Τελευταίος έλεγχος: 07/07/2022

Απαλλαγές από τον ΦΠΑ

Ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μπορούν να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Οι πωλήσεις αυτές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, χωρίς «δικαίωμα έκπτωσης». Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε τον ΦΠΑ που έχετε καταβάλει για αγορές που έχουν σχέση με τις πωλήσεις αυτές.

Εγγραφή επιχειρήσεων στο μητρώο ΦΠΑ

Κατά κανόνα, όταν πραγματοποιείτε πωλήσεις στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, πρέπει να εγγραφείτε στο μητρώο ΦΠΑ. Κατά την εγγραφή σας στο μητρώο ΦΠΑ, θα σας χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ.

Αν πωλείτε προϊόντα ή υπηρεσίες που θεωρείται ότι απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να εγγράψετε την επιχείρησή σας στο μητρώο ΦΠΑ.

Απαλλαγές από τον ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ μπορείτε να ζητήσετε την υπαγωγή σας σε ειδικό καθεστώς που σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε συναλλαγές υπό ορισμένες προϋποθέσεις χωρίς να υποχρεούστε να χρεώνετε ΦΠΑ. Αν η επιχείρησή σας πραγματοποιεί φορολογητέες παραδόσεις προϊόντων ή παροχές υπηρεσιών οι οποίες είναι μικρότερες από ένα ορισμένο ετήσιο όριο, μπορεί να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα καταβάλλετε ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές, δεν θα μπορείτε όμως να προβαίνετε σε έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών ή σε αναγραφή του ΦΠΑ στα τιμολόγια. Μπορείτε, αν επιθυμείτε, να επιλέξετε το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οπότε θα πρέπει να καταβάλλετε ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, θα έχετε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα εν λόγω όρια διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μπορεί να ισχύουν ειδικοί όροι. Σε ορισμένες χώρες δεν προβλέπεται απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να εγγραφείτε στο μητρώο αμέσως μόλις πραγματοποιήσετε φορολογητέες πωλήσεις.

Το καθεστώς δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΦΠΑ - ανά χώρα

(Ο πίνακας επικαιροποιήθηκε τελευταία τον Μάιο του 2018)

Κράτος μέλος Απαλλαγή για μικρές επιχειρήσεις
Εθνικό νόμισμα Ισόποσο σε ευρώ*
Αυστρία

30.000 EUR

Βέλγιο 25.000 EUR
Βουλγαρία 50.000 BGN 25.565 EUR
Κύπρος 15.600 EUR
Τσεχία 1.000.000 CZK 39.362 EUR
Γερμανία 17.500 EUR
Δανία 50.000 DKK 6.713 EUR
Εσθονία 40.000 EUR
Ελλάδα 10.000 EUR
Ισπανία Ουδέν Ουδέν
Φινλανδία 10.000 EUR
Γαλλία 82.800 EUR ή 42.900 EUR ή 33.200 EUR
Κροατία 300.000 HRK 40.324 EUR
Ουγγαρία 8.000.000 HUF 25.567 EUR
Ιρλανδία 75.000 EUR Ή 37.500 EUR
Ιταλία 65.000 EUR
Λιθουανία 45.000 EUR
Λουξεμβούργο 30.000 EUR
Λετονία 40.000 EUR
Μάλτα 35.000 EUR ή 24.000 EUR ή 14.000 EUR
Κάτω Χώρες Ουδέν Ουδέν
Πολωνία 200.000 PLN 47.324 EUR
Πορτογαλία 10.000 EUR ή 12.500 EUR
Ρουμανία 220.000 RON 47.180 EUR
Σουηδία 30.000 SEK 2.943 EUR
Σλοβακία 49.790 EUR
Σλοβενία 50.000 EUR
*Συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την 23η Μαρτίου 2018 (με εξαίρεση τη Ρουμανία όπου τα κατώτατα όρια εκφρασμένα σε RON βασίζονται στις αξίες σε ευρώ για ειδικά καθεστώτα στη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημερομηνία προσχώρησης, δηλαδή την 1.1.2007)

Φορολογική ελάφρυνση (προοδευτικές μειώσεις)

Οι μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από ένα καθορισμένο κατώτατο όριο ενδεχομένως να μπορούν να επωφεληθούν από προοδευτικές μειώσεις. Ακόμη και αν η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη για υπαγωγή στο καθεστώς, οφείλετε να εγγραφείτε σε μητρώο ΦΠΑ. Ωστόσο, θα δικαιούστε ελάφρυνση για ένα μέρος του κύκλου εργασιών σας. Η ελάφρυνση μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνεται ο κύκλος εργασιών σας μέχρις ότου επιτευχθεί το κατώτατο όριο το οποίο έχει καθορίσει η χώρα της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή σας.

Τα κατώτατα αυτά όρια ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και μπορεί να ισχύουν ειδικοί όροι. Επί του παρόντος λίγες μόνο χώρες εφαρμόζουν αυτό το καθεστώς.

Το καθεστώς δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: