Nazadnje pregledano: 12/04/2017

Parkirna karta EU za invalide – Litva

Pogoji parkiranja

Na cestah in parkiriščih so parkirna mesta, rezervirana za invalide, označena s simbolom invalidskega vozička.

Parkiranje ob cesti

Dovoljeno je parkirati ob cesti, kjer je parkiranje sicer prepovedano, vendar samo če vozilo ne ovira drugih udeležencev v prometu.

Ob cesti, kjer je plačilo parkirnine sicer obvezno, lahko parkirate brezplačno in neomejeno dolgo, vendar samo na prostorih, označenih s simbolom invalidskega vozička.

Ob cestah, kjer je parkiranje brezplačno, vendar časovno omejeno, lahko parkirate neomejeno dolgo.

Dovoljena je vožnja na območjih, kjer je promet prepovedan.

Parkiranje na parkirišču

Na nekaterih parkiriščih lahko vozila, označena s parkirno karto, parkirajo brezplačno, vendar samo na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide. Preverite obvestila na parkirišču ali povprašajte redarja na parkirišču.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: