Τελευταίος έλεγχος: 20/10/2022

Έλεγχος αριθμού ΦΠΑ (VIES)

Μπορείτε να ελέγξετε αν μια επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη για διασυνοριακές συναλλαγές εντός της ΕΕ μέσω του διαδικτυακού συστήματος VIES της ΕΕ.

Ξεκινήστε

Τι είναι το VIES;

Το VIES (σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ) είναι μια μηχανή αναζήτησης (όχι βάση δεδομένων) που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δεδομένα ανακτώνται από τις εθνικές βάσεις δεδομένων ΦΠΑ όταν γίνεται αναζήτηση μέσω του εργαλείου VIES.

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης μπορεί να εμφανίζεται στο εργαλείο VIES με τη μορφή δύο απαντήσεων: υπάρχουν στοιχεία για τον ΦΠΑ της ΕΕ ( έγκυρη) ή δεν υπάρχουν ( μη έγκυρη).

Έγκυρη απάντηση

Αν ληφθεί έγκυρη απάντηση, τα στοιχεία για τον ΦΠΑ της ΕΕ θα εμφανιστούν στο εργαλείο VIES.

Μη έγκυρη απάντηση

Αν ληφθεί από το σύστημα μη έγκυρη απάντηση, σημαίνει ότι ο αριθμός ΦΠΑ που θέλετε να επαληθεύσετε δεν έχει καταχωριστεί στην αντίστοιχη εθνική βάση δεδομένων. Αυτό οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους:

Αυτές οι αλλαγές δεν αποτυπώνονται πάντα αμέσως στις εθνικές βάσεις δεδομένων και, κατά συνέπεια, ούτε στο VIES. Για επείγοντα θέματα, σας συνιστούμε να επικοινωνείτε en με την τοπική φορολογική αρχή.

Το VIES είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι συμβαίνει αν δεν γίνεται επαλήθευση υπάρχοντος αριθμού;

Αν ο πελάτης σας ισχυρίζεται ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ΦΠΑ — αλλά η επαλήθευση μέσω του διαδικτυακού συστήματος VIES δεν το επιβεβαιώνει — μπορεί να ζητήσει να γίνει επαλήθευση από την εφορία της χώρας του. Μπορεί επίσης να κληθεί ο πελάτης σας να κάνει επιπλέον εγγραφή για διασυνοριακές συναλλαγές στην ΕΕ. Η διαδικασία αυτή ποικίλλει μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την πληροφορία που ζητάτε στο VIES, θα πρέπει να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο από τις εθνικές σας αρχές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μπορείτε να επιβεβαιώσετε:

Ο τρόπος επικοινωνίας με τις εθνικές αρχές διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ορισμένες χώρες διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ με άλλες χώρες πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή φαξ.

Επιλέξτε χώρα

Για λόγους προστασίας δεδομένων, οι εθνικές αρχές δεν κοινοποιούν το όνομα και τη διεύθυνση που αντιστοιχούν σε αριθμό ΦΠΑ. Επιβεβαιώνουν μόνο κατά πόσον υπάρχει όνομα και διεύθυνση που να αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο αριθμό ΦΠΑ.

Μη διαθέσιμα στοιχεία

Η πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να είναι μερικές φορές αδύνατη λόγω της ανάγκης επικαιροποίησης των εθνικών βάσεων δεδομένων. Η Επιτροπή μεριμνά από κοινού με τα κράτη μέλη ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο χρόνος κατά τον οποίο δεν είναι η δυνατή η πρόσβαση στις εθνικές βάσεις δεδομένων. Αν λάβετε σχετικό μήνυμα σφάλματος, θα πρέπει να περιμένετε λίγα λεπτά και να ξαναπροσπαθήσετε αμέσως ή αργότερα.

Πιθανές ανακρίβειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο διαδικτυακό σύστημα VIES, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις εθνικές βάσεις δεδομένων τις οποίες δεν ελέγχει η Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να επαληθεύσει, να διορθώσει, να προσθέσει ή να διαγράψει καμία εγγραφή σε εθνικό μητρώο ΦΠΑ.

Πρόσθετα στοιχεία

Σας συνιστούμε να διατηρείτε τα στοιχεία της επαλήθευσής σας για περιπτώσεις φορολογικού ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VIES, δείτε τη σελίδα των συχνών ερωτήσεων.Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Δήλωση αποποίηση ευθύνης en Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου σχετικά με την επαλήθευση των αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ μέσω του VIES.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: