Последна проверка: 21/12/2022

Неравноправни договорни условия

Когато купувате продукт или услуга от професионален търговец, вие сключвате договор, независимо дали става дума за членство в спортен клуб, онлайн поръчка на автомобилни гуми, получаване на ипотека за дома ви или седмично пазаруване в супермаркета.

Съгласно правото на ЕС стандартните договорни условия, използвани от търговците, трябва да са справедливи. Това изискване не се променя, независимо дали те са наречени „ред и условия" или са част от подробен договор, който трябва да подпишете. Договорът не трябва да създава дисбаланс между вашите права и задължения като потребител и правата и задълженията на продавачите и доставчиците.

Договорните условия трябва да са написани на прост и разбираем език. Всички неясноти ще бъдат тълкувани във ваша полза.

Потенциално неравноправни условия

Освен общите изисквания за добросъвестност и баланс, правилата на ЕС включват и списък с конкретни договорни условия, които могат да бъдат счетени за неравноправни. Ако определени условия на договора са неравноправни, те не са задължителни за вас и търговецът не може да се позовава на тях.

Ето някои ситуации, при които договорните условия могат да бъдат счетени за неравноправни съгласно правилата на ЕС:

1. Отговорност при смърт или нараняване на потребител

Условия, които изключват/ограничават отговорността на търговеца, ако потребител почине или получи травма поради действие или бездействие от страна на търговеца.

Лична история

Сам става член на местен фитнес клуб. Когато прочита по-внимателно договора си за членство, той с изненада вижда, че клубът не носи отговорност за щети или травми, причинени от използването на съоръженията и оборудването.

От неговата национална асоциация на потребителите казват, че условия, изключващи отговорността на търговеца, са невалидни. След проверка от страна на националния правоприлагащ орган въз основа на жалбата на Сам съдът забранява на търговеца да използва подобни условия в договорите си.

2. Обезщетение, ако търговецът не достави дадена стока или услуга

Условия, които неоснователно изключват/ограничават правата на потребителите на обезщетение, ако търговецът не изпълни своята част от договора.

Лична история

Костас отива с приятелката си на пакетна почивка в Кения, за която плащат по 2000 евро на човек. Почивката е истинска катастрофа: полетът закъснява с 12 часа; климатикът в хотела не работи; сафарито се провежда, но не в парка, в който им е било обещано.

Те подават жалба до туроператора и искат обезщетение в размер на 5000 евро (4000 евро за стойността на пакета и 1000 евро за изгубеното време и провалената почивка). Туроператорът се съгласява да им изплати само обезщетение от 1000 евро, като се позовава на клауза в договора, която ограничава отговорността на организатора до 25 % от общата стойност на почивката.

Костас се обръща към местната потребителска асоциация, откъдето му казват, че условията, които ограничават отговорността на търговеца в случай на неадекватно изпълнение на договора, най-вероятно са неравноправни. Той решава да съди туроператора, за да отстоява правата си.

Вижте също така какви са вашите права, ако купувате пакетна почивка .

3. Клауза, освобождаваща търговеца от задължение да предостави услугата

Условия, които обвързват потребителя, но позволяват на търговеца да преустанови предоставянето на дадена услуга просто защото не му е удобно.

Лична история

Лизе пътува много и решава да наеме градинар, който да идва всяка седмица да се грижи за моравата и цветните лехи. През един от летните месеци градинарят не идва и цветята увяхват. Когато Лизе се оплаква, градинарят ѝ показва условие в договора, което му позволява да не идва, ако има твърде много работа при други клиенти.

Лизе казва на градинаря, че според намерена от нея в интернет информация тази клауза не е валидна. Така тя успява да получи обезщетение за увехналите цветя и официален ангажимент от градинаря да предоставя седмично своите услуги.

4. Едностранно обезщетение за анулиране

Условия, които дават възможност на търговеца да запази предплатените суми, ако потребителят анулира договора, но не осигуряват еквивалентно обезщетение за потребителя, когато търговецът анулира договора.

Лична история

Мери поръчва кухненски мебели за новия си апартамент. Тя плаща 30 % от сумата предварително и служители на компанията идват в апартамента ѝ, за да извършат измервания. Предвидено е мебелите да бъдат готови и монтирани в срок от 8 седмици.

След 2 месеца Мери се обажда на продавача и той ѝ казва, че за съжаление няма да бъде възможно да достави мебелите още няколко месеца. Тъй като Мери иска да се премести в новия си апартамент, тя анулира договора и купува кухненски мебели, които са в наличност в друг магазин. След това иска предплатата да ѝ бъде върната. Продавачът отказва да я върне, като се позовава на условие в договора, че ако клиентът анулира договора, продавачът има право да задържи предплатата. Когато Мери прочита по-внимателно договора, тя открива, че ако продавачът реши да го анулира, тя не би имала право на еквивалентно обезщетение.

Мери проверява в националната потребителска асоциация, където ѝ казват, че договорната клауза е неравноправна. Затова тя отново се свързва с продавача, съобщава му за контактите си с правни експерти в потребителската асоциация и успява да получи парите си обратно.

5. Прекомерно обезщетение

Условия, изискващи потребител, който не изпълни дадено задължение, да заплати необосновано голямо обезщетение.

Лична история

Том наема кола на летището в Малага. Той трябва да я върне с пълен резервоар след 3 дни. В този ден на пътя за летището има задръстване заради пътнотранспортно произшествие. Том не иска да губи време да пълни резервоара, ако заради това ще изпусне полета си. Той връща колата с полупразен резервоар. След като се прибира у дома, разбира, че искат от него да плати 45 евро за гориво и 150 евро такса за връщане на колата с празен резервоар.

Том се свързва с европейски потребителски центърОтваряне като външна връзка и оттам му казват, че налагането на такива непропорционално високи такси е несправедливо. С помощта на мрежата компанията за даване на коли под наем връща на Том 100 евро.

6. Едностранно анулиране

Условия, които дават възможност на търговеца да прекрати договора едностранно, но не предоставят същото право на потребителя.

Лична история

Кристина поръчва сватбена рокля от моден дизайнер. Две седмици преди сватбата тя трябва да се срещне с дизайнера за последната проба. Когато му се обажда да се уговорят за това, той ѝ казва, че е прекратил договора, без да посочи каквото и да било основание.

Кристина пита свой приятел юрист дали дизайнерът може просто така да анулира договора. Нейният приятел обяснява, че очевидно става дума за неравноправна клауза, тъй като договорът не дава същото право на Кристина да го анулира. Приятелят ѝ се обажда на дизайнера и обяснява какво е положението от юридическа гледна точка. Дизайнерът се обажда на Кристина и двамата уговарят пробата. Роклята на Кристина е готова точно навреме за сватбата.

7. Анулиране с кратко предизвестие

Условия, които дават възможност на търговеца да прекрати безсрочен договор с кратко предизвестие, освен когато това е напълно основателно.

Лична история

Натали има безсрочен договор с малък местен интернет доставчик. Един ден тя получава електронно писмо, с което ѝ съобщават, че договорът ще бъде прекратен от следващата седмица. Тя се обажда на доставчика и иска обяснение, но той не посочва никаква причина за анулирането на договора с толкова кратко предизвестие.

Натали се свързва с потребителска асоциация, откъдето ѝ казват, че подобно условие най-вероятно е неравноправно. Затова тя се обажда отново на интернет доставчика и успява да удължи достатъчно срока на абонамента си, за да има време да премине към друг доставчик.

8. Автоматично удължаване на срочни договори

Условия, съгласно които потребителят трябва да уведоми за намерението си да прекрати договора, но крайният срок за това е твърде рано.

Лична история

Марк има 1-годишен договор с мобилен оператор, сключен преди 10 месеца. Съпругата му наскоро е преминала към нов мобилен оператор, който предлага много привлекателни пакети и безплатни обаждания в мрежата. Марк решава да премине към този нов оператор веднага, щом договорът му изтече. Той проверява договора си и вижда, че ако иска да го прекрати, дължи 6-месечно предизвестие. Тъй като не е дал предизвестие, договорът му е продължен автоматично с още една година.

Марк е разочарован и решава да се свърже с националната потребителска организация. Оттам го информират, че от страна на мобилния оператор е несправедливо да изисква толкова дълго предизвестие. Съветват го да се обърне към съда, ако компанията се опита да наложи неравноправното условие.

9. Скрити условия

Условия, които задължават потребителя, независимо че той трудно би могъл да научи за тях преди подписването на договора.

Лична история

Моника наема апартамент с 3-годишен договор. Когато се премества, тя открива, че трябва да използва определена услуга за почистване, която струва 100 евро на месец, в допълнение към наема. Разбира се, в договора има клауза, отнасяща се до документ за услугите за почистване. Но Моника никога не е получавала този документ.

Тя търси в интернет и открива, че скрити условия като това са неравноправни. Моника казва на собственика на апартамента, че това допълнително задължение не е справедливо, тъй като не е била информирана за него преди подписването на договора, и в крайна сметка успява да избегне постоянния разход.

10. Едностранни промени в договора

Условия, които позволяват на търговеца да променя договора едностранно, освен ако в договора не е посочена основателна причина за това.

Лична история

Павел взема банков заем за покупка на нова кола. След 8 месеца месеца той забелязва, че месечните му вноски са се увеличили.

Когато прочита договора по-внимателно, Павел открива условие, даващо право на банката да променя лихвения процент, без да му даде възможност да прекрати договора.

Той се свързва с местна потребителска асоциация за съвет. Оттам му казват, че тъй като в договора няма клауза, даваща право на Павел да го прекрати, условието, което дава право на банката да повишава лихвения процент, е неравноправно. Съветват го да не плаща по-високата лихва и да подаде официална жалба до асоциацията, ако банката откаже да преразгледа неравноправното условие. Павел последва техния съвет и успява да постигне промяна на договорната клауза.

11. Едностранни промени в продукта или услугата

Условия, които позволяват на търговеца да извършва едностранно и без основателна причина промени в продукта или услугата, които трябва да предостави.

Лична история

Биргит поръчва нови плочки за банята си. Тя избира плочки на бели и сини ивици. След 4 седмици плочките пристигат, но са обикновени, бели и без ивици. Когато Биргит се свързва с доставчика, той посочва, че според условията във формуляра за поръчки, ако компанията не може да достави поръчаната стока по каквато и да е причина, тя я заменя с друга, еквивалентна като стандарт и стойност.

Биргит се свързва с мрежата на европейските потребителски центровеОтваряне като външна връзка и оттам ѝ казват, че не е справедливо да има условия, предвиждащи едностранни промени в доставяния продукт. С подкрепата на мрежата Биргит накрая получава обратно парите си.

12. Промени в цените

Условия, съгласно които търговецът може да фиксира или повишава окончателната цена при доставката, без да дава на потребителя възможност да анулира договора, ако сумата е много по-висока от първоначално договорената.

Лична история

Томас подписва 5-годишен договор за поддържане на системата за централно отопление в своята нова къща. След 18 месеца месеца той забелязва, че месечните му вноски неочаквано са се увеличили. Когато иска обяснение, търговецът се позовава на клауза в договора, според която компанията си запазва правото да увеличава цените за поддържане на отоплителни системи, като трябва да изпрати писмено предизвестие само един месец преди това.

Томас проверява в националната потребителска асоциация, откъдето му казват, че условието, даващо право на търговеца да увеличава цената на услугата, без да предостави на потребителя възможност да анулира договора, най-вероятно е неравноправно. Томас решава да анулира договора, вместо да плаща непредвидени допълнителни разходи.

13. Едностранно тълкуване на договора

Условия, съгласно които само търговецът има право да тълкува всички клаузи на договора и да решава дали продуктът или услугата съответстват на договора.

Лична история

Кристина поръчва персонализиран фотоалбум със снимки на дъщеря си. Когато албумът пристига, тя открива, че корицата му не е в избрания от нея цвят. Кристина се оплаква на продавача, но той отказва да отпечата отново албума. Продавачът се позовава на условията в поръчката, според които той преценява дали доставеното съответства на посоченото в договора.

Кристина знае, че подобни условия са неравноправни и настоява търговецът да отпечата отново албума или да ѝ върне парите. Като отстоява правата си, тя в крайна сметка получава нов албум без допълнителни разходи.

14. Неспазване на изявления, направени от служители на търговеца

Условия, които търговецът използва, за да се опита да избегне поети от неговите служители задължения, или които обвързват такива ангажименти с други условия.

Лична история

Джейк си купува обувки от магазин. Той няма време да ги пробва, но продавачът му казва, че ако не му станат, може да ги върне обратно и да ги замени. Оказва се, че обувките са твърде малки, затова Джейк ги връща. Управителят отказва да ги смени и му показва писмен документ за условията на продажбата. В документа се посочва, че не се предлага замяна и че единствено правилата в документа са в сила.

Джейк се свързва с мрежата от европейски потребителски центровеОтваряне като външна връзка , откъдето потвърждават, че условието е неравноправно. Благодарение на помощта на мрежата Джейк скоро успява да замени обувките.

15. Едностранно спазване на задължения

Условия, които задължават потребителите да изпълняват всичките си задължения, докато в същото време търговецът не спазва своите.

Лична история

Луиз се абонира за бюлетин, в който се прави преглед на бизнес пресата. Тя трябва да получава преглед на английски на бизнес пресата от всички страни от ЕС ежедневно. Понякога обаче бюлетинът не пристига в продължение на 2 или 3 дни, а и не всички новини са преведени на английски. Един месец Луиз получава само един бюлетин. Въпреки че услугата не е предоставяна както трябва, тя продължава да получава фактури за пълната такса за абонамента. Луиз иска доставчика да намали цената, така че тя да плаща само за дните, в които наистина получава услугата. Компанията обаче отказва и посочва, че съгласно договора услугата може да бъде временно прекъсвана, но това не освобождава клиента от задължението за плащане.

В крайна сметка се намесва националната потребителска асоциация. Таксата на Луиз е намалена, а доставчикът на услугата е принуден да промени неравноправното условие в договора.

16. Прехвърляне на договори към други търговци при по-неблагоприятни условия

Условия, които позволяват на търговеца да прехвърли договора без съгласието на потребителя и които могат да доведат до влошаване на условията за него.

Лична история

Карл поръчва нова кухня от компания, която обещава 10-годишна гаранция. Кухнята трябва да бъде монтирана в апартамента на Карл след 6 седмици. Когато денят за това настъпва, той забелязва, че работниците са от друга компания. Те потвърждават, че неговият договор е прехвърлен на тяхната компания. Карл се обажда на новата компания, за да провери дали 10-годишната гаранция все още е в сила. Оттам му обясняват, че тяхната политика е да предоставят само обичайната 2-годишна гаранция и че договорът на Карл дава право на предишната компания да прехвърли правата и задълженията си на новата компания.

Карл иска съвет от национална потребителска асоциация. Казват му, че договорна клауза, която позволява прехвърляне на договорни права и задължения е неравноправна и поради това е невалидна, когато това води до намаляване на срока на гаранцията. Затова Карл все още има право на 10-годишна гаранция от компанията, на която е поръчал кухнята първоначално. Въз основа на съвета на потребителската асоциация той успява да получи удължаване на гаранцията от предишната компания, която се ангажира да му предостави необходимото следпродажбено обслужване.

17. Ограничени права за правни действия

Условия, които ограничават предприемането на правни действия от потребителите и ги задължават да предоставят доказателства, когато в действителност това е задължение на другата страна по договора.

Лична история

Ален купува самолетен билет от Париж до Порто за лятната си почивка. По пътя към летището той попада в задръстване, пристига с 30 минути закъснение и в крайна сметка трябва да си купи нов билет до Порто. Когато се регистрира 2 седмици по-късно на летището в Париж, Ален смаян научава, че полетът му на връщане е анулиран, тъй като не е използвал билета си за полета на отиване. Той няма друг избор, освен да си купи друг билет от същата авиокомпания.

Когато се качва на борда на самолета, Ален казва на стюардесата, че след връщането си във Франция ще заведе съдебно дело, за да получи обезщетение. Тя му отговаря, че според условията на авиокомпанията той има право да предприеме такива действия единствено в Обединеното кралство, където е централата на авиокомпанията. Ален проучва по-внимателно условията на уебсайта на авиокомпанията и открива клауза, съгласно която всякакви законови действия трябва да бъдат предприети пред съд в Обединеното кралство.

Ален се свързва с ECC-NetОтваряне като външна връзка , откъдето му казват, че условие, което ограничава законното му право да предприеме действия, е неравноправно и невалидно, така че в крайна сметка той може да заведе дело във Франция. Ален също така получава потвърждение, че условие, което предвижда анулирането на билет за връщане просто въз основа на това, че не е използван билета на отиване, при определени обстоятелства може да бъде сметнато за неравноправно.

Ако откриете неравноправни условия в договора си

Договорни условия, които са неравноправни съгласно правото на ЕС, нямат законова или задължаваща сила за потребителите. При условие че неравноправното условие не е съществен елемент на договора, останалата част от договора (но не и неравноправното условие) ще продължи да бъде в сила. Това например означава, че не трябва да се отказвате от членството си във фитнес клуб само защото една клауза от договора е неравноправна.

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че потребителите знаят как да упражняват тези права в рамките на националното право. Също така трябва да има процедури, чрез които да се предотврати използването на неравноправни условия от предприятията.

Националните органи в ЕС са отговорни за прилагането на правилата на Съюза за защита на потребителите. Ако смятате, че някой търговец често нарушава тези правила, включително на международно равнище, трябва да съобщите за това на съответния орган.

Предупреждение

Ако смятате, че дадено договорно условие е неравноправно, можете да поискате съвет от:

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: