedsiębiorcą

Najpierw skontaktuj się z działem obsługi klienta – jego dane kontaktowe znajdują się zazwyczaj na stronie internetowej przedsiębiorcy. Poinformuj go o tym, że naruszył przepisy unijne lub krajowe, i poproś o rozwiązanie problemu. Możesz przypomnieć mu, że spoczywają na nim zobowiązania – na tej stronie znajdziesz ich podsumowanie. Zawsze dobrze jest poprzeć swoje roszczenia jakimś dowodem (fakturą, umową itp.). Jeśli takie działanie nie przyniesie efektów, należy rozważyć podjęcie dalszych kroków.

Prawdziwa historia

Działy obsługi klientów mogą często pomóc w rozwiązaniu problemu

Jutta z Niemiec nie była zadowolona z szybkości łącza internetowego, która była niższa niż wskazano w umowie.

Poskarżyła się u swojego dostawcy internetu, wskutek czego dostawca zwiększył szybkość połączenia. Jutta nie musiała już podejmować dalszych kroków.

Jeżeli nie uda Ci się rozwiązać sporu umownego bezpośrednio z przedsiębiorcą, to musi on poinformować Cię, jakie dalsze działania możesz podjąć. Są to:

Wybierz kraj

Skontaktuj się z organizacją konsumencką lub organem regulacyjnym

Organizacje konsumenckie w Twoim kraju mogą zazwyczaj:

W razie problemu z usługodawcą możesz także zwrócić się do właściwych krajowych organów regulacyjnych. Każdy sektor ma swoje odpowiednie krajowe organy regulacyjne, przy czym ich konkretne uprawnienia mogą różnić się w poszczególnych krajach. Wiele organów regulacyjnych ma specjalne procedury w odniesieniu do usługodawców w danym sektorze i może sprawiedliwie i szybko rozstrzygać spory.

Więcej informacji:

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

W razie problemów przy zakupie towarów lub usług za granicą w UE, Norwegii lub Islandii, skontaktuj się z jednym z europejskich centrów konsumenckich (Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich) Otwórz link do strony zewnętrznej. Centra te mogą:

Europejskie centra konsumenckie mogą udzielić bezpłatnej pomocy, kiedy:

Prawdziwa historia

Sofia z Portugalii kupiła laptop od hiszpańskiego sprzedawcy detalicznego. Po otrzymaniu przesyłki stwierdziła, że laptop nie funkcjonuje prawidłowo. Sprzedawca doradził jej, aby odesłała go do producenta do naprawy. Zrobiła tak, ale po pewnym czasie ten sam problem znów się pojawił.

Sofia znowu skontaktowała się ze sprzedawcą i zażądała zwrotu pieniędzy. Wtedy dowiedziała się, że zwrot pieniędzy jest możliwy dopiero po trzeciej naprawie laptopa. Postanowiła zwrócić się o pomoc do portugalskiego centrum konsumenckiego. To zaś poinformowało o sprawie analogiczne biuro w Hiszpanii, które skontaktowało się ze sprzedawcą. Po interwencji hiszpańskiego biura sprzedawca odebrał od Sofii laptopa i zwrócił jej pełną kwotę 445,92 euro.

Jeżeli skontaktujesz się ze sprzedawcą lub europejskim centrum konsumenckim, jak opisano powyżej, nadal masz prawo wnieść sprawę do sądu na późniejszym etapie.

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: