Laatste controle: 11/03/2019

Intellectuele eigendom

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Het is belangrijk om te weten hoe u uw intellectuele eigendom kunt beheren en beschermen. Ga daarom na wat de voordelen zijn, op welke manieren u uw intellectuele eigendom kunt beschermen en welke procedures u moet volgen.

Wilt u uw intellectuele eigendom aan de man brengen, dan moet u zich houden aan specifieke regels voor toekenning van intellectuele-eigendomsrechten, licentieverlening, franchising, joint ventures en spin-offs. Ga na hoe u aanspraak kunt maken op uw rechten bij een inbreuk op uw intellectuele-eigendomsrechten.

Deze bladzijde delen: