Τελευταίος έλεγχος: 01/06/2022

Δημιουργία επιχειρηματικού ιστοτόπου

Ονόματα τομέα

Το όνομα τομέα είναι ανακατεύθυνση από μια διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), η οποία είναι μια σειρά ψηφίων όπως 136.173.60.59 ή 91.194.202.11. Τα καλύτερα ονόματα τομέα λειτουργούν ως ψηφιακή είσοδος στο κατάστημά σας και είναι εύκολα στην απομνημόνευση, όπως europarl.europa.eu. Να θυμάστε ότι το όνομα πρέπει να είναι εύχρηστο και απλό.

Μόλις επιλέξετε το κατάλληλο όνομα, το επόμενο βήμα είναι η καταχώριση του ονόματος τομέα, για να διασφαλιστεί ότι παραμένει μοναδικό για τον ιστότοπό σας.

Εμφάνιση πληροφοριών επικοινωνίας και άλλων βασικών πληροφοριών στον ιστότοπό σας

Ως επιχείρηση, υποχρεούστε εκ του νόμου να παράσχετε στους πελάτες τις ακόλουθες πληροφορίες στον ιστότοπό σας:

Εάν η δραστηριότητά σας υπόκειται στην κατοχή επαγγελματικών προσόντων, πρέπει επίσης να πληροίτε τις απαιτήσεις των χωρών στις οποίες παρέχετε υπηρεσίες, για τις οποίες κάθε εθνικό σημείο επαφής en μπορεί να παράσχει περισσότερες πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει επίσης να δώσετε λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλισή σας ή τις ισχύουσες οικονομικές εγγυήσεις, καθώς και αναφορά στους κανόνες που διέπουν το επάγγελμά σας και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτούς. Αν προσφέρετε ήδη ή θέλετε να παρέχετε επαγγελματικές υπηρεσίες στο εξωτερικό, επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Δηλώσεις αποποίησης ευθύνης και άλλες ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου

Η δήλωση αποποίησης ευθύνης είναι μια ανακοίνωση νομικού περιεχομένου που αναρτάται στον ιστότοπό σας, με σκοπό τον περιορισμό της ευθύνης σας από το αποτέλεσμα της χρήσης του ιστοτόπου σας. Η δήλωση αποποίησης ευθύνης προορίζεται για γενική πληροφόρηση και, παρόλο που δεν μπορεί να προστατεύσει πλήρως τον ιστότοπό σας από νομικές ενέργειες, βοηθά σε σχέση με:

Σχεδόν οτιδήποτε τοποθετείτε στον ιστότοπό σας μπορεί να καλυφθεί με τη χρήση δήλωσης αποποίησης ευθύνης. Η δήλωση αποποίησης ευθύνης εμφανίζεται συνήθως σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου σας (για παράδειγμα, στο κάτω μέρος κάθε σελίδας μέσω υπερσυνδέσμου). Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται μήνυμα στον χρήστη να διαβάσει την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθύνης όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες σας.

Οι δηλώσεις αποποίησης ευθύνης εξαρτώνται από τη διακριτική σας ευχέρεια και μπορούν να αναθεωρηθούν από νομικό εμπειρογνώμονα, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως:

Χρήση cookies στον ιστότοπό σας

Τα cookies είναι πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τον επισκέπτη του ιστοτόπου σας. Αποθηκεύονται σε αρχείο κειμένου στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη τη στιγμή που ανοίγει τη σελίδα σας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies:

Τα είδη cookies που χρησιμοποιείτε είτε απαιτούν συγκατάθεση είτε όχι, ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση τους. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες και φροντίστε να εμφανίζεται μήνυμα στους χρήστες όταν χρειάζεται.

Αποφυγή του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού

Όταν πωλείτε αγαθά και υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου σας, δεν μπορείτε να προσφέρετε λιγότερο ευνοϊκούς όρους ή να αρνηθείτε την πρόσβαση των πελατών σε συγκεκριμένα είδη απλώς και μόνο λόγω της τοποθεσίας ή της εθνικότητάς τους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να απαιτείται κάτι τέτοιο από ειδική εθνική νομοθεσία. Οι πρακτικές αυτές είναι γνωστές ως γεωγραφικός αποκλεισμός.

Ο κανονισμός για τον γεωγραφικό αποκλεισμό καλύπτει τις διαδικτυακές και μη διαδικτυακές πωλήσεις υλικών αγαθών, όπως ενδύματα, υποδήματα ή αξεσουάρ, καθώς και ορισμένες διαδικτυακές ψηφιακές υπηρεσίες (υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, αποθήκευση δεδομένων, φιλοξενία ιστοτόπων). Υπάρχουν υποχρεώσεις που πρέπει να τηρείτε όταν δημιουργείτε τον ιστότοπό σας, για να βεβαιωθείτε ότι αποφεύγονται οι πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού:

+ +

Υποχρέωση Τι σημαίνει αυτό;
Επιτρέπετε την πρόσβαση των χρηστών Δεν πρέπει να περιορίζετε την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα ή σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες μόνο με βάση τη διεύθυνση IP, την εθνικότητα ή τη γεωγραφική θέση των πελατών σας. Ωστόσο, εφόσον παρέχετε τη δέουσα αιτιολόγηση, μπορείτε να αρνηθείτε την πρόσβαση όταν αυτό απαιτείται από ειδική εθνική νομοθεσία.
Σχεδιάζετε έντυπα που καλύπτουν όλα τα εφαρμοστέα εδάφη Όταν παρέχετε έντυπα για τις διευθύνσεις χρέωσης ή τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών, θα πρέπει να τους επιτρέπετε να συμπληρώνουν τα προσωπικά στοιχεία τους σε μορφή που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Από την άλλη πλευρά, οι μορφές διευθύνσεων παράδοσης μπορούν να περιορίζονται μόνο στις χώρες στις οποίες παρέχετε αποστολή.
Δεν ανακατευθύνετε τους χρήστες Πρέπει να λάβετε ρητά τη συγκατάθεση των πελατών σας προτού τους ανακατευθύνετε σε άλλη έκδοση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος ειδική για την τοποθεσία τους. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει επίσης να τους δώσετε τη δυνατότητα να επιστρέψουν στον ιστότοπο στον οποίο βρίσκονταν αρχικά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συγκατάθεση αυτή στις προτιμήσεις των πελατών. Θα πρέπει επίσης να δίνετε στους πελάτες τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.
Δεν αλλάζετε τις τιμές Δεν θα πρέπει να αλλάζετε αυτόματα τις προσφορές προϊόντων, τους εμπορικούς όρους ή την τιμολόγηση στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα με βάση τα γεωγραφικά στοιχεία των πελατών σας, όπως διεύθυνση IP, κατοικία ή μέσα πληρωμής.
Δεν κάνετε διάκριση μεταξύ παρόμοιων μεθόδων πληρωμής Εάν το ηλεκτρονικό σας κατάστημα δέχεται συγκεκριμένο μέσο πληρωμής, όπως χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες από την ίδια ένωση καρτών, θα πρέπει να επιτρέψετε αυτό το μέσο πληρωμής για όλους τους πελάτες, εφόσον οι κάρτες έχουν εκδοθεί στην ΕΕ / στον ΕΟΧ. Δεν μπορείτε να αρνηθείτε αυτόματα ένα μέσο πληρωμής μόνο επειδή έχει εκδοθεί σε συγκεκριμένη επικράτεια

Χρηστικότητα και προσβασιμότητα του ιστοτόπου

Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα διευκολύνει την πλοήγηση των ιστοτόπων για τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και τα άτομα που ζουν σε περιοχές που εξακολουθούν να αναπτύσσονται τεχνολογικά. Η Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium — W3C) έχει δημοσιεύσει οδηγό για τα βασικά συστατικά στοιχεία της προσβασιμότητας στον παγκόσμιο ιστό en , προκειμένου να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ιστότοπο που συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα. Εάν έχετε ήδη αναπτύξει τον ιστότοπό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό για να καθορίσετε το επίπεδο της ηλεκτρονικής προσβασιμότητάς του.

Μόλις αναπτύξετε ή επικαιροποιήσετε τον ιστότοπό σας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του W3C και τον αξιολογήσετε για να προσδιορίσετε το επίπεδο της ηλεκτρονικής προσβασιμότητάς του, μπορείτε να εμφανίσετε ένα διακριτικό εικονίδιο en στον ιστότοπό σας για να διαφημίσετε τη συμμόρφωση αυτή.

Επίσης, στον Δικτυακό οδηγό Europa en , μπορείτε να δείτε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας στον παγκόσμιο ιστό.

Η χρηστικότητα αναφέρεται στο πόσο εύκολη είναι η πλοήγηση στον ιστότοπό σας, στην οργάνωση και την εμφάνιση των πληροφοριών που περιέχει και στον βαθμό άνεσης της αλληλεπίδρασης των χρηστών. Η βελτίωση της χρηστικότητας αυξάνει την κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, ενισχύει τον αριθμό και την ποιότητα των επισκέψεων και μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο συντελεστή μετατροπής, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τον αριθμό των ατόμων που αγοράζουν κάτι μόλις επισκεφτούν τον ιστότοπό σας.

Τα κύρια στοιχεία της χρηστικότητας του διαδικτύου είναι τα εξής:

Υπάρχουν πολλά εργαλεία που σας βοηθούν να διορθώσετε τυχόν σφάλματα στη χρηστικότητα του διαδικτύου στον ιστότοπό σας — συμπεριλαμβανομένων του χρόνου φόρτωσης, της χρήσης εικόνων και σφαλμάτων προγραμματισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει σειρά δοκιμασιών χρηστικότητας en , για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τον ιστότοπό σας.

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: