Τελευταίος έλεγχος: 12/09/2022

Προσδιορισμός απαιτήσεων για τα προϊόντα

Ορισμένες κατηγορίες προϊόντων υπόκεινται σε πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα προϊόντα σας συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ για να μπορείτε να τα διαθέτετε ελεύθερα στις αγορές της ΕΕ.

Όταν δεν υπάρχουν κανόνες σε επίπεδο ΕΕ, ενδεχομένως να ισχύουν διαφορετικές προδιαγραφές σε κάθε χώρα της ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να συμμορφώνεστε μόνο με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα σας.

Τι είναι οι απαιτήσεις για τα προϊόντα;

Η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει βασικές απαιτήσεις για να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο στην ΕΕ πληρούν αυστηρά πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Οι απαιτήσεις μπορούν να αφορούν:

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νομοθεσία ορίζει τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν ή τους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν, δεν προσδιορίζει όμως τεχνικές λύσεις.

Ορισμένες φορές τα εναρμονισμένα πρότυπα σας βοηθούν να αποδείξετε τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Πού μπορείτε να βρείτε τις απαιτήσεις της ΕΕ για τα προϊόντα

Σήμερα οι περισσότεροι κανόνες προϊόντων είναι εναρμονισμένοι στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι κανόνες εφαρμόζονται σε ομάδες προϊόντων, όπως τα παιχνίδια, ή σε χαρακτηριστικά προϊόντων, όπως η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι απαιτήσεις για το προϊόν σας στη βάση δεδομένων Access2MarketsΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου. Αυτή η βάση δεδομένων παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

Η δομή της βάσης δεδομένων Access2Markets βασίζεται σε τελωνειακούς κωδικούς: για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε αναγράφοντας την ονομασία του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Πού μπορείτε να βρείτε τις εθνικές απαιτήσεις για τα προϊόντα

Ορισμένοι κανόνες προϊόντων δεν είναι εναρμονισμένοι στην ΕΕ, άρα ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές σε κάθε χώρα της ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να συμμορφώνεστε μόνο με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα της ΕΕ στην αγορά της οποίας πρόκειται να διαθέσετε το προϊόν σας.

Αν τα προϊόντα σας πληρούν αυτές τις απαιτήσεις στη χώρα σας, οι άλλες χώρες της ΕΕ δεν μπορούν:

εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι τα προϊόντα σας δεν πληρούν όλες τις τεχνικές και ποιοτικές απαιτήσεις που ισχύουν στη χώρα σας και δεν παρέχουν παρόμοιο επίπεδο ασφάλειας. Πρόκειται για την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα επειδή οι κανόνες σχετικά με τα προϊόντα που ισχύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν είναι συμβατοί με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, μπορείτε να ζητείτε βοήθεια από το SOLVITΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου .

Εθνικοί κανόνες

Οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ οφείλουν να δημοσιεύουν τους εθνικούς τους κανόνες. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους εθνικούς κανόνες και την αρχή της «αμοιβαίας αναγνώρισης» στη βάση δεδομένων TRISΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου για τους μη εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τα προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις βάσει των εθνικών κανόνων ενδέχεται να διαφέρουν όσον αφορά:

Για να δείτε ποιοι τεχνικοί κανόνες ισχύουν για συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε χώρα της ΕΕ ή για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών της εν λόγω χώρας, μπορείτε να απευθύνεστε στα σημεία επαφής για τα προϊόντα en .

Περιορισμοί που βασίζονται σε εθνικούς κανόνες

Αν, βάσει της νομοθεσίας που ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ, τα προϊόντα σας αποτελούν κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά:

ίσως να μην σας επιτραπεί η ελεύθερη εξαγωγή τους.

Τα προϊόντα σας ενδέχεται να απαγορευτούν αν η χώρα στην οποία θέλετε να τα εξάγετε μπορεί να αποδείξει ότι οι τεχνικές απαιτήσεις της είναι βασικές ή υποχρεωτικές, και ότι τα προϊόντα σας δεν ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας.

Για να δείτε ποιοι εθνικοί κανόνες ισχύουν για συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε χώρα της ΕΕ ή για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών της εν λόγω χώρας, μπορείτε να απευθύνεστε στα σημεία επαφής για τα προϊόντα en .

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: