Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Αν έχετε μειωμένη κινητικότητα εξαιτίας μιας αναπηρίας, μπορεί να δικαιούστε ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία στη χώρα διαμονής σας, η οποία πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, η ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης σάς παρέχει ορισμένα δικαιώματα και διευκολύνσεις σχετικά με τη στάθμευση, που ισχύουν στη συγκεκριμένη χώρα που επισκέπτεστε.

Η αρμόδια αρχή στη χώρα διαμονής σας εκδίδει την κάρτα, με βάση το τυποποιημένο υπόδειγμα της ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης, ακολουθώντας τις τοπικές διαδικασίες.

Χρήση της ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης

Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας θα πρέπει να την τοποθετείτε στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Η κάρτα πρέπει να είναι εμφανής για σκοπούς ελέγχου.

Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας σε άλλη χώρα της ΕΕ μπορείτε να τοποθετείτε δίπλα σε αυτή το ξεχωριστό έντυποpdfEnglish ανοιγμένο στη γλώσσα/τις γλώσσες της χώρας που επισκέπτεστε.

Προτού ταξιδέψετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενημερωθείτε για τους όρους που ισχύουν σε αυτή τη χώρα.

Επιλέξτε χώρα

 

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

    Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας στην ΕΕ