Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Литва

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка.

Паркиране по пътищата

Можете да паркирате на пътища, където паркирането е забранено, но само ако не възпрепятствате движението.

Можете да паркирате безплатно и без ограничения във времето на пътища, където се изисква заплащане, но само на местата, обозначени със символа за инвалидна количка.

Можете да паркирате без ограничения във времето на пътища, където паркирането е безплатно, но са в сила такива ограничения.

Можете да шофирате в зони, където движението на автомобили е забранено

Паркиране на паркинги

На някои паркинги е позволено безплатно паркиране на автомобили с карти за паркиране, но само на местата, запазени за хора с увреждания. Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: