Život a cestovanie
Posledná kontrola: 17/03/2022

Zdaňovanie podnikov

Ako majiteľ podniku v EÚ musíte poznať vnútroštátne pravidlá o dani z príjmov právnických osôb vrátane postupu registrácie v súvislosti s touto daňou a vypracovania príslušného daňového priznania v krajinách, kde pôsobíte. Ubezpečte sa, že viete, kedy podať daňové priznanie a ktoré príjmy je potrebné zdaniť.

V prípade, ak sa materská a dcérske spoločnosti nachádzajú v rozdielnych krajinách EÚ, uplatňujú sa osobitné pravidlá EÚ. Prečítajte si, ako sa predísť problémom, ako sú dvojité zdanenie alebo nezdanenie cezhraničného rozdelenia zisku medzi týmito spoločnosťami.

Zdieľať túto stránku: