Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Формалности и документи при регистрация на автомобил

 • Мога ли да запазя регистрацията на колата си във Франция, въпреки че живея в Белгия?  

  НЕ — Не можете, освен ако не смятате да напуснете Белгия в рамките на 6 месеца след пристигането си. По принцип сте задължен да регистрирате колата си в страната, в която живеете.

 • Прекарвам всички уикенди в Германия, където живея със семейството си, но работя в Люксембург, докъдето пътувам с кола. Къде трябва да регистрирам колата си?  

  Ако редовно пътувате до работното си място като трансграничен работник, колата ви може да остане регистрирана в Германия (където живеете).

 • Използвам служебна кола, регистрирана в Люксембург, а живея в Белгия, където върша част от работата си. Мога ли да използвам колата в Белгия?  

  ДА — ако работата ви изисква да бъдете в Белгия, можете да използвате служебната си кола за частни цели в Белгия. Същото важи, ако сте самостоятелно заето лице (тоест ако сами си предоставяте служебна кола), при условие, че сте законно установен в Люксембург.

 • Аз съм италианец и всяка година прекарвам 3 месеца във вилата си във френските Алпи, като пътувам дотам с кола. Мога ли да регистрирам колата си във Франция?  

  НЕ — Можете да регистрирате колата си само в страната, в която пребивавате постоянно.

 • Имам кола в Гърция, където е лятната ми къща, но живея във Великобритания. Могат ли гръцките власти да ме задължат да регистрирам колата си в Гърция?  

  НЕ — Не могат, тъй като вие не сте постоянно пребиваващ в Гърция. Могат обаче да ви попречат да давате под наем колата си или да я давате назаем на постоянно пребиваващи в Гърция лица. Колата ви може да бъде шофирана от вас, посещаващи ви роднини или приятели, но не и от постоянно пребиваващи в Гърция лица, освен ако вие не присъствате. Може да имате затруднения със застраховането в Гърция на регистрирана във Великобритания кола, но трябва да обясните специалните обстоятелства.

 • Аз съм полски студент, записан за 2-годишен магистърски курс във Великобритания. Трябва ли да регистрирам колата си там?  

  НЕ — Не се налага, ако единствената цел на престоя ви е да учите. Ако обаче започнете работа по време на престоя си или останете във Великобритания след края на обучението си, ще трябва да регистрирате колата си в тази страна.

 • Работя в Швеция по 10-месечен временен договор, след изтичането на който ще се върна в Словакия. Трябва ли да регистрирам колата си в Швеция?  

  ДА — Тъй като престоят ви е по-дълъг от 6 месеца и — както се предполага — вие няма да пътувате редовно между двете страни, за да ходите на работа.

 • Смятам да си купя кола в Германия и да я откарам във Франция, където живея. Как да я регистрирам?  

  Въпреки че колата в крайна сметка ще трябва да бъде регистрирана във Франция, трябва да получите германски регистрационни номера, за да я откарате дотам. Ако колата е нова, трябва да получите транзитни регистрационни номера. По този начин няма да се наложи да плащате ДДС в Германия. Ако колата е използвана, вероятно ще трябва да получите обикновени германски регистрационни номера, дори и за кратък период от време. Обмислете възможността колата да ви бъде доставена във Франция, за да не се налага да я регистрирате в Германия, и сравнете разходите.

 • За да регистрирам ремаркето си в Испания явно трябва да премина през процедура за одобрение на типа, въпреки че то има сертификат на ЕС за съответствие. Защо?  

  Целта на процедурата на ЕС за одобрение на типа е да се гарантира, че ремаркетата и караваните отговарят на техническите изисквания на Съюза за безопасност. Ако ремаркето или караваната ви има валиден сертификат на ЕС за съответствие, това означава, че прототипът на вашето ремарке (или каравана) вече е проверен от съответните власти в страната, предоставила одобрението на типа. Затова испанските власти не могат да налагат допълнително одобрение на типа или да изискват допълнителна техническа документация за целите на регистрацията или използването на ремаркето (караваната). Те обаче могат да изискват техническа инспекция, за да се гарантира, че ремаркето (или караваната) не е било променяно, след като ви е било доставено.

 • Италианските власти изискват от мен да предоставя сертификат на ЕС за съответствие за моята кола, която в момента е регистрирана във Франция, тъй като смятам да я регистрирам в Италия. Къде мога да открия този сертифика

  Производителите трябва да предоставят сертификат на ЕС за съответствие при покупката на автомобил. Тъй като нямате такъв сертификат, ще трябва да получите оригинал или дубликат от производителя на вашия автомобил (може би чрез дилъра ви - вероятно ще трябва да заплатите издаването и доставката на документа). По принцип официалният вносител на марката в Италия би трябвало да е в състояние да ви помогне.

 • Ще бъде ли признат сертификатът на ЕС за съответствие дори ако моята кола е била пригодена специално за моите нужди?  

  НЕ — сертификатът на ЕС за съответствие представлява декларация на производителя, че описаният автомобил е бил сглобен на производствена линия, за която той носи отговорност, и отговаря на изискванията на правото на ЕС. Пригоден специално за нуждите на клиента автомобил трябва да премине индивидуална процедура на одобрение съгласно националното право в страната от ЕС, в която се регистрира. Когато такъв автомобил се изнася в чужбина, съответните власти в приемащата страна ще поискат специални технически проверки или сертификати. Те могат също така да извършат тестове съгласно своето национално право, преди да се съгласят да регистрират автомобила.

 • Вземам със себе си ретро автомобил от Великобритания в Португалия, където отивам, след като се пенсионирах. Ще имам ли трудности да го регистрирам в Португалия?  

  Регистрацията може да бъде по-сложна, ако автомобилът ви е произведен преди 1996 г., тъй като той вероятно няма сертификат на ЕС за съответствие. Издадените във Великобритания документи са валидни само в тази страна, а португалските власти могат да изискат някои технически корекции по автомобила. Тези промени не трябва да са по-големи от това, което е необходимо за привеждане на автомобила в съответствие със стандартите за сигурност и опазване на околната среда. В много страни от ЕС има специални национални закони, включително опростени процедури за ретро автомобили с ограничено използване.

 • Колата ми премина технически преглед в Португалия преди по-малко от година. Ще трябва ли да премине през същата проверка в Испания, където ще я регистрирам?  

  Вероятно — Испанските власти могат да изискат колата ви да премине технически преглед, преди да я регистрират. Те могат да направят това само ако:

  • прегледът също така е задължителен за постоянно пребиваващи в Испания лица, когато притежателят на свидетелство за регистрация се променя
  • прегледът не е повторение на вече преминатия такъв в Португалия
  • е настъпило време да се извърши задължителният периодичен технически преглед в Португалия.

  Периодът между техническите прегледи е различен в различните страни. Дори ако последният ви технически преглед в Португалия все още е валиден съгласно португалското законодателство, ще трябва да се съобразите с честотата на прегледите в Испания.

Вижте основната информация по темата
Формалности и документи при регистрация на автомобил
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети