Posledná kontrola: 23/06/2022

Pracovné podmienky

Pri prijímaní zamestnancov by ste im mali poskytnúť informácie o pracovných podmienkach v písomnej forme, a to najlepšie vopred alebo v deň nástupu do práce. V niektorých krajinách EÚ (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ) je potrebné pracovné podmienky poskytnúť novým zamestnancom v lehotách od 1 týždňa do 2 mesiacov odo dňa nástupu do práce.

Pracovné zmluvy alebo podobné písomné dohody obsahujúce pracovné podmienky (napr. záväzný prísľub) musia obsahovať aspoň tieto informácie alebo odkazy na príslušné právne predpisy:

V prípade výmery ročnej dovolenky, dĺžky výpovedných lehôt, pracovného času a odmeňovania stačí, ak zamestnancov odkážete na príslušné vnútroštátne právne predpisy a správne opatrenia.

Upozornenie

V niektorých krajinách EÚ platia zjednodušené schémy zamestnávania pre osoby zamestnané na obdobie najviac jedného mesiaca alebo na menej ako 8 hodín týždenne.

Ďalšie informácie o zjednodušených pracovných režimoch, ktoré môžu byť dostupné vo vašej krajine, nájdete nižšie:

Výber štátu

Pracovníci z iných krajín EÚ: rovnaké zaobchádzanie (bez potreby pracovného povolenia)

Ako zamestnávateľ máte právo zamestnať pracovníkov z ktorejkoľvek krajiny EÚ. Uchádzači o zamestnanie z iných krajín EÚ majú právo na rovnaké zaobchádzanie ako uchádzači z vašej krajiny. Pri výbere zamestnancov nemôžete použiť diskriminačné kritériá, napríklad na základe štátnej príslušnosti. Iným štátnym príslušníkom EÚ takisto musíte poskytnúť rovnaké pracovné podmienky (plat, platenú dovolenku atď.), aké poskytujete štátnym príslušníkom z vašej krajiny. Uchádzači o zamestnanie z krajiny EÚ nepotrebujú na prácu v inej krajine Únie pracovné povolenie.

Uchádzačov o zamestnanie z iných krajín EÚ môžete požiadať o preukázanie jazykových schopností potrebných na prácu. Požadovaná úroveň znalosti jazyka však musí byť opodstatnená pre dané pracovné miesto.

Pri nábore pracovníkov z celej EÚ vám môže pomôcť Európsky portál pre pracovnú mobilitu - EURES.

Ak sa váš podnik nachádza v pohraničnom regióne, EURES vám môže tiež poradiť, ako postupovať pri administratívnych záležitostiach týkajúcich sa zamestnancov, ktorí dochádzajú za prácou zo susednej krajiny.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: