Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 04/05/2018

Οργανωμένα ταξίδια

Το οργανωμένο ταξίδι/πακέτο διακοπών αποτελεί έναν συνδυασμό υπηρεσιών για διακοπές ή ταξίδι που

 • διαρκεί πάνω από 24 ώρες, ή
 • περιλαμβάνει διανυκτέρευση.

Το πακέτο πρέπει να είναι προκαθορισμένο και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • μεταφορά
 • διαμονή
 • άλλες υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του πακέτου (π.χ. κάρτα σκι για όλη τη διάρκεια των διακοπών σας, περιηγήσεις κ.λπ)

και πρέπει να πωλείται με συνολική τιμολόγηση (δηλ. η τιμή πρέπει να καλύπτει όλες τις περιλαμβανόμενες στο πακέτο υπηρεσίες).

Οι κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια/πακέτα διακοπών ισχύουν επίσης όταν οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει το πακέτο τιμολογούνται ξεχωριστά.

Ελέγξτε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα αν υπάρχουν εθνικοί κανόνες σχετικά με τα ταξίδια και τις διακοπές που διαρκούν λιγότερο από 24 ώρες ή που δεν περιλαμβάνουν διανυκτέρευση.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα τόσο κατά την κράτηση όσο και κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Οι κυριότεροι κανόνες είναι οι εξής:

 • Πρέπει να λάβετε σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για όλες τις πτυχές του πακέτου διακοπών προτού υπογράψετε το συμβόλαιο (καθώς και πληροφορίες για την προαιρετική ταξιδιωτική ασφάλιση, τα διαβατήρια, τις βίζες και τις υγειονομικές διατυπώσεις).
 • Τουλάχιστον ένα μέρος είναι υπεύθυνο για το πακέτο ως σύνολο, ακόμη κι αν οι μεμονωμένες υπηρεσίες παρέχονται από διαφορετικές εταιρείες. Ανάλογα με τη χώρα, αυτό το μέρος μπορεί να είναι ο διοργανωτής (τουριστικός πράκτορας), ο πωλητής λιανικής (ταξιδιωτικός πράκτορας) ή και οι δύο. Πρέπει να σας έχουν δοθεί τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού του μέρους σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε μια καταγγελία κατά τη διάρκεια των διακοπών σας ή να ζητήσετε αποζημίωση όταν επιστρέψετε σπίτι σας.
 • Έχετε δικαίωμα σε βοήθεια αν αντιμετωπίσετε προβλήματα. Κατά συνέπεια, πρέπει να σας δοθεί ένας αριθμός επικοινωνίας με τον διοργανωτή ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Αν ο διοργανωτής/ταξιδιωτικός πράκτορας πτωχεύσει, υπάρχουν εγγυήσεις που διασφαλίζουν ότι θα πάρετε πίσω τα χρήματά σας και, αν έχετε ήδη ξεκινήσει τις διακοπές σας, ότι θα επιστρέψετε στη χώρα σας. Οι πρακτικές λεπτομέρειες εξαρτώνται από τις εθνικές νομοθεσίες και τον οργανισμό μέσω του οποίου ο διοργανωτής/ταξιδιωτικός πράκτορας έχει εξασφαλίσει την προστασία σας.
 • Μπορείτε να μεταβιβάσετε το πακέτο σας σε άλλο πρόσωπο αν εσείς δεν μπορείτε να πάτε στο ταξίδι που κλείσατε. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο επιπλέον ποσό εξ αιτίας αυτής της αλλαγής.
 • Η τιμή που ορίζεται στο συμβόλαιό σας μπορεί να αυξηθεί μόνον υπό ειδικές, συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. αύξηση των εξόδων μεταφοράς ή των φόρων/τελών που χρεώνουν τρίτοι, αλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας) και το αργότερο μέχρι 20 ημέρες από την έναρξη του πακέτου.
 • Αν ο διοργανωτής/ταξιδιωτικός πράκτορας αλλάξει σημαντικά το περιεχόμενο (και την τιμή) του πακέτου και στη συνέχεια εσείς ακυρώσετε το ταξίδι σας, μπορείτε να λάβετε πίσω τα χρήματά σας ή να επιλέξετε άλλο πακέτο. Το ίδιο ισχύει αν ο διοργανωτής ακυρώσει ο ίδιος το ταξίδι. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις μπορεί να δικαιούστε και αποζημίωση.

Οι κανόνες αυτοί ΔΕΝ ισχύουν αν σχεδιάσετε μόνοι σας τις διακοπές σας αγοράζοντας επιμέρους υπηρεσίες από ταξιδιωτικούς πράκτορες ή από ιστότοπους που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.

Αν κατά τις διακοπές σας προκύψουν προβλήματα που δεν οφείλονται σε σας (π.χ. αν ακυρωθεί μια ξενάγηση ή αν το ξενοδοχείο δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που λάβατε), πρέπει να επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατό με έναν από τους παρακάτω υπευθύνους:

 • τον διοργανωτή, ή, εφόσον υπάρχει,
 • τον τοπικό αντιπρόσωπο

Αυτοί πρέπει να καταβάλουν αμέσως κάθε προσπάθεια για να επιλύσουν το πρόβλημα.

Αν το πρόβλημα παραμένει, πρέπει να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. φωτογραφίες) και να κάνετε καταγγελία μόλις επιστρέψετε σπίτι σας.

Ανάλογα με τη χώρα, ο ταξιδιωτικός πράκτορας που σας πούλησε το πακέτο μπορεί επίσης να είναι το πρώτο σημείο επαφής σας. Σε ορισμένες χώρες ισχύουν προθεσμίες για την υποβολή καταγγελίας σχετικά με τις διακοπές σας.

Αν δεν βρείτε ανταπόκριση, αποταθείτε στο τοπικό σας Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (ECC-Net ) για βοήθεια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο διοργανωτής έχει την έδρα του σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Μια αληθινή ιστορία

Μεγάλη αλλαγή ενός σημαντικού στοιχείου του πακέτου διακοπών

Ο Μισέλ από το Βέλγιο έκλεισε 3 εβδομάδων πακέτο διακοπών στην Ελλάδα, μέσω Έλληνα τουριστικού πράκτορα (διοργανωτή). Το πακέτο προέβλεπε στην αρχή οργανωμένη περιήγηση 14 ημερών και στο τέλος μία εβδομάδα στην παραλία. Λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ο Μισέλ ενημερώθηκε ότι η 14ήμερη περιήγηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Αντ΄ αυτού, του προσέφεραν ένα πακέτο που ξεκινούσε με μια εβδομάδα στην παραλία και στη συνέχεια μια 10ήμερη περιήγηση. Η αλλαγή αυτή δεν τον ικανοποιούσε, δεδομένου ότι η νέα περιήγηση ήταν μικρότερης διάρκειας και δεν περιελάμβανε τα αξιοθέατα που τον ενδιέφεραν περισσότερο, και επίσης δεν ήθελε να ξεκινήσει τις διακοπές του με παραμονή στην παραλία. Μετά από παραίνεση, ο Μισέλ επικοινώνησε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών της χώρας του, το οποίο τον ενημέρωσε για τις 3 επιλογές που είχε:

 • να δεχτεί την προσφορά αν ο διοργανωτής του προσφέρει και μια σημαντική έκπτωση στην τιμή του πακέτου·
 • να ζητήσει από τον διοργανωτή να του προσφέρει ένα άλλο πακέτο, ή
 • να ακυρώσει όλο το ταξίδι, να λάβει πίσω όλα τα χρήματα και, πιθανόν, να ζητήσει επιπλέον αποζημίωση.

Καλά ενημερωμένος πλέον, ο Μισέλ επικοινώνησε με τον διοργανωτή. Τελικά κατέληξε στην πρώτη επιλογή και έλαβε έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής του πακέτου.

Νομοθεσία της ΕΕ
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές