Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 26/04/2019

Töötajatega konsulteerimine ja nende teavitamine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kui teie ettevõttes on ühes ELi riigis vähemalt 50 töötajat (sh tähtajalise lepinguga töötajad) või üle 20, kui see on suurema ettevõtte filiaal, on teil seadusjärgne kohustus:

Peate teabe esitama võimalikult varakult, et töötajate esindajatel oleks piisavalt aega valmistuda konsulteerimiseks mis tahes seotud teemal.

Töötajate esindajatel (ja kõigil neid abistavatel ekspertidel) on keelatud avaldada töötajatele või kolmandatele isikutele teavet, mida olete neile konfidentsiaalsena esitanud.

 

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid värbamismenetluses kodumaal või piiriüleselt.

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: