Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Auto registreerimine: dokumendid ja formaalsused

 • Kas mu auto võib jääda registreerituks Prantsusmaal, kuigi ma elan nüüd Belgias?  

  EI — kui te ei kavatse Belgiast lahkuda 6 kuu jooksul pärast sinna saabumist. Reeglina olete kohustatud oma auto registreerima oma elukohariigis.

 • Ma viibin igal nädalavahetusel Saksamaal, kus elan perega, kuid töönädalaks sõidan autoga Luksemburgi. Kus peaksin oma auto registreerima?  

  Kui reisite korrapäraselt piiriülese töötajana, võib teie auto jääda registreerituks teie elukohariigis Saksamaal.

 • Kasutan ametiautot, mis on registreeritud Luksemburgis, kuid elan Belgias, kus töötan samuti osa ajast. Kas võin seda autot Belgias kasutada?  

  JAH — kui peate oma töö tõttu viibima Belgias, võite oma ametiautot seal kasutada ka isiklikuks tarbeks. Sama kehtib ka juhul, kui olete füüsilisest isikust ettevõtja (s.t kui olete hankinud iseendale ametiauto), juhul kui olete Luksemburgis seaduslikult asutatud.

 • Olen Itaalia kodanik ning reisin igal aastal autoga kolmeks kuuks Prantsuse Alpidesse, kus mul on teine eluase. Kas võin oma auto Prantsusmaal registreerida?  

  EI — võite oma auto registreerida ainult selles riigis, kus te alaliselt elate.

 • Mul on auto Kreekas, kus mul on suvemaja, kuid elan Ühendkuningriigis. Kas Kreeka ametiasutused võivad minult nõuda selle registreerimist Kreekas?  

  EI — kuna te ei ela alaliselt Kreekas. Kuid nad võivad teil keelata auto väljarentimise või isegi selle laenamise Kreeka elanikele. Oma autot võite juhtida teie ise ning sellega võivad sõita ka teid külastavad sugulased või sõbrad. Kreeka elanikud võivad seda juhtida üksnes juhul, kui ka teie autos viibite. Teil võib tekkida raskusi Ühendkuningriigis registreeritud auto kindlustamisega Kreekas, kuid sellisel juhul peaksite selgitama eriasjaolusid.

 • Olen Poola üliõpilane ja õpin Ühendkuningriigis kaheaastases magistriõppes. Kas pean oma auto seal registreerima?  

  EI — kui viibite Ühendkuningriigis üksnes õppimise eesmärgil. Kui te hakkate seal ka tööle või jääte pärast oma õpinguid Ühendkuningriiki, peate oma auto seal registreerima.

 • Töötan ajutise lepingu alusel 10 kuud Rootsis ning naasen pärast seda Slovakkiasse. Kas pean oma auto Rootsis registreerima?  

  JAH — kuna viibite Rootsis kauem kui 6 kuud ning – arvatavasti – ei kavatse Slovakkiast Rootsi tööle käia.

 • Kavatsen osta Saksamaalt auto ning sõita sellega Prantsusmaale, kus ma elan. Kuidas ma peaksin selle registreerima?  

  Kuigi peate auto lõpuks registreerima Prantsusmaal, tuleb teil siiski hankida Saksa numbrimärk, et sõita sellega Prantsusmaale. Kui auto on uus, peaksite hankima transiitmärgi – nii väldite käibemaksu tasumist Saksamaal. Kui tegemist on kasutatud autoga, peaksite selle tõenäoliselt Saksamaal registreerima, isegi kui seda on vaja väga lühikeseks ajaks. Kaaluge auto saatmist Prantsusmaale, et te ei peaks seda Saksamaal registreerima, ning võrrelge erinevate võimalustega seotud kulusid.

 • Tuleb välja, et oma haagise registreerimiseks Hispaanias pean läbima tüübikinnitusmenetluse, kuigi haagisel on ELi vastavustunnistus. Miks?  

  ELi tüübikinnituse eesmärk on tagada, et haagised ja haagiselamud vastaksid ELi tehnilistele ohutusnõuetele. Kui teie haagisel või haagiselamul on kehtiv ELi vastavustunnistus, tähendab see seda, et tüübikinnituse andnud riigi ametiasutused on juba haagise prototüüpi kontrollinud.  Seega ei saa Hispaania ametiasutused teilt nõuda täiendavat tüübikinnitust või tehnilisi dokumente haagise registreerimiseks või kasutuselevõtuks. Nad võivad aga nõuda tehnilise kontrolli läbimist, tagamaks, et haagist (või haagiselamut) ei ole pärast teile üleandmist muudetud.

 • Minu sõiduk on praegu registreeritud Prantsusmaal, kuid kavatsen selle registreerida Itaalias. Sealsed ametiasutused nõuavad, et esitaksin neile ELi vastavustunnistuse. Kust ma selle saaksin?  

  ELi vastavustunnistuse peab sõiduki ostmisel esitama selle tootja. Kuna teil vastavustunnistust ei ole, siis peate selle originaali või duplikaadi hankima sõiduki tootjalt (võimalik, et oma edasimüüja kaudu – tõenäoliselt peate selle väljastamise ja kohaletoimetamise eest maksma). Enamasti saab teid aidata automargi ametlik importija Itaalias.

 • Kas ELi vastavustunnistust tunnustatakse, kui minu autot on kohandatud?  

  EI — ELi vastavustunnistus on tootja kinnitus selle kohta, et kirjeldatud sõiduk on pandud kokku tema tootmisliinil tema vastutusel ning vastab ELi õigusaktides sätestatud nõuetele. Kohandatud või ümberehitatud sõiduk peab saama eraldi tüübikinnituse vastavalt selle ELi liikmesriigi seadustele, kus sõiduk registreeritakse. Kohandatud sõiduki eksportimisel võivad sihtriigi pädevad asutused enne selle registreerimist nõuda oma siseriiklike õigusaktide kohaseid spetsiifilisi tehnilisi kontrolle, tõendeid või katseid.

 • Tahan tuua vanaauto Ühendkuningriigist Portugali, kus kavatsen veeta oma pensionipõlve. Kas selle registreerimine Portugalis võib olla keeruline?  

  Registreerimine võib osutuda keerukamaks, kui teie auto on valmistatud enne 1996. aastat, kuna siis ei ole sellel tõenäoliselt ELi vastavustunnistust. Teie Ühendkuningriigi dokumendid kehtivad üksnes Ühendkuningriigis ning Portugali ametiasutused võivad nõuda auto tehnilist kohandamist. Muudatused peavad piirduma rangelt nende ohtus- ja keskkonnanõuetega, mille täitmist need peavad tagama. Paljudes ELi liikmesriikides kehtestatud siseriiklikud eeskirjad võimaldavad piiratud kasutuseks mõeldud vanaautode puhul lihtsustatud menetlust.

 • Minu auto läbis vähem kui aasta tagasi Portugalis tehnoülevaatuse. Registreerin oma auto nüüd Hispaanias. Kas pean sama ülevaatuse läbima ka seal?  

  See on võimalik — Hispaania ametiasutused võivad enne auto registreerimist nõuda tehnoülevaatuse läbimist. Nad võivad seda teha aga üksnes juhul, kui

  • see on kohustuslik ka Hispaania elanikele, kui registreerimistunnistuse omanik vahetub;
  • ülevaatus ei korda juba Portugalis läbitud kontrolle;
  • on saabunud kohustusliku korrapärase ülevaatuse tähtaeg Portugalis.

  Kohustuslike korrapäraste tehnoülevaatuste sagedus on riigiti erinev,  kuid isegi juhul, kui teie Portugalis tehtud ülevaatus on sealse õiguse kohaselt veel kehtiv, peate järgima Hispaania seadustega ette nähtud sagedust.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid