Τελευταίος έλεγχος: 25/02/2019

Έγγραφα και διατυπώσεις

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις για νόμιμη διαμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ:

Βλέπε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: