Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 26/10/2017

Uznawanie dyplomów akademickich

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

 • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką BrytaniąEnglish
 • Publikacje UE na temat brexituEnglish
 • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituEnglish

Brak automatycznego uznawania dyplomów

W UE nie ma automatycznego uznawania dyplomów akademickich. Dlatego może się okazać konieczne przejście krajowej procedury w celu uznania Twojego stopnia naukowego lub dyplomu akademickiego w innym kraju UE, jeżeli chcesz tam kontynuować swoją naukę. Jeżeli już teraz wiesz, że będziesz chciał kontynuować studia w innym kraju, przed rozpoczęciem studiów w swoim kraju upewnij się, że Twój dyplom zostanie uznany w kraju, do którego chcesz wyjechać.

W krajach UE to rząd jest odpowiedzialny za system kształcenia i może w dowolny sposób wprowadzać nowe zasady, w tym zasady dotyczące uznawania lub nieuznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych w innych krajach.

Prawdziwa historia

Dowiedz się, czy wybrany kraj uzna Twój dyplom uzyskany za granicą

Kathrin uzyskała dyplom uniwersytecki w Niemczech. Następnie przeniosła się do Francji, aby uczęszczać tam na studia podyplomowe. Okazało się jednak, że władze francuskie nie uznały jej dyplomu i zażądały, aby uzyskała dokument potwierdzający jej kwalifikacje wydany przez uczelnię francuską. Po skontaktowaniu się z jednym z francuskich uniwersytetów udało jej się ustalić, że jej stopień mógłby zostać uznany za równoważny z licence w systemie francuskim – dyplomem wydawanym po ukończeniu studiów 3-letnich, które w jej opinii obejmują znacznie mniejszy zakres materiału niż studia ukończone przez nią w Niemczech. Mimo tego Kathrin musiała ukończyć dwuletnie studia uzupełniające w systemie francuskim, zanim mogła ubiegać się o przyjęcie na wymarzone studia podyplomowe.

Poproś o porównanie Twojego stopnia naukowego z dyplomami w wybranym kraju

W większości przypadków możesz otrzymać „stwierdzenie porównywalności" dyplomu akademickiego określające, w jakim stopniu odpowiada on dyplomom wydawanym w kraju UE, do którego chcesz się udać. W tym celu skontaktuj się z centrum ENIC/NARICEnglish w kraju, w którym starasz się o uznanie swojego dyplomu. Może to być Twój kraj pochodzenia, jeśli po studiach do niego wrócisz, albo inny kraj UE, w którym będziesz szukać pracy lub kontynuować naukę.

W zależności od tego, w którym kraju i w jakim celu Twoje dyplomy zostaną ocenione, centrum ENIC/NARIC samo dokona oceny albo poprosi o nią właściwy organ.

Zanim poprosisz o ocenę, powinieneś sprawdzić:

 • jaka jest cena takiej usługi (jeśli nie jest bezpłatna)
 • jak długo to potrwa – w zależności od kraju, celu i złożoności sprawy dokonanie oceny może zająć kilka tygodni lub kilka miesięcy
 • jaki dokument otrzymasz na koniec – zaświadczenie o pełnej równoważności Twojego dyplomu czy sprawozdanie porównawcze
 • co możesz zrobić, jeśli nie będziesz zadowolony z wyniku oceny (jak się odwołać).

Jeśli przedłożysz swoje dokumenty w formacie Europass (np. jako suplement do dyplomu), porównanie i uznanie Twoich dyplomów może być znacznie prostsze.

Kwalifikacje zawodowe

Na tej stronie poruszamy wyłącznie kwestie związane z uznawaniem kwalifikacji akademickich. Kwestię uznawania przez kraje UE kwalifikacji zawodowych  – czyli kwalifikacji, które umożliwiają wykonywanie zawodów takich jak pielęgniarka czy prawnik – regulują osobne przepisy unijne.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy