Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 17/03/2022

Zdanění podniků

Jako majitel podniku v EU musíte znát vnitrostátní předpisy týkající se daňových povinností a musíte vědět, jak svůj podnik registrovat k dani z příjmů právnických osob a jak připravit daňové přiznání v zemích, kde působíte. Zjistěte si, kdy musíte daňové přiznání podat a z jakého zisku se daň platí.

Pokud se vaše mateřská společnost nachází v jednom členském státě EU a dceřiná v jiném, vztahují se na vás zvláštní předpisy EU. Prostudujte si informace o tom, jak se vyhnout případným daňovým problémům, např. dvojímu zdanění či dvojímu nezdanění přeshraničního rozdělování zisku mezi těmito společnostmi.

Sdílet tuto stránku: