Ostatnio sprawdzono: 26/03/2021

VAT w transakcjach międzynarodowych

Skutki brexitu

Jeżeli Twoja firma ma siedzibę w UE, Twoje obowiązki w zakresie VAT są różne i zależą od tego, w jakim kraju dokonujesz zakupów lub do jakiego kraju sprzedajesz i czy prowadzisz handel towarami czy usługami.

Na przykład jeżeli sprzedajesz produkt firmie, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE prowadzącym działalność w innym kraju UE, nie pobierasz podatku VAT od takiej sprzedaży. Jeżeli ten sam produkt sprzedajesz konsumentowi końcowemu w UE, konieczne może okazać się pobranie VAT-u według stawki obowiązującej w kraju konsumenta.

Więcej informacji o zasadach mających zastosowanie w poszczególnych przypadkach można znaleźć w opcjach przedstawionych poniżej.

Chcę dowiedzieć się więcej o podatku VAT w transakcjach międzynarodowych

Sprzedaż towarów firmie z siedzibą w innym kraju UE

Jeżeli sprzedajesz towary firmie i towary te są wysyłane do innego kraju UE, nie pobierasz podatku VAT, jeśli klient ma ważny numer VAT UE (NIP UE w Polsce, tak zwany NIP europejski).

Nadal możesz odliczyć VAT, który zapłaciłeś w ramach powiązanych transakcji, np. za towary lub usługi zakupione, aby umożliwić taką sprzedaż.

Jeżeli Twój klient nie ma ważnego numeru VAT UE, z reguły powinieneś pobrać VAT od sprzedaży wg stawki obowiązującej w swoim kraju.

Uwaga

Pamiętaj, że istnieje wiele ważnych wyjątkówfrançaisDeutschEnglish od tych zasad.

Sprzedaż towarów konsumentowi końcowemu w innym kraju UE

Jeżeli sprzedajesz towary i wysyłasz je konsumentom w innym kraju UE, z reguły musisz tam zarejestrować swoją firmę i pobierać VAT wg stawki obowiązującej w tym kraju – chyba że wartość Twojej sprzedaży ogółem do tego kraju w danym roku podatkowym nie przekracza progu ustanowionego przez ten kraj.

Progi VAT w przypadku sprzedaży do krajów UE

(ostatnia aktualizacja: kwiecień 2018 r.)

Państwo członkowskie Procedura szczególna dotycząca sprzedaży na odległość
  W walucie krajowej Równowartość w euro*
Austria

35 000 EUR

 
Belgia 35 000 EUR  
Bułgaria 70 000 BGN 35 791 EUR
Cypr 35 000 EUR  
Czechy 1 140 000 CZK 44 873 EUR
Niemcy 100 000 EUR  
Dania 280 000 DKK 37 595 EUR
Estonia 35 000 EUR  
Grecja 35 000 EUR  
Hiszpania 35 000 EUR  
Finlandia 35 000 EUR  
Francja 35 000 EUR  
Chorwacja 270 000 HRK 36 291 EUR
Węgry   35 000 EUR
Irlandia 35 000 EUR  
Włochy 35 000 EUR  
Litwa 35 000 EUR  
Luksemburg 100 000 EUR  
Łotwa 35 000 EUR  
Malta 35 000 EUR  
Holandia 100 000 EUR  
Polska 160 000 PLN 37 859 EUR
Portugalia 35 000 EUR  
Rumunia 118 000 RON 25 305 EUR
Szwecja 320 000 SEK 31 390 EUR
Słowacja 35 000 EUR  
Słowenia 35 000 EUR  
*Według referencyjnych kursów wymiany euro opublikowanych przez Europejski Bank Centralny 23 marca 2018 r. (z wyjątkiem Rumunii, w przypadku której progi wyrażono w RON według kursu euro obowiązującego w odniesieniu do specjalnych programów w dniu przystąpienia tego kraju do UE, tj. 1.1.2007 r.)

Uwaga

Pamiętaj, że istnieje wiele ważnych wyjątkówfrançaisDeutschEnglish od tych zasad.

Ponadto obowiązują Cię specjalne zasady, jeżeli sprzedajesz towary objęte akcyzą lub nowe środki transportu, takie jak samochody, łodzie czy statki powietrzne.

Sprzedaż usług firmie z siedzibą w innym kraju UE

Jeżeli sprzedajesz usługi firmie mającej siedzibę w innym kraju UE, z reguły nie musisz pobierać VAT-u od swoich klientów. Twoi klienci zapłacą VAT od zakupionych usług wg stawki obowiązującej w swoim kraju (za pomocą mechanizmu odwrotnego obciążenia).

Nadal możesz odliczyć VAT, który zapłaciłeś w ramach powiązanych transakcji, np. za towary lub usługi zakupione, aby umożliwić taką sprzedaż.

Uwaga

Pamiętaj, że istnieje wiele ważnych wyjątkówfrançaisDeutschEnglish od tych zasad.

Sprzedaż usług konsumentowi końcowemu w innym kraju UE

Z reguły musisz pobierać od konsumentów VAT wg stawki obowiązującej w Twoim kraju. Nie dotyczy to usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, które zawsze są opodatkowane w kraju klienta (kraj, w którym osoba prywatna ma stałe miejsce zamieszkania lub zazwyczaj mieszka albo w którym osoba niebędąca podatnikiem ma siedzibę).

Uwaga

Pamiętaj, że istnieje wiele ważnych wyjątkówfrançaisDeutschEnglish od tych zasad.

Zakup towarów w innym kraju UE

Jeżeli kupujesz i uzyskujesz w innym kraju UE towary do celów działalności swojej firmy, musisz zadeklarować i zapłacić VAT od transakcji tak, jakbyś to Ty sprzedał te towary, tj. wg stawki obowiązującej w Twoim kraju.

Z reguły możesz potem odliczyć tę kwotę przy sporządzaniu deklaracji VAT.

Uwaga

Pamiętaj, że istnieje wiele ważnych wyjątkówfrançaisDeutschEnglish od tych zasad.

Zakup usług w innym kraju UE

Jeżeli kupujesz i uzyskujesz w innym kraju UE (W tym wypadku w jednym z 28 państw członkowskich UE) usługi do celów działalności swojej firmy, musisz zadeklarować i zapłacić VAT od transakcji tak, jakbyś to Ty sprzedał te usługi, tj. wg stawki obowiązującej w Twoim kraju (za pomocą mechanizmu odwrotnego obciążenia).

Z reguły możesz potem odliczyć tę kwotę przy sporządzaniu deklaracji VAT.

Uwaga

Pamiętaj, że istnieje wiele ważnych wyjątkówfrançaisDeutschEnglish od tych zasad.

Te przepisy dotyczące podatku VAT należy stosować w całej UE, jednak przepisy te nie obowiązują na terytoriach wymienionych poniżej, które należą do państw członkowskich lub są z nimi powiązane.

Obszary objęte specjalnymi zasadami

 • Wyspy Alandzkie
 • francuskie departamenty zamorskiefrançais
 • terytorium Büsingen
 • wyspa Helgoland
 • Athos
 • Campione d'Italia
 • włoska część jeziora Lugano
 • Livigno
 • Wyspy Kanaryjskie
 • Ceuta
 • Melilla

Pamiętaj, że unijne przepisy dotyczące podatku VAT obowiązują na następujących obszarach poza UE:

 • Monako

Sprzedaż towarów klientom poza UE

Jeżeli sprzedajesz towary klientom poza UE, nie naliczasz VAT-u. Nadal możesz jednak odliczyć VAT, który zapłaciłeś w ramach powiązanych transakcji, np. za towary lub usługi zakupione, aby umożliwić taką sprzedaż.

Sprzedaż usług klientom poza UE

Jeżeli świadczysz usługi klientom poza UE, z reguły nie naliczasz VAT-u. Jeżeli jednak klienci korzystają z tych usług w innym kraju UE, kraj ten może zdecydować o naliczeniu VAT-u.

Nadal możesz odliczyć VAT, który zapłaciłeś w ramach powiązanych transakcji, np. za towary lub usługi zakupione, aby umożliwić taką sprzedaż.

Zakup towarów spoza UE

Jeżeli kupujesz towary na potrzeby swojej firmy od dostawcy z siedzibą poza UE, musisz z zasady zapłacić VAT w miejscu importu.defren

Jeżeli prowadzisz opodatkowaną sprzedaż, z reguły możesz potem odliczyć tę kwotę przy sporządzaniu deklaracji VAT.

Zakup usług spoza UE

Jeżeli kupujesz usługi do celów działalności swojej firmy od usługodawcy z siedzibą poza UE, z reguły powinieneś zapłacić VAT wg stawki obowiązującej w Twoim kraju, tak jakbyś to Ty wykonał tę usługę (za pomocą tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia).

Z reguły możesz potem odliczyć tę kwotę przy sporządzaniu deklaracji VAT.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej , na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Więcej usług wsparcia

Udostępnij tę stronę: