Τελευταίος έλεγχος: 17/03/2022

Φορολογία εταιρειών στην ΕΕ

Ο φόρος εταιρειών - γνωστός επίσης ως φόρος επιχειρήσεων - πρέπει να καταβάλλεται από διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων, συλλόγων, συνεταιρισμών και ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα επί των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι κανόνες καθορίζονται από τις εθνικές αρχές και μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών.

Επιλέξτε χώρα

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: