Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 03/06/2022

Εξυπηρέτηση πελατών για διαδικτυακές επιχειρήσεις

Για να επικαιροποιείτε τις υπηρεσίες αυτές ώστε να αναποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών σας, δημιουργήστε ένα σύστημα μέσω του οποίου θα ζητάτε και θα συγκεντρώνετε σχόλια από όλους τους πελάτες σας και θα απαντάτε άμεσα σε τυχόν παρατηρήσεις ή καταγγελίες. Η επεξεργασία των διαφόρων εγγυήσεων για τα προϊόντα που πουλάτε είναι επίσης δική σας ευθύνη, διέπεται δε από ειδικούς κανόνες.

Εγγυήσεις για τα προϊόντα

Εάν ο ιστότοπός σας πωλεί προϊόντα, υποχρεούστε εκ του νόμου να δίνετε στους καταναλωτές σας τουλάχιστον δωρεάν διετή εγγύηση και να αντικαθιστάτε ή να επισκευάζετε το προϊόν εάν αποδειχθεί ελαττωματικό ή διαφορετικό από ό,τι διαφημίζεται. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, η περίοδος νόμιμης εγγύησης είναι μεγαλύτερη.

Ερωτήματα και σχόλια των πελατών

Ο ιστότοπός σας θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σαφείς πληροφορίες για το πώς η επιχείρησή σας χειρίζεται τις καταγγελίες πελατών. Κατ' ελάχιστον, πρέπει να δηλώσετε ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία οι πελάτες θα μπορούν να στείλουν ερωτήσεις ή να προβάλουν αξιώσεις.

Θα πρέπει να προσπαθήσετε να επιλύετε τις καταγγελίες των πελατών γρήγορα και άμεσα, αλλά, αν δεν μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνία, μπορείτε επίσης να προτείνετε την προσφυγή σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) για εσάς και τους πελάτες σας. Μάθετε περισσότερα για την εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Για να διευκολύνει τη χρήση της ΕΕΔ σε διαφορές που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συναλλαγές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε πολυγλωσση πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

Για διασυνοριακές διαφορές που αφορούν αξιώσεις κάτω των 5 000 EUR, έχετε υπόψη ότι τόσο η επιχείρησή σας όσο και οι πελάτες σας μπορούν να κάνουν χρήση απλουστευμένης ευρωπαϊκής διαδικασίας, της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών en (ΕΔΜ). Πρόκειται για γραπτή διαδικασία για την οποία δεν απαιτείται δικηγόρος.

Περισσότερες πληροφορίες για τις μικροδιαφορές μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Επίλυση διαφορών.

Διαχείριση των ηλεκτρονικών διαφορών

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) βοηθά τους εμπόρους να επιλύουν διαφορές με τους διαδικτυακούς πελάτες τους χωρίς προσφυγή σε δικαστήριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ΗΕΔ για την επίλυση τυχόν συμβατικών διαφορών που προκύπτουν από διαδικτυακές πωλήσεις, εάν, τόσο η επιχείρησή σας όσο και ο ενδιαφερόμενος πελάτης, έχουν την έδρα τους στην ΕΕ ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Επισκεφθείτε το λεπτομερές άρθρο μας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της στον ιστότοπό σας.

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: