Posledná kontrola: 02/04/2019

Pracovné podmienky

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Pri prijímaní zamestnancov by ste im mali poskytnúť informácie o pracovných podmienkach v písomnej forme, a to najlepšie vopred alebo v deň nástupu do práce. V niektorých krajinách EÚ je potrebné pracovné podmienky poskytnúť novým zamestnancom v lehotách od 1 týždňa do 2 mesiacov odo dňa nástupu do práce.

Pracovné zmluvy alebo podobné písomné dohody obsahujúce pracovné podmienky (napr. záväzný prísľub) musia obsahovať aspoň tieto informácie alebo odkazy na príslušné právne predpisy:

V prípade výmery ročnej dovolenky, dĺžky výpovedných lehôt, pracovného času a odmeňovania stačí, ak zamestnancov odkážete na príslušné vnútroštátne právne predpisy a správne opatrenia.

V niektorých krajinách EÚ platia zjednodušené schémy zamestnávania pre osoby zamestnané na obdobie najviac jedného mesiaca alebo na menej ako 8 hodín týždenne.

Prečítajte si, či to platí pre vašu krajinu:

Výber štátu
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinskosi
  • Spojené kráľovstvogb
  • Talianskoitenit
  • Írskoieen
  • Českoczcsen
  • Španielskoesenes
  • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Súvisiace témy

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: