Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 21/08/2017

Nieformalne rozstrzyganie sporów konsumenckich

Skontaktuj się z przedsiębiorcą

Najpierw skontaktuj się z działem obsługi klienta – jego dane kontaktowe znajdują się zazwyczaj na stronie internetowej przedsiębiorcy. Poinformuj go o tym, że naruszył przepisy unijne lub krajowe, i poproś o rozwiązanie problemu. Możesz przypomnieć mu, że spoczywają na nim zobowiązania – na tej stronie znajdziesz ich podsumowanie. Zawsze dobrze jest poprzeć swoje roszczenia jakimś dowodem (fakturą, umową itp.). Jeśli takie działanie nie przyniesie efektów, należy rozważyć podjęcie dalszych kroków.

Prawdziwa historia

Jutta z Niemiec nie była zadowolona z szybkości łącza internetowego, która była niższa niż wskazano w umowie.

Poskarżyła się u swojego dostawcy internetu, wskutek czego dostawca zwiększył szybkość połączenia. Jutta nie musiała już podejmować dalszych kroków.

Jeżeli nie uda Ci się rozwiązać sporu umownego bezpośrednio z przedsiębiorcą, to musi on poinformować Cię, jakie dalsze działania możesz podjąć. Są to:

Skontaktuj się z organizacją konsumencką lub organem regulacyjnym

nationale forbrugerbeskyttelsesmyndighedEnglish w Twoim kraju mogą zazwyczaj:

 • udzielić więcej informacji na temat przysługujących Ci praw
 • podjąć działania, aby ułatwić ich wyegzekwowanie.

W razie problemu z usługodawcą możesz także zwrócić się do właściwych krajowych organów regulacyjnych. Każdy sektor ma swoje odpowiednie krajowe organy regulacyjne, przy czym ich konkretne uprawnienia mogą różnić się w poszczególnych krajach. Wiele organów regulacyjnych ma specjalne procedury w odniesieniu do usługodawców w danym sektorze i może sprawiedliwie i szybko rozstrzygać spory.

Więcej informacji:

 • krajowe organy regulacyjne w sektorze łączności elektronicznejEnglish
 • krajowe organy regulacyjne / rzecznicy praw obywatelskich w sektorze łączności elektronicznejEnglish
 • krajowe organy regulacyjne w sektorze łączności elektronicznejEnglish

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

W razie problemów przy zakupie towarów lub usług za granicą w UE, Norwegii lub Islandii, skontaktuj się z jednym z europejskich centrów konsumenckichEnglish . Ich zadaniem jest:

 • informowanie Cię o Twoich prawach wynikających z przepisów UE i z przepisów krajowych w zakresie ochrony konsumentów
 • doradzanie na temat możliwych sposobów dalszego rozwiązania sporu konsumenckiego
 • pomoc w osiągnięciu ugody z zagranicznymi przedsiębiorcami, od których kupiłeś towary lub usługi, zarówno w internecie, jak i osobiście
 • skierowanie Cię do właściwego organu, jeżeli Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich nie może Ci pomóc.

Europejskie centra konsumenckie mogą udzielić bezpłatnej pomocy, kiedy:

 • masz problem z przedsiębiorcą z innego kraju UE
 • już wysłałeś pisemną skargę do przedsiębiorcy
 • składasz skargę jako osoba prywatna, a nie w imieniu spółki.

Prawdziwa historia

Triona z hrabstwa Donegal w Irlandii kupiła laptopa za pośrednictwem strony internetowej firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Po otrzymaniu przesyłki stwierdziła , że laptop nie funkcjonuje prawidłowo. Sprzedawca doradził jej, aby odesłała go do producenta w celu naprawy. Postąpiła tak, ale po pewnym czasie problem się powtórzył.

Triona znowu skontaktowała się ze sprzedawcą i zażądała zwrotu pieniędzy. Wtedy dowiedziała się, że to roszczenie zostanie rozpatrzone dopiero po trzeciej naprawie laptopa. Na tym etapie zwróciła się o pomoc do europejskiego centrum konsumenckiego w Irlandii. Europejski ośrodek konsumencki w Irlandii poinformował o sprawie analogiczny ośrodek w Wielkiej Brytanii, a ten skontaktował się ze sprzedawcą. Interwencja biura z Wielkiej Brytanii była skuteczna: sprzedawca odebrał od Triony laptopa i zwrócił jej pełną kwotę 445,92  euro.

Jeżeli skontaktujesz się ze sprzedawcą lub europejskim centrum konsumenckim, jak opisano powyżej, nadal masz prawo wnieść sprawę do sądu na późniejszym etapie.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy