Τελευταίος έλεγχος: 02/04/2022

Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής

Έχετε το δικαίωμα να διαμένετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ στην οποία εργάζεστε ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή αποσπασμένος υπάλληλος.

Αν χάσετε τη δουλειά σας

Αν χάσετε τη δουλειά σας ενώ ζείτε σε άλλη χώρα, μπορείτε να διατηρήσετε το δικαίωμά σας να ζήσετε εκεί εφόσον:

Δήλωση παρουσίας και εγγραφή της διαμονής σας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτούν να δηλώσετε την παρουσία σας στις αρμόδιες αρχές σε εύλογο χρονικό διάστημα από την άφιξή σας. Αν δεν συμμορφωθείτε, μπορεί να σας επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Ως μισθωτός στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει να προβείτε στην εγγραφή της διαμονής σας στην αρμόδια αρχή (συνήθως στο δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) μετά τους 3 πρώτους μήνες. Αφού εγγραφείτε, θα λάβετε πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο επιβεβαιώνει το δικαίωμά σας να διαμένετε στη χώρα υποδοχής σας.

Θα χρειαστείτε:

Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε άλλα έγγραφα.

Μόνιμη διαμονή

Αν έχετε ζήσει νόμιμα, τηρώντας τους όρους διαμονής, σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 συναπτά έτη, αποκτάτε αυτομάτως το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα αυτή. Μπορείτε δηλαδή να μείνετε στη χώρα αυτή όσο θέλετε.

Η συνέχεια της διαμονής σας δεν επηρεάζεται από:

Μπορεί να χάσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής, αν παραμείνετε εκτός της χώρας αυτής για διάστημα μεγαλύτερο από δύο συναπτά έτη.

Μόνιμη διαμονή πριν από τη συμπλήρωση 5 ετών

Μπορείτε ενδεχομένως να αποκτήσετε δικαίωμα μόνιμης διαμονής πριν από τη συμπλήρωση των 5 ετών στις παρακάτω περιπτώσεις:

Μπορεί να απελαθείτε ή να σας ζητηθεί να εγκαταλείψετε τη χώρα;

Μπορείτε να ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον πληροίτε τους όρους διαμονής. Αν πάψετε να πληροίτε αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να σας ζητήσουν να εγκαταλείψετε τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα υποδοχής μπορεί να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι αποτελείτε σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται η απέλασή σας και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ακύρωσής.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: