Τελευταίος έλεγχος : 20/09/2018

Δικαιώματα διαμονής

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017en
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το Brexit
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το Brexiten

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαμονή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, αν είστε εργαζόμενοι, φοιτητές, συνταξιούχοι, ή αναζητάτε εκεί εργασία.

Ειδικότερα: Ποια είναι τα δικαιώματά σας στη χώρα υποδοχής; Ποιες διοικητικές διατυπώσεις απαιτούνται;

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: