Τελευταίος έλεγχος: 20/10/2022

Άδειες εργασίας

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, δεν χρειάζεστε κατά κανόνα άδεια εργασίας για να εργαστείτε σε μια χώρα της ΕΕ.

Δεν απαιτείται άδεια εργασίας για τους αυτοαπασχολούμενους στην ΕΕ.

Προειδοποίηση

Το Λιχτενστάιν επιβάλλει ποσοστώσεις οι οποίες περιορίζουν τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να εργαστούν και να ζήσουν στην εν λόγω χώρα. Αυτό το σύστημα ποσοστώσεων ισχύει για τους υπηκόους όλων των χωρών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

 

Εργασία στην Ελβετία

Οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ δεν χρειάζονται άδεια για να εργαστούν στην Ελβετία.  Περισσότερα για το πώς μπορείτε να εργαστείτε στην Ελβετία ως πολίτης της ΕΕ και να έχετε την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους της ΕΕ όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Τα δικαιώματα αυτά εξαρτώνται από την υπηκοότητα σας ή από την ιδιότητά σας ως μέλος οικογένειας υπηκόων της ΕΕ.

Υπήκοοι Τουρκίας

Ως υπήκοος της Τουρκίας, τα δικαιώματά σας για μετακίνηση και εργασία στην ΕΕ εξαρτώνται αποκλειστικά από τους εθνικούς κανόνες της χώρας υποδοχής της ΕΕ. Όταν εργάζεστε νόμιμα στην ΕΕ, απολαμβάνετε τις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους υπηκόους της εκάστοτε χώρας.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Υπήκοοι άλλων χωρών που έχουν συνάψει συμφωνία με την ΕΕ

Απολαμβάνετε τις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους υπηκόους της χώρας της ΕΕ στην οποία διαμένετε, εάν είστε υπήκοος μιας εκ των 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού en , ή από:

Υπήκοοι άλλων χωρών που δεν έχουν συνάψει συμφωνία με την ΕΕ

Εάν είστε υπήκοος χώρας η οποία δεν έχει συνάψει συμφωνία με την ΕΕ, το δικαίωμά σας να εργαστείτε σε χώρα της ΕΕ εξαρτάται από την εθνική νομοθεσία της χώρας αυτής.

Εάν έχετε οικογενειακή σχέση με πολίτη της ΕΕ:

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευση.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: