Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Litauen

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

Parkering på gator

Du får parkera på gator där parkering är förbjuden, men bara om det inte utgör något hinder.

Du får parkera gratis och hur länge du vill på gator där avgift krävs, men bara på platser märkta med en rullstolssymbol.

Du får också parkera hur länge du vill på gator där parkering är gratis men tidsbegränsad.

Du får köra i zoner där trafik är förbjuden.

Parkering på bilparkeringar

På vissa bilparkeringar får du som har parkeringstillstånd parkera gratis, men bara på platser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning. Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: