Posledná kontrola: 13/02/2023

Informovanie zamestnancov a konzultácia s nimi

Ak vaša spoločnosť zamestnáva aspoň 50 osôb – vrátane zamestnancov so zmluvami na dobu určitúv krajine EÚ (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ) (alebo aspoň 20 osôb v prípade pobočky väčšej spoločnosti), zo zákona máte povinnosť:

Tieto informácie musíte poskytnúť s dostatočným predstihom, aby mali zástupcovia zamestnancov dostatok času na prípravu na konzultáciu o všetkých súvisiacich otázok.

Zástupcovia zamestnancov (alebo ich odborní poradcovia) nesmú prezradiť zamestnancom ani tretím stranám dôverné informácie, ktoré ste im poskytli.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: