Τελευταίος έλεγχος: 12/05/2022

Αναγνώριση τίτλων σπουδών

Μη αυτόματη αναγνώριση

Προειδοποίηση

Δεν υπάρχει αυτόματη αναγνώριση των τίτλων σπουδών σε όλη την ΕΕ. Εάν λοιπόν επιθυμείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσετε την προβλεπόμενη εθνική διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Εάν γνωρίζετε ήδη ότι πρόκειται ενδεχομένως να συνεχίσετε τις σπουδές σε άλλη χώρα, ελέγξτε κατά πόσο αναγνωρίζεται το πτυχίο σας στη χώρα αυτή.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες μπορούν να εφαρμόζουν τους δικούς τους κανόνες όσον αφορά την αναγνώριση ή μη των τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε άλλη χώρα.

Παράδειγμα

Ενημερωθείτε για το αν μια χώρα αναγνωρίζει το πτυχίο σας από ξένο πανεπιστήμιο

Η Κατρίν πήρε το πτυχίο της από γερμανικό πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια πήγε στη Γαλλία για μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά οι γαλλικές αρχές δεν αναγνώριζαν το πτυχίο της εάν δεν τους προσκόμιζε έγγραφο από γαλλικό πανεπιστήμιο που να πιστοποιεί τον τίτλο σπουδών της. Μετά από συζητήσεις με το γαλλικό πανεπιστήμιο, κατάφερε να αναγνωρισθεί το πτυχίο της ως ισότιμο με τη γαλλική "licence", έναν τύπο πτυχίου που αποκτάται μετά από τρία μόνον έτη σπουδών και το οποίο θεώρησε κατώτερο των σπουδών που είχε κάνει στη Γερμανία. Ωστόσο, έπρεπε να κάνει για δύο ακόμη χρόνια προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία προκειμένου να μπορέσει να υποβάλει αίτηση για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη χώρα αυτή.

"Συγκρίνετε" το πτυχίο σας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να λάβετε ένα "πιστοποιητικό αντιστοιχίας" του πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών σας το οποίο θα δείχνει την αντιστοιχία του τίτλου σπουδών σας με τους τίτλους σπουδών που χορηγούνται στη χώρα της ΕΕ όπου πρόκειται να μεταβείτε. Για τον σκοπό αυτό, επικοινωνήστε με το κέντρο ENIC/NARIC en της χώρας όπου θα θέλατε να γίνει η αντιστοίχιση του τίτλου σπουδών σας. Η χώρα αυτή μπορεί να είναι η πατρίδα σας εάν σκοπεύετε να γυρίσετε εκεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας ή μια άλλη χώρα της ΕΕ εάν πρόκειται να μετεγκατασταθείτε εκεί για να εργαστείτε ή να συνεχίσετε τις σπουδές σας.

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία θα αξιολογηθούν οι τίτλοι σπουδών σας και τον σκοπό αυτής της αξιολόγησης, το κέντρο ENIC/NARIC είτε θα κάνει το ίδιο την αξιολόγηση είτε θα διαβιβάσει τους τίτλους σπουδών σας στην αρμόδια αρχή.

Πριν από την αξιολόγηση, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα παρακάτω:

Εάν παρέχετε έγγραφα με το μορφότυπο Europass (όπως το Παράρτημα Διπλώματος), το πτυχίο σας μπορεί να συγκριθεί και αναγνωριστεί ευκολότερα.

Επαγγελματικά προσόντα

Προειδοποίηση

Η ενότητα αυτή αφορά την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων. Μια σειρά διαφορετικών κανόνων της ΕΕ διέπουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, δηλαδή των τίτλων που δίνουν πρόσβαση σε ένα επάγγελμα, όπως π.χ. το επάγγελμα της νοσοκόμας ή του δικηγόρου.

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: