Život a cestovanie
Posledná kontrola: 15/03/2019

Zdaňovanie podnikov

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Ako majiteľ podniku v EÚ musíte poznať vnútroštátne pravidlá o dani z príjmov právnických osôb vrátane postupu registrácie v súvislosti s touto daňou a vypracovania príslušného daňového priznania v krajinách, kde pôsobíte. Ubezpečte sa, že viete, kedy podať daňové priznanie a ktoré príjmy je potrebné zdaniť.

V prípade, ak sa materská a dcérske spoločnosti nachádzajú v rozdielnych krajinách EÚ, uplatňujú sa osobitné pravidlá EÚ. Prečítajte si, ako sa predísť problémom, ako sú dvojité zdanenie alebo nezdanenie cezhraničného rozdelenia zisku medzi týmito spoločnosťami.

Zdieľať túto stránku: