Laatste controle: 17/03/2022

Vennootschapsbelasting

Als eigenaar van een bedrijf in de EU moet u vertrouwd zijn met de nationale regels inzake de vennootschapsbelasting. Zo moet u weten hoe u zich moet registreren voor vennootschapsbelasting en hoe u de aangifte voor de vennootschapsbelasting moet opstellen in de landen waar u actief bent. Ook dient u te weten wanneer u aangifte moet doen en over welke winsten u belasting moet betalen.

Wanneer een dochtermaatschappij in een ander EU-land dan de moedermaatschappij is gevestigd, gelden er bijzondere regels. Lees hoe u bepaalde belastingproblemen zoals dubbele belasting of dubbele niet-belasting van winstoverdrachten tussen deze bedrijven kunt voorkomen.

Deze bladzijde delen: