Развиване на бизнес
Последна проверка: 24/12/2020

Формалности и документи при регистрация на автомобил

Засегнати сте от Брексит?

По принцип в ЕС трябва да регистрирате колата си в страната, в която пребивавате обичайно.

Няма общо за целия ЕС право в областта на регистрацията на автомобили. Следната информация се отнася до практиките в много страни от ЕС.

Можете да проверите какви са правилата във вашата страна и в страната, в която се премествате.

Въпроси за конкретна страна?

За да регистрирате автомобила си, трябва да подадете редица документи.

Удостоверение за техническа изправност и доказателство за преминат технически преглед

Като собственик на автомобил носите отговорн ост за поддържането му в техническа изправност, както и за това той да премине технически преглед 4 години след първоначалната регистрация и веднъж на всеки 2 години след това.

Ако се преместите в друга страна от ЕС и искате да регистрирате автомобила си там, ще трябва да представите на компетентните органи доказателство , че той е преминал технически преглед във вашата предишна страна на пребиваване.

Предупреждение

Възможно е честотата на проверките в различните страни от ЕС да се различава значително.

Доказателството за техническа изправност трябва да е поставено на видно място в автомобилаи да включва резултатите от прегледа, идентичността на превозното средство и датата на следващия технически преглед. Валидността на удостоверението за техническа изправност би следвало да бъде призната дори при смяна на собствеността на автомобила.

Удостоверение за регистрация

Когато регистрирате автомобила си в ЕС, компетентните органи ще ви издадат удостоверение за регистрация. Това удостоверение може да се състои от една или две части в зависимост от правилата във вашата страна. Вашето удостоверение за регистрация трябва да бъде признато от другите страни от ЕС, когато пътувате или се премествате в друга държава от ЕС. Ако трябва да регистрирате автомобила си в друга страна от ЕС, ще се наложи да представите оригиналното удостоверение за регистрация пред органите по регистрация във вашата нова страна. Ако вашето удостоверение се състои от две части, трябва да представите и двете. Някои държави от ЕС може да изискват допълнителни документи, за да регистрират автомобила ви, затова проверете какви точно са изискванията във вашата нова страна.

Когато пътувате или се премествате в чужбина с автомобила си, трябва да носите със себе си неговото удостоверение за регистрация. Част I е достатъчна, ако документът се състои от две части.

Доказателство за собственост

Може да поискат от вас да докажете, че сте законният собственик на автомобила. На използваните като доказателство фактури за покупка трябва ясно да е посочен номерът по ДДС на търговеца на автомобили.

Доказателство за платен ДДС

При регистрирането на автомобили националните власти имат право да проверяват дали е бил заплатен ДДС в необходимия размер. Правилата за ДДС са различни в зависимост от това дали автомобилът е нов или употребяван и дали сте го купили от професионален търговец или от физическо лице.

За целите на ДДС за нов се смята автомобил, който не е изминал повече от 6000 км ИЛИ е използван не повече от 6 месеца. Проверете къде трябва да платите ДДС за автомобил, купен в друга страна от ЕС.

Доказателство за застраховка

Когато регистрирате автомобила си, трябва да представите доказателство, че сте сключили застраховка. Властите би трябвало да приемат застраховка от която и да е застрахователна компания:

Сертификат за съответствие за нови автомобили

Сертификатът за съответствие се издава от производителя и доказва, че техническите характеристики на автомобила отговарят на стандартите за безопасност и опазване на околната среда. Той може да бъде европейски (ЕО) или национален.

ЕО сертификат за съответствие

ЕО сертификатът за съответствие е валиден във всички страни от ЕС. Ако колата ви има валиден ЕО сертификат, националните власти не могат да изискват допълнителна техническа документация, освен ако колата не е била променяна, след като е напуснала завода (в такъв случай те могат да поискат тя да премине нова процедура на одобрение).

Национален сертификат за съответствие

Националният сертификат за съответствие е валиден само в страната, в която е издаден. По принцип се издава за автобуси, камиони, ванове, ремаркета и автомобили по поръчка, произведени преди май 2009 г., или за ретро автомобили.

Ако колата ви вече е регистрирана и я преместите в друга страна от ЕС, властите там често изискват допълнителни технически проверки или сертификати, преди да я регистрират.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: