Ostatnio sprawdzono: 07/07/2022

Podatek VAT

Kraje UE stosują różne stawki podatku VAT: stawkę podstawową, stawkę obniżoną i stawki specjalne. Informacje o stawkach obowiązujących w poszczególnych krajach UE i jakie informacje powinna zawierać faktura VAT. Sprawdź, czy rozumiesz szczególne zasady dotyczące podatku VAT od sprzedaży i zakupów zagranicznych towarów i usług, zarówno w UE, jak i poza jej granicami.

Dowiedz się, kiedy naliczyć VAT, jak zarejestrować się w urzędzie skarbowym, kiedy możesz odliczyć VAT i jak ubiegać się o zwrot VAT.

Niektóre towary i usługi są zwolnione z podatku VAT. Małe przedsiębiorstwa mogą również w ramach szczególnych procedur VAT zostać zwolnione z podatku VAT lub w niektórych sektorach skorzystać ze stopniowego obniżania podatku.

Można skorzystać z narzędzia VIES, aby sprawdzić, czy dana firma jest zarejestrowana jako płatnik VAT w związku z prowadzeniem działalności handlowej w obrębie UE. Dane dostępne w VIES pochodzą z krajowych baz danych i są regularnie aktualizowane.

Mały punkt kompleksowej obsługi (system MOSS) umożliwia świadczenie usług cyfrowych w UE bez konieczności rejestracji w każdym z państw UE, w którym świadczone są te usługi. Z systemu MOSS mogą korzystać zarówno przedsiębiorstwa z siedzibą w UE, jak i poza UE.

Udostępnij tę stronę: