Τελευταίος έλεγχος: 26/08/2022

Προστασία σχεδίων ή υποδειγμάτων

Τα δικαιώματά σας

Η προστασία σχεδίων ή υποδειγμάτων σάς εξασφαλίζει το αποκλειστικό δικαίωμα (Οι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να απαγορεύσουν σε οποιονδήποτε τη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων. ) της χρήσης ενός σχεδίου ή υποδείγματος , δηλαδή την παραγωγή, την προσφορά, τη διάθεση στην αγορά, την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη χρήση του προϊόντος στο οποίο το σχέδιο σας έχει ενσωματωθεί ή στο οποίο έχει εφαρμοστεί. Με την έγκρισή σας, τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον σχέδιο ή το υπόδειγμά σας στα προϊόντα τους.

Τι καλύπτει η προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων

Μπορείτε να ζητήστε προστασία της εμφάνισης του συνόλου ή μέρους του προϊόντος σας. Το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας αποτελείται από τα χαρακτηριστικά των γραμμών, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του προϊόντος σας.

Πώς να προστατεύετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας;

Εάν δημιουργήσετε ένα νέο σχέδιο ή υπόδειγμα που πληροί τις απαιτήσεις καινοτομίας και ατομικού χαρακτήρα, τότε ίσως χρειαστεί να το καταχωρίσετε.

Εάν θέλετε να προστατεύσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας σε μία μόνο χώρα της ΕΕ, πρέπει να το καταχωρίσετε στο αντίστοιχο εθνικό γραφείο ΔΙ en .

Όταν δραστηριοποιείστε σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ, μπορείτε να προστατεύσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας με το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (RCD). Θα πληρώσετε 350 ευρώ για προστασία διάρκειας πέντε χρόνων και πρέπει να καταχωρίσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σαςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) bg Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου .

Εάν χρειάζεστε προστασία για το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας μόνο σε επίπεδο ΕΕ για σύντομο χρονικό διάστημα, όπως 3 χρόνια, μπορείτε να επιλέξετε να μην καταχωρίσετε το σχέδιο σας και να χρησιμοποιείτε ένα μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (UCD). Δεν χρειάζεται η καταχώριση ή η πληρωμή τέλους. Το UCD προστατεύει το σχέδιό σας από τη στιγμή της δημοσιοποίησής του, και μετά τη λήξη του δεν μπορείτε να το ανανεώσετε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση θα βρείτε στη σελίδα για τα σχέδια ή τα υποδείγματα του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) bg Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου .

Εκτός από την προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων, τα σχέδια ή υποδείγματα είναι επίσης επιλέξιμα για προστασία βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με: την πρωτοτυπία, για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και την καινοτομία και τον ατομικό χαρακτήρα για τα δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων.

Εάν δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο σχέδιο ή υπόδειγμα, η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων αρχίζει αμέσως από τη στιγμή της δημιουργίας του έργου, χωρίς να χρειάζεται καταχώριση του σχεδίου σας.

Παράδειγμα

Η Κρίστελ είναι σχεδιάστρια ρούχων εγκατεστημένη στην Εσθονία αλλά πουλάει τα ρούχα της και στη Λετονία και τη Λιθουανία. Δημιούργησε ένα νέο βραδινό φόρεμα και επιθυμεί να προστατεύσει τη δημιουργία της ώστε να αποφύγει την αντιγραφή του φορέματός της από τους ανταγωνιστές της. Έτσι, αποφάσισε να καταχωρίσει το σχέδιό της. Παρόλο που η Κρίστελ γνωρίζει ότι το νέο της φόρεμα μπορεί να προστατεύεται δωρεάν (μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα), γνωρίζει τους περιορισμούς αυτού του είδους προστασίας η οποία καλύπτει μόνο την εσκεμμένη αντιγραφή του φορέματος, αλλά όχι την ανεξάρτητη δημιουργία παρόμοιου σχεδίου. Δεδομένου ότι πέρασε πολύ χρόνο για να δημιουργήσει το φόρεμα και θεωρεί ότι θα έχει επιτυχία (και στη Λετονία και τη Λιθουανία) η Κρίστελ προτιμά να προστατεύσει τη δημιουργία της με καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, το οποίο κοστίζει 350 ευρώ και ισχύει για πέντε χρόνια, με πιθανότητα ανανέωσης κάθε πέντε χρόνια για διάστημα έως 25 χρόνια.

Για διεθνή προστασία εκτός της ΕΕ, πρέπει να καταχωρίσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμα σας en es fr στην Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) en es fr η οποία προστατεύει τα δικαιώματά σας σε 67 χώρες en .

Έχετε πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες παρακάτω.

Επιλέξτε χώρα

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙ

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: