Τελευταίος έλεγχος: 23/04/2019

Δικαιώματα διαμονής

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαμονή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, αν είστε εργαζόμενοι, φοιτητές, συνταξιούχοι, ή αναζητάτε εκεί εργασία.

Ειδικότερα: Ποια είναι τα δικαιώματά σας στη χώρα υποδοχής; Ποιες διοικητικές διατυπώσεις απαιτούνται;

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: