Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 12/09/2022

VAT w transakcjach międzynarodowych

Jeżeli Twoja firma ma siedzibę w UE, Twoje obowiązki w zakresie VAT są różne i zależą od tego, w jakim kraju dokonujesz zakupów lub do jakiego kraju sprzedajesz i czy prowadzisz handel towarami czy usługami.

Na przykład jeżeli sprzedajesz produkt firmie, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE prowadzącym działalność w innym kraju UE, nie pobierasz podatku VAT od takiej sprzedaży. Jeżeli ten sam produkt sprzedajesz konsumentowi końcowemu w UE, konieczne może okazać się pobranie VAT-u według stawki obowiązującej w kraju konsumenta.

Więcej informacji o zasadach mających zastosowanie w poszczególnych przypadkach można znaleźć w opcjach przedstawionych poniżej.

Chcę dowiedzieć się więcej o podatku VAT w transakcjach międzynarodowych

Sprzedaż towarów firmie z siedzibą w innym kraju UE

Jeżeli sprzedajesz towary firmie i towary te są wysyłane do innego kraju UE, nie pobierasz podatku VAT, jeśli klient ma ważny numer VAT UE (NIP UE w Polsce, tak zwany NIP europejski).

Nadal możesz odliczyć VAT, który zapłaciłeś w ramach powiązanych transakcji, np. za towary lub usługi zakupione, aby umożliwić taką sprzedaż.

Jeżeli Twój klient nie ma ważnego numeru VAT UE, z reguły powinieneś pobrać VAT od sprzedaży wg stawki obowiązującej w swoim kraju.

Uwaga

Pamiętaj, że istnieje wiele ważnych wyjątków de en fr od tych zasad.

Sprzedaż towarów konsumentowi końcowemu w innym kraju UE

W przypadku sprzedaży na odległość klientom w UE stosuje się próg VAT w wysokości 10 tys. euro. Poniżej tej kwoty usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne oraz sprzedaż towarów na odległość w UE mogą podlegać podatkowi VAT w kraju UE, w którym podatnik ma siedzibę.

Jeśli jesteś sprzedawcą internetowym, w tym jeśli prowadzisz sprzedaż na internetowych platformach handlowych, możesz zarejestrować się w jednym kraju UE do celów składania deklaracji VAT i zapłaty podatku VAT od wszystkich sprzedaży towarów na odległość i transgranicznego świadczenia usług na rzecz klientów w UE.

Uwaga

Pamiętaj, że istnieje wiele ważnych wyjątków de en fr od tych zasad.

Ponadto obowiązują Cię specjalne zasady, jeżeli sprzedajesz towary objęte akcyzą lub nowe środki transportu, takie jak samochody, łodzie czy statki powietrzne.

Sprzedaż usług firmie z siedzibą w innym kraju UE

Jeżeli sprzedajesz usługi firmie mającej siedzibę w innym kraju UE, z reguły nie musisz pobierać VAT-u od swoich klientów. Twoi klienci zapłacą VAT od zakupionych usług wg stawki obowiązującej w swoim kraju (za pomocą mechanizmu odwrotnego obciążenia).

Nadal możesz odliczyć VAT, który zapłaciłeś w ramach powiązanych transakcji, np. za towary lub usługi zakupione, aby umożliwić taką sprzedaż.

Uwaga

Pamiętaj, że istnieje wiele ważnych wyjątków de en fr od tych zasad.

Sprzedaż usług konsumentowi końcowemu w innym kraju UE

Z reguły musisz pobierać od konsumentów VAT wg stawki obowiązującej w Twoim kraju. Nie dotyczy to usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, które zawsze są opodatkowane w kraju klienta (kraj, w którym osoba prywatna ma stałe miejsce zamieszkania lub zazwyczaj mieszka albo w którym osoba niebędąca podatnikiem ma siedzibę).

Uwaga

Pamiętaj, że istnieje wiele ważnych wyjątków de en fr od tych zasad.

Zakup towarów w innym kraju UE

Jeżeli kupujesz i uzyskujesz w innym kraju UE towary do celów działalności swojej firmy, musisz zadeklarować i zapłacić VAT od transakcji tak, jakbyś to Ty sprzedał te towary, tj. wg stawki obowiązującej w Twoim kraju.

Z reguły możesz potem odliczyć tę kwotę przy sporządzaniu deklaracji VAT.

Uwaga

Pamiętaj, że istnieje wiele ważnych wyjątków de en fr od tych zasad.

Zakup usług w innym kraju UE

Jeżeli kupujesz i uzyskujesz w innym kraju UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) usługi do celów działalności swojej firmy, musisz zadeklarować i zapłacić VAT od transakcji tak, jakbyś to Ty sprzedał te usługi, tj. wg stawki obowiązującej w Twoim kraju (za pomocą mechanizmu odwrotnego obciążenia).

Z reguły możesz potem odliczyć tę kwotę przy sporządzaniu deklaracji VAT.

Uwaga

Pamiętaj, że istnieje wiele ważnych wyjątków de en fr od tych zasad.

Te przepisy dotyczące podatku VAT należy stosować w całej UE, jednak przepisy te nie obowiązują na terytoriach wymienionych poniżej, które należą do państw członkowskich lub są z nimi powiązane.

Obszary objęte specjalnymi zasadami

 • Wyspy Alandzkie
 • francuskie departamenty zamorskie fr
 • terytorium Büsingen
 • wyspa Helgoland
 • Athos
 • Campione d'Italia
 • włoska część jeziora Lugano
 • Livigno
 • Wyspy Kanaryjskie
 • Ceuta
 • Melilla

Pamiętaj, że unijne przepisy dotyczące podatku VAT obowiązują na następujących obszarach poza UE:

 • Monako

Sprzedaż towarów klientom poza UE

Jeżeli sprzedajesz towary klientom poza UE, nie naliczasz VAT-u. Nadal możesz jednak odliczyć VAT, który zapłaciłeś w ramach powiązanych transakcji, np. za towary lub usługi zakupione, aby umożliwić taką sprzedaż.

Sprzedaż usług klientom poza UE

Jeżeli świadczysz usługi klientom poza UE, z reguły nie naliczasz VAT-u. Jeżeli jednak klienci korzystają z tych usług w innym kraju UE, kraj ten może zdecydować o naliczeniu VAT-u.

Nadal możesz odliczyć VAT, który zapłaciłeś w ramach powiązanych transakcji, np. za towary lub usługi zakupione, aby umożliwić taką sprzedaż.

Zakup towarów spoza UE

Jeżeli kupujesz towary na potrzeby swojej firmy od dostawcy z siedzibą poza UE, musisz z zasady zapłacić VAT w miejscu importu. de en fr

Jeżeli prowadzisz opodatkowaną sprzedaż, z reguły możesz potem odliczyć tę kwotę przy sporządzaniu deklaracji VAT.

Zakup usług spoza UE

Jeżeli kupujesz usługi do celów działalności swojej firmy od usługodawcy z siedzibą poza UE, z reguły powinieneś zapłacić VAT wg stawki obowiązującej w Twoim kraju, tak jakbyś to Ty wykonał tę usługę (za pomocą tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia).

Z reguły możesz potem odliczyć tę kwotę przy sporządzaniu deklaracji VAT.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: