Posledná kontrola: 20/03/2019

Zdaňovanie výskumných pracovníkov

Daňové výnimky

Vo všeobecnosti platí, že dane platíte v štáte, v ktorom pracujete.

Viac informácií o zdaňovaní príjmu v Európe.

Ale výskumní pracovníci v môžu niekedy naďalej odvádzať dane vo svojej domovskej krajine.

Vo väčšine prípadov ide o hosťujúcich postgraduálnych študentov alebo pracovníkov, ktorí svoj plat dostávajú od verejnej inštitúcie vo svojej domovskej krajine. V tomto prípade sa na váš príjem vzťahujú dvojstranné daňové zmluvyfrdeen, ktoré medzi sebou uzavreli vaša domovská krajina a krajina, v ktorej pracujete.

Ich cieľom je zabrániť dvojitému zdaneniu, ale administratívnym úkonom sa pred svojim odchodom aj tak asi nevyhnete.

Zdaňovanie postgraduálnych študentov

Postgraduálni študenti musia zvyčajne platiť dane v krajinách svojho pobytu, a to buď ako zamestnanci tamojších univerzít a vedeckých ústavov alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajúce svoj výskum v spolupráci s takýmito inštitúciami.

Daňová situácia podľa krajín

Pretože sa jednotlivé dvojstranné zmluvy medzi sebou výrazne líšia, informujte sa, ako je otázka dvojitého zdanenia upravená v konkrétnej dvojstrannej zmluve s krajinou, do ktorej sa chystáte odcestovať.

Via informácií nájdete na národných portáloch:

Vyberte:

 • Rakúskoen
 • Belgickoen
 • Bulharskoen
 • Chorvátskoen
 • Cyprusen
 • Česká republikaen
 • Dánskoen
 • Estónskoen
 • Fínskoen
 • Francúzskofren
 • Nemeckoen
 • Gréckoen
 • Maďarskoen
 • Islanden
 • Írskoen
 • Talianskoen
 • Lotyšskoen
 • Litvaen
 • Luxemburskoen
 • Maltaen
 • Holandskoen
 • Nórskoen
 • Poľskoen
 • Portugalskoen
 • Rumunskoen
 • Slovenskonlen
 • Slovinskoen
 • Španielskoen
 • Švédskoen
 • Spojené kráľovstvoen

Najčastejšie otázky

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: