Laatste controle: 06/04/2022

Intellectuele eigendom

Het is belangrijk om te weten hoe u uw intellectuele eigendom kunt beheren en beschermen. Ga daarom na wat de voordelen zijn, op welke manieren u uw intellectuele eigendom kunt beschermen en welke procedures u moet volgen.

Wilt u uw intellectuele eigendom te gelde maken, lees dan onze richtsnoeren over de verlening van licenties voor en de verkoop van auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendom. Ga na hoe u aanspraak kunt maken op uw rechten bij een inbreuk op uw intellectuele-eigendomsrechten.

Deze bladzijde delen: