Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Λιθουανία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Στάθμευση στον δρόμο

Μπορείτε να σταθμεύετε σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση, αλλά μόνο αν δεν παρεμποδίζετε την κυκλοφορία.

Μπορείτε να σταθμεύετε δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου είναι υποχρεωτική η πληρωμή, αλλά μόνο σε θέσεις που επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Μπορείτε να σταθμεύετε χωρίς χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου η στάθμευση είναι δωρεάν, αλλά για περιορισμένο χρόνο.

Μπορείτε να οδηγείτε σε ζώνη όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Ορισμένοι χώροι στάθμευσης επιτρέπουν τη δωρεάν στάθμευση οχημάτων που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης, αλλά μόνο σε λωρίδες στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: