Laatste controle: 11/03/2021

Brexit: beroepskwalificaties

Brexit: de Europese beroepskaart

Bent u EU-burger in het VK of Brits burger in de EU? Dan blijven de regels en voorwaarden voor de Europese beroepskaart in het kader van de Brexit gelden, zolang u door het terugtrekkingsakkoord wordt beschermden.

Vóór 31 december 2020 ingediende aanvragen voor een Europese beroepskaart met het oog op vestiging worden getoetst aan het EU-recht. Besluiten op basis van deze aanvragen blijven ook na 31 december 2020 geldig, zowel in het VK als in de EU.

Europese beroepskaarten die zijn afgegeven met het oog op tijdelijke of incidentele dienstverlening zijn niet langer geldig.

Meer informatie en advies

U kunt contact opnemen met:

Wat moet u doen als u van mening bent dat uw aanvraag verkeerd is behandeld?

Indien u als EU-onderdaan in het VK woont en een klacht wilt indienen over de behandeling van uw aanvraag, kunt u bezwaar aantekenen bij de bevoegde Britse instanties. Biedt dat geen uitkomst, dien dan een klacht in bij de Independent Monitoring Authority (IMA) van het VKen .

Indien u als Brits onderdaan in de EU woont en een klacht wilt indienen over de behandeling van uw aanvraag, kunt u bezwaar aantekenen bij de bevoegde nationale instanties. Biedt dat geen uitkomst, dien dan een klacht in bij de Europese Commissieen.

Brexit: tijdelijke dienstverlening aanvragen

Vóór 31 december ingediende verklaringen met het oog op tijdelijke dienstverlening in het VK (als u een EU-onderdaan bent) of in een EU-land (als u een Brits onderdaan bent), zijn niet langer geldig.

Meer informatie en advies

U kunt contact opnemen met:

Brexit: permanente dienstverlening aanvragen

Bent u EU-burger in het VK of Brits burger in de EU? Dan blijven de regels en voorwaarden voor een permanente dienstverleningen in het kader van de Brexit gelden, zolang u door het terugtrekkingsakkoord wordt beschermden. Alle vóór 31 december 2020 ingediende aanvragen die bedoeld zijn om beroepskwalificaties te laten erkennen met het oog op vestiging, worden beoordeeld volgens het EU-recht. Besluiten op basis van deze aanvragen blijven ook na 31 december 2020 geldig, zowel in het VK als in de EU.

Meer informatie en advies

U kunt contact opnemen met:

Wat moet u doen als u van mening bent dat uw aanvraag verkeerd is behandeld?

Indien u als EU-onderdaan in het VK woont en een klacht wilt indienen over de behandeling van uw aanvraag, kunt u bezwaar aantekenen bij de bevoegde Britse instanties. Biedt dat geen uitkomst, dien dan een klacht in bij de Independent Monitoring Authority (IMA) van het VKen .

Indien u als Brits onderdaan in de EU woont en een klacht wilt indienen over de behandeling van uw aanvraag, kunt u bezwaar aantekenen bij de bevoegde nationale instanties. Biedt dat geen uitkomst, dien dan een klacht in bij de Europese Commissieen.

 

 

 

 

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: