Последна проверка: 05/05/2022

Семейни обезщетения

Коя страна от ЕС отговаря за вашето социално осигуряване, включително за семейните ви обезщетения (детски надбавки, обезщетения за отглеждане на деца и др.), зависи от икономическото ви положение и вашето място на пребиваване, а не от националността ви.

Националните закони определят условията, при които родителите получават семейни обезщетения. Обикновено родителите имат право на обезщетения в дадена страна от ЕС при следните условия:

Имайте предвид, че семейните обезщетения значително се различават в отделните страни в Европа.

Цялото ви семейство живее в една страна

Ако се установите с всички членове на вашето семейство в друга страна от ЕС и сте осигурени само в рамките на нейната система за социална сигурност, за вас ще е в сила режимът за семейни обезщетения на приемащата страна.

Ако обаче сте командирован в чужбина за кратък период (по-малко от 2 години) и продължавате да сте осигурен от системата за социална сигурност на вашата страна, тя ще бъде отговорна за изплащането на семейните ви обезщетения.

Вие и членовете на семейството ви живеете в различни страни

Ако членовете на вашето семейство не живеят в страната, в която вие се осигурявате, семейството ви може да има право на обезщетения в повече от една страна.

В подобни случаи компетентните национални органи ще вземат под внимание положението на двамата родители и ще решат на коя държава се пада главната отговорност за изплащане на обезщетенията. Решението се основава на „правила за приоритет".

Правила за приоритет

Надбавки

Ако обезщетенията, които получавате от „първостепенната" държава, са по-ниски в сравнение с тези, които бихте получавали от „второстепенната" държава, в която също имате права, второстепенната държава ще ви плаща надбавка, която се равнява на разликата в размера на обезщетенията от двете държави. По този начин се гарантира, че ще получавате максималния размер помощи, който ви се полага.

Разведени родители

Ако сте разведени и вашият бивш съпруг или съпруга получава обезщетения, но не ги използва за издръжка на децата, можете да се свържете със социалноосигурителните служби в страната, в която живеят вашите деца, и да поискате помощите да бъдат изплащани директно на вас, тъй като де факто вие издържате семейството.

Къде да кандидатствате за семейни обезщетения?

Можете да кандидатствате за семейни обезщетения във всяка страна от ЕС, в която вие или другият родител на вашите деца имате право на обезщетения. Компетентните органи в страната, в която кандидатствате, ще препратят молбата ви до всички страни, компетентни за вашия случай.

Ако кандидатствате за обезщетения навреме в една държава, се смята, че сте кандидатствали в срок във всички останали страни от ЕС, в които имате право на семейни обезщетения. Не могат да ви бъдат отказани обезщетения, които ви се полагат, поради това че страната, в която сте кандидатствали първоначално, не е препратила навреме вашите документи на компетентните органи в друга държава.

Предупреждение

Проверете пред националните органи какви срокове важат за семейните обезщетения. Ако пропуснете крайния срок, може да изгубите правото си на помощ.

Националните органи са длъжни да си съдействат и да обменят цялата необходима информация за разглеждане на вашата молба. За преодоляване на трудностите, свързани с езиковите различия, при обмена на информация националните органи използват стандартни документи.

Имайте предвид, че семейните обезщетения значително се различават в отделните страни в Европа.

Страните от ЕС могат да определят собствени правила относно правото на обезщетения и услуги. Всички държави предлагат някакъв вид семейни обезщетения, но размерът и условията за получаването им са доста различни. В някои държави ще получавате редовни плащания, а в други вашето семейно положение може да ви даде право на данъчни облекчения вместо плащания.

За да се избегнат евентуални сериозни недоразумения, които могат да се отразят значително на общите ви доходи, информирайте се за социалноосигурителната система в приемащата страна.

Вижте информация за семейните обезщетения в страната, която е отговорна да ви изплаща такива:

Изберете държава:

 

 • Австрияaten
 • Белгияbeen
 • Българияbgen
 • Хърватияcren
 • Кипърcyen
 • Чехияczen
 • Данияdken
 • Естонияeeen
 • Финландияfien
 • Францияfren
 • Германияdeen
 • Гърцияgren
 • Унгарияhuen
 • Исландияisen
 • Ирландияieen
 • Италияiten
 • Латвияlven
 • Лихтенщайнlien
 • Литваlten
 • Люксембургluen
 • Малтаmten
 • Нидерландияnlen
 • Норвегияnoen
 • Полшаplen
 • Португалияpten
 • Румънияroen
 • Словакияsken
 • Словенияsien
 • Испанияesen
 • Швецияseen
 • Швейцарияchen

Европейските съветници по заетостта по принцип също могат да предоставят основна информация за семейните обезщетения, на които ще имате право във вашата нова страна.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: