Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 14/10/2021

Töötajatega konsulteerimine ja nende teavitamine

Kui teie ettevõttes on ühes ELi riigis (praegusel juhul 28 ELi liikmesriiki) vähemalt 50 töötajat (sh tähtajalise lepinguga töötajad) või üle 20, kui see on suurema ettevõtte filiaal, on teil seadusjärgne kohustus:

Peate teabe esitama võimalikult varakult, et töötajate esindajatel oleks piisavalt aega valmistuda konsulteerimiseks mis tahes seotud teemal.

Töötajate esindajatel (ja kõigil neid abistavatel ekspertidel) on keelatud avaldada töötajatele või kolmandatele isikutele teavet, mida olete neile konfidentsiaalsena esitanud.

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Mida Brexit mõjutab?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teie EURESe nõustaja Ava välislingina

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid värbamismenetluses kodumaal või piiriüleselt.

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega , nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Täiendavad abiteenused

Jaga lehekülge: