Laatste controle: 23/06/2022

Concurrentie

Oneerlijke praktijken zoals illegale contacten en afspraken, prijsafspraken en marktverdeling zijn verboden op grond van de mededingingsregels van de EU. Ga na wat wel en niet mag en welke regels er gelden voor fusies en staatssteun.

Bent u op de hoogte van handelspraktijken die de concurrentie kunnen beperken, dan kunt u die melden. Kunt u aantonen dat uw bedrijf te veel betaald heeft of inkomsten is misgelopen door een kartel of door misbruik van een dominante marktpositie, dan kunt u een schadevergoeding eisen.

Deze bladzijde delen: