Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono : 11/09/2018

VAT w transakcjach międzynarodowych

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Do sprzedaży i kupna towarów i usług w innych krajach zastosowanie mają specjalne zasady. 

Towary

Kraje w UE

Sprzedaż dla firm

Jeśli sprzedajesz towary innej firmiei towary te są wysyłane do innego kraju UE, nie pobierasz VAT-ujeśli klient ma ważny numer VAT.

Nadal możesz odliczyć VAT, który sam zapłaciłeś za powiązane zakupy (towary/usługi zakupione w związku z tą sprzedażą).

Jeśli klient nie ma ważnego numeru VAT, musisz standardowo pobrać VAT od sprzedaży wg stawkiobowiązującej w Twoim kraju.

Sprzedaż dla konsumentów

Jeśli sprzedajesz towary i wysyłasz je konsumentomw innym kraju UE, musisz się tam zarejestrować i pobierać VAT wg stawki obowiązującej w tym kraju – chyba że wartość Twojej sprzedaży ogółem do tego kraju w ciągu roku nie przekracza limitu ustanowionego przez ten kraj.

Wybierz kraj
 • Republika Czeskaczcsen
 • Rumuniaroenro
 • Szwecjaseensv
 • Słowacjaskensk
 • Słoweniasi
 • Węgryhu
 • Włochyitenit
 • Zjednoczone Królestwogben
 • Łotwalv

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Jeśli sprzedajesz produkty objęte akcyzą lub nowe środki transportu (samochody, łodzie, statki powietrzne), obowiązują Cię specjalne zasadydefren .

Kupno

Jeżeli kupujesz w innym kraju UE towary do celów działalności swojej firmy, musisz zapłacić VAT od transakcji tak, jakbyś to Ty sprzedał te towary, tj. wg stawki obowiązującej w Twoim kraju.

W większości przypadków możesz potem odliczyć tę kwotę.

Istnieje wiele ważnych wyjątkówfrdeen od tych zasad podstawowych.

Kraje spoza UE

Sprzedaż

Jeśli sprzedajesz swoje towary klientom poza UE, nie naliczasz VAT-u, ale nadal możesz odliczyć VAT, który sam zapłaciłeś za towary i usługi zakupione w związku z tą sprzedażą.

Kupno

Jeśli kupujesz towary na potrzeby swojej firmy od dostawcy z siedzibą poza UE, musisz z zasady zapłacić VAT w miejscu importudefren (i możesz odliczyć go w ramach ubiegania się o zwrot VAT-u, jeśli prowadzisz opodatkowaną sprzedaż).

Usługi

Kraje w UE

Sprzedaż dla firm

Zasadniczo nie pobierasz VAT-u od swoich klientów. Twoi klienci zapłacą VAT od zakupionych usług wg stawki obowiązującej w swoim kraju (za pomocą mechanizmu odwrotnego obciążenia).

Nadal możesz odliczyć VAT, który sam zapłaciłeś za powiązane zakupy (towary/usługi zakupione na potrzeby wykonania tej usługi).

Sprzedaż dla konsumentów

Zasadniczo musisz pobierać od konsumentów VAT wg stawkiobowiązującej w Twoim kraju, oprócz usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, które zawsze są opodatkowane w kraju, do którego należy klient (kraj, w którym osoba prywatna ma stałe miejsce zamieszkania lub zazwyczaj mieszka albo w którym osoba niebędąca podatnikiem ma siedzibę).

Kupno

Jeżeli kupujesz z innego kraju UE usługi, z których korzystasz do celów działalności swojej firmy, musisz zapłacić VAT od transakcji tak, jakbyś to Ty sprzedał te usługi, tj. wg stawki obowiązującej w Twoim kraju (za pomocą tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia – systemu samooceny).

W większości przypadków możesz potem odliczyć tę kwotę.

Istnieje wiele ważnych wyjątkówfrdeen od tych zasad podstawowych.

Przepisy VAT należy stosować w całej UE, ale na niektórych terytoriach, które należą do państw członkowskich lub są z nimi powiązane, z uwagi na ich szczególny status przepisy te nie obowiązują. Są to:

Obszary objęte specjalnymi zasadami

 • Wyspy Alandzkie
 • francuskie departamenty zamorskie fr
 • terytorium Büsingen
 • wyspa Helgoland
 • Athos
 • Campione d'Italia
 • włoska część jeziora Lugano
 • Livigno
 • Wyspy Kanaryjskie
 • Ceuta
 • Melilla
 • Wyspy Normandzkie
 • Gilbraltar

Istnieją też obszary poza UE, gdzie obowiązują unijne przepisy dotyczące VAT-u:

 • Monako
 • Wyspa Man
 • bazy Wielkiej Brytanii na Cyprze.

Kraje spoza UE

Sprzedaż

Jeśli świadczysz usługi klientom poza UE, z reguły nie naliczasz VAT-u (ale inny kraj UE, w którym korzysta się z tej usługi, może pobrać VAT). Nadal możesz odliczyć VAT, który sam zapłaciłeś za powiązane zakupy (towary/usługi zakupione, aby możliwe było świadczenie tych usług).

Zakup dla firm

Jeśli kupujesz usługi do celów działalności swojej firmy od usługodawcy z siedzibą poza UE, zazwyczaj musisz zapłacić VAT wg stawkiobowiązującej w Twoim kraju, tak jakbyś to Ty wykonał tę usługę (za pomocą tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia – systemu samooceny).

W większości przypadków możesz potem odliczyć tę kwotę.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: