Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 25/04/2017

Najczęściej zadawane pytania - Rejestracja samochodu i inne formalności

 • Mój samochód jest zarejestrowany we Francji, choć ja teraz mieszkam w Belgii. Czy muszę go przerejestrować?  

  TAK – Musisz, chyba że zamierzasz wyjechać z Belgii przed upływem 6 miesięcy od przyjazdu. Zasadniczo masz obowiązek zarejestrowania pojazdu w kraju, w którym mieszkasz.

 • Każdy weekend spędzam w Niemczech, gdzie mieszkam z rodziną, a od poniedziałku do piątku pracuję w Luksemburgu – dojeżdżam samochodem. Gdzie powinienem zarejestrować samochód?  

  Jeśli regularnie dojeżdżasz do pracy przez granicę (jako tzw. pracownik transgraniczny), Twój samochód może nadal być zarejestrowany w Niemczech (gdzie mieszkasz).

 • Jeżdżę samochodem służbowym zarejestrowanym w Luksemburgu, a mieszkam w Belgii, gdzie wykonuję też część swojej pracy. Czy mogę korzystać z tego samochodu w Belgii?  

  TAK – Jeśli z racji swojej pracy przebywasz w Belgii, możesz w tym kraju korzystać z samochodu służbowego również do celów prywatnych. Taka sama zasada obowiązuje, jeśli pracujesz na własny rachunek (tj. sam zakupiłeś swój samochód służbowy) – o ile Twoja firma ma siedzibę w Luksemburgu.

 • Jestem Włoszką i co roku spędzam trzymiesięczne wakacje w swoim drugim domu w Alpach Francuskich. Jeżdżę tam samochodem. Czy mogę go zarejestrować we Francji?  

  NIE – Samochód możesz zarejestrować tylko w kraju, w którym mieszkasz na stałe.

 • Trzymam samochód w Grecji, gdzie mam drugi dom, w którym spędzam wakacje, ale mieszkam w Wielkiej Brytanii. Czy grecka administracja może mnie zmusić do zarejestrowania auta w Grecji?  

  NIE – Nie może, gdyż nie mieszkasz na stałe w Grecji. Może jednak uniemożliwić Ci wynajmowanie samochodu, a nawet pożyczanie go osobom mieszkającym na stałe w Grecji. Twoim samochodem możesz jeździć tylko Ty sam oraz odwiedzający Cię krewni i znajomi. Osoby mieszkające na stałe w Grecji mogą nim jeździć tylko razem z Tobą. Ubezpieczenie w Grecji samochodu zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii może okazać się trudne, ale spróbuj szczegółowo wyjaśnić swoją sytuację.

 • Jestem studentem z Polski i zapisałem się na dwuletnie studia magisterskie w Wielkiej Brytanii. Czy muszę tam zarejestrować swój samochód?  

  NIE – Jeśli jedynym celem Twojego pobytu są studia. Ale jeśli podczas pobytu podejmiesz także pracę lub jeśli zostaniesz w Wielkiej Brytanii po studiach, będziesz musiał tam zarejestrować swój samochód.

 • Pracuję w Szwecji – mam tu umowę podpisaną na 10 miesięcy, a potem wracam na Słowację. Czy muszę zarejestrować swój samochód w Szwecji?  

  TAK – Ponieważ Twój pobyt będzie trwał ponad 6 miesięcy i – z założenia – nie będziesz dojeżdżać do pracy ze swojego kraju.

 • Mam zamiar kupić samochód w Niemczech i przywieźć go do Francji, gdzie mieszkam. Jak mam go zarejestrować?  

  Mimo że samochód docelowo ma zostać zarejestrowany we Francji, będziesz potrzebować niemieckich tablic rejestracyjnych, żeby dojechać do swojego kraju. Jeżeli samochód jest nowy, powinieneś otrzymać tablice tymczasowe – wtedy unikniesz płacenia podatku VAT w Niemczech. Jeśli jest to używane auto, prawdopodobnie będziesz musiał wyrobić zwykłe niemieckie tablice rejestracyjne, nawet jeśli potrzebujesz ich na krótki okres. Zastanów się, czy taniej nie wyniesie Cię wysłanie samochodu do Francji lawetą, aby nie rejestrować go w Niemczech.

 • Powiedziano mi, że abym mógł zarejestrować swoją przyczepę w Hiszpanii, musi ona przejść przez procedurę homologacji typu. A przecież posiadam świadectwo zgodności UE. Dlaczego więc znów konieczna jest homologacja?  

  Unijna procedura homologacji typu służy zagwarantowaniu, że przyczepy i naczepy spełniają techniczne wymogi bezpieczeństwa. Jeżeli Twoja przyczepa lub naczepa posiada ważne świadectwo zgodności UE, oznacza to, że jej prototyp został już sprawdzony przez odpowiedni urząd w kraju, który udzielił homologacji. Dlatego hiszpańskie organy administracji nie mogą wymagać od Ciebie dodatkowej homologacji ani jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji technicznej do celów rejestracji lub dopuszczenia do ruchu. Mogą jednak wymagać przeglądu technicznego, który zagwarantuje, że przyczepa lub naczepa nie została zmodyfikowana od czasu jej nabycia przez Ciebie.

 • Mam samochód zarejestrowany we Francji, ale chcę go zarejestrować we Włoszech. Włoska administracja wymaga jednak ode mnie przedstawienia świadectwa zgodności UE. Skąd mam je wziąć?  

  Producenci mają obowiązek wręczenia świadectwa zgodności UE przy sprzedaży pojazdu. Ponieważ nie posiadasz takiego świadectwa, będziesz musiał się zwrócić o przekazanie Ci oryginału lub kopii do producenta auta (zapewne za pośrednictwem dilera – niewykluczone, że będziesz musiał zapłacić za wydanie lub dostarczenie świadectwa). W większości przypadków będzie mógł Ci pomóc oficjalny importer pojazdów danej marki na Włochy.

 • Czy świadectwo zgodności UE zostanie uznane, choć mój samochód został przerobiony?  

  NIE – świadectwo zgodności UE jest równoważne z deklaracją producenta, że opisany pojazd zszedł z jego linii produkcyjnej i że ponosi on odpowiedzialność za to, że auto spełnia wymogi prawa UE. Zmodernizowany samochód musiałby zostać poddany osobnej homologacji zgodnie z przepisami prawa kraju UE, w którym został zarejestrowany. W przypadku gdy pojazd taki zostanie wywieziony do innego kraju, właściwe organy w tym kraju będą wymagać przedstawienia dokumentów ze szczegółowych kontroli technicznych lub innych świadectw. Mogą nawet zlecić przeprowadzenie badań zgodnie z własnym prawodawstwem krajowym, zanim zezwolą na rejestrację auta.

 • Odchodzę na emeryturę i przenoszę się do Portugalii. Zabieram ze sobą zabytkowy samochód. Czy będzie mi trudno zarejestrować go w Portugalii?  

  Rejestracja może okazać się bardziej skomplikowana, jeśli samochód został wyprodukowany przed rokiem 1996, gdyż zapewne nie posiada świadectwa zgodności UE. Dokumenty wystawione w Wielkiej Brytanii są ważne tylko tam, a portugalskie organy administracji mogą zażądać dostosowania samochodu pod względem technicznym do swoich wymogów. Modyfikacje techniczne muszą być ściśle proporcjonalne do standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, z którymi zgodność mają zagwarantować. Wiele krajów UE wprowadziło specjalne przepisy przewidujące uproszczone procedury dla zabytkowych samochodów przeznaczonych do ograniczonego użytku drogowego.

 • Mój samochód miał zrobione badanie techniczne w Portugalii niecały rok temu. Czy będę musiał go poddać takiemu samemu badaniu w Hiszpanii, jeśli chcę go tam teraz zarejestrować?  

  To możliwe – Organy administracji hiszpańskiej mogą wymagać badań technicznych, zanim dokonają rejestracji pojazdu. Ale mają do tego prawo tylko, jeśli:

  • taki przegląd jest również obowiązkowy dla mieszkańców Hiszpanii, kiedy zmienia się posiadacz świadectwa rejestracji
  • badanie nie powiela żadnych badań, którym pojazd został poddany w Portugalii
  • nadszedł termin obowiązkowego przeglądu okresowego w Portugalii.

  Odstęp między kolejnymi obowiązkowymi przeglądami technicznymi jest różny w zależności od kraju. Jednak nawet jeśli ostatnie badanie przeprowadzone w Portugalii nadal jest ważne na mocy portugalskich przepisów, będziesz musiał dostosować się do częstotliwości badań obowiązującej w Hiszpanii.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Dokumenty i formalności wymagane przy rejestracji samochodu
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy