Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 23/06/2022

Töötajatega konsulteerimine ja nende teavitamine

Kui teie ettevõttes on ühes ELi riigis (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki) vähemalt 50 töötajat (sh tähtajalise lepinguga töötajad) või üle 20, kui see on suurema ettevõtte filiaal, on teil seadusjärgne kohustus:

Peate teabe esitama võimalikult varakult, et töötajate esindajatel oleks piisavalt aega valmistuda konsulteerimiseks mis tahes seotud teemal.

Töötajate esindajatel (ja kõigil neid abistavatel ekspertidel) on keelatud avaldada töötajatele või kolmandatele isikutele teavet, mida olete neile konfidentsiaalsena esitanud.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid värbamismenetluses kodumaal või piiriüleselt.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: