Τελευταίος έλεγχος: 20/02/2019

Ηλεκτρονικές πληρωμές και πληρωμές σε μετρητά

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Οι κανόνες της ΕΕ για τις πληρωμές σε ευρώ παρέχουν σε εσάς και τους πελάτες σας τη δυνατότητα να εκτελείτε και να λαμβάνετε εύκολα ηλεκτρονικές πληρωμές. Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ εντός της ΕΕ, οι τράπεζες δεν μπορούν να χρεώσουν εσάς ή τους πελάτες σας με μεγαλύτερο ποσό από ό,τι θα σας χρέωναν για αντίστοιχη συναλλαγή εντός της χώρας σας. Ακόμα και οι τράπεζες που έχουν την έδρα τους σε χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ πρέπει να εφαρμόζουν αυτόν τον κανόνα.

Δεν επιτρέπονται πρόσθετες χρεώσεις για πληρωμές με κάρτα

Δεν μπορείτε να χρεώνετε επιπλέον τους πελάτες σας για τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Αυτό ισχύει για όλες τις αγορές με κάρτα (στα καταστήματα και μέσω διαδικτύου) σε όλη την ΕΕ. 

Παράδειγμα

Μια εταιρεία πώλησης και διανομής εισιτηρίων χρεώνει τους πελάτες της 6 ευρώ για τη χρήση πιστωτικής κάρτας όταν αγοράζουν εισιτήριο ηλεκτρονικά. Ένας δυσαρεστημένος πελάτης υπέβαλε καταγγελία στο τοπικό κέντρο καταναλωτών, το οποίο επιβεβαίωσε ότι δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση. Το κέντρο επικοινώνησε με την εταιρεία εισιτηρίων και της ζήτησε να αποσύρει αμέσως την πρόσθετη χρέωση από το εργαλείο της για τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Απαγόρευση διακρίσεων - πληρωμές

Είστε ελεύθεροι να δέχεστε οποιαδήποτε μέσο πληρωμής προτιμάτε, αλλά εάν οι πελάτες σας θέλουν να πληρώσουν ηλεκτρονικά (π.χ. άμεση χρέωση ή πληρωμή με κάρτα) σε νόμισμα που δέχεστε, θα πρέπει να κάνετε δεκτή την πληρωμή ανεξαρτήτως του πού οι πελάτες σας ή οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών των πελατών σας είναι εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ.

Παράδειγμα

Ένας πελάτης εγκατεστημένος στο Βέλγιο αγοράζει ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια από γερμανικό διαδικτυακό κατάστημα χρησιμοποιώντας φιλανδική κάρτα VISA. Η γερμανική επιχείρηση πρέπει να δεχτεί την πληρωμή δεδομένου ότι στον ιστότοπό της αναφέρεται ότι οι κάρτες EURO VISA είναι δεκτές ως μέσο πληρωμής.

Κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Είτε είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης είτε ιδιώτης, θα πρέπει να εφαρμόζετε ορισμένα μέτρα όταν συνάπτετε επιχειρηματική σχέση ή πραγματοποιείτε περιστασιακές συναλλαγές με πελάτες, με στόχο την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται είτε για μία είτε για περισσότερες πράξεις που φαίνεται ότι συνδέονται, εάν:

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζετε δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, μεταξύ άλλων με την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, καθώς και του πραγματικού δικαιούχου - δηλαδή του προσώπου που τελικά κατέχει ή ελέγχει τους πελάτες σας, ή για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. Εάν διαπιστώσετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα, θα πρέπει να την αναφέρετε στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριώνen (ΜΧΠ) στη χώρα της ΕΕ όπου κατοικείτε.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: