Τελευταίος έλεγχος: 04/01/2021

Άδειες εργασίας

Σας επηρεάζει το Brexit;

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, δεν χρειάζεστε κατά κανόνα άδεια εργασίας για να εργαστείτε σε μια χώρα της ΕΕ.

Δεν απαιτείται άδεια εργασίας για τους αυτοαπασχολούμενους στην ΕΕ.

Προειδοποίηση

Το Λιχτενστάιν επιβάλλει ποσοστώσεις οι οποίες περιορίζουν τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να εργαστούν και να ζήσουν στην εν λόγω χώρα. Αυτό το σύστημα ποσοστώσεων ισχύει για τους υπηκόους όλων των χωρών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

 

Εργασία στην Ελβετία

Οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ δεν χρειάζονται άδεια για να εργαστούν στην Ελβετία. Περιορισμοί ισχύουν μόνον για τους Κροάτες υπηκόους που εξακολουθούν να χρειάζονται άδεια εργασίας. Περισσότερα για το πώς μπορείτε να εργαστείτε στην Ελβετία ως πολίτης της ΕΕfrdeiten.

Βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, οι Ελβετοί υπήκοοι είναι ελεύθεροι να ζουν και να εργάζονται στην ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Προτού αποφασίσετε να εργαστείτε σε χώρα που επιβάλλει περιορισμούς, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τις ισχύουσες διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον δημόσιο φορέα απασχόλησης της χώρας στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε ή με έναν σύμβουλο EURESΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου.

Άδειες εργασίας για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ

Ως υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ μπορεί να έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε σε μια χώρα της ΕΕ και να έχετε την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους της ΕΕ όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Τα δικαιώματα αυτά εξαρτώνται από την υπηκοότητα σας ή από την ιδιότητά σας ως μέλος οικογένειας υπηκόων της ΕΕ.

Υπήκοοι Τουρκίας

Ως υπήκοος της Τουρκίας, τα δικαιώματά σας για μετακίνηση και εργασία στην ΕΕ εξαρτώνται αποκλειστικά από τους εθνικούς κανόνες της χώρας υποδοχής της ΕΕ. Όταν εργάζεστε νόμιμα στην ΕΕ, απολαμβάνετε τις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους υπηκόους της εκάστοτε χώρας.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Υπήκοοι άλλων χωρών που έχουν συνάψει συμφωνία με την ΕΕ

Απολαμβάνετε τις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους υπηκόους της χώρας της ΕΕ στην οποία διαμένετε, εάν είστε υπήκοος μιας εκ των 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικούen, ή από:

Υπήκοοι άλλων χωρών που δεν έχουν συνάψει συμφωνία με την ΕΕ

Εάν είστε υπήκοος χώρας η οποία δεν έχει συνάψει συμφωνία με την ΕΕ, το δικαίωμά σας να εργαστείτε σε χώρα της ΕΕ εξαρτάται από την εθνική νομοθεσία της χώρας αυτής.

Εάν έχετε οικογενειακή σχέση με πολίτη της ΕΕ:

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευσηfrespten.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: