Laatste controle: 11/04/2019

Concurrentie

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Oneerlijke praktijken zoals illegale contacten en afspraken, prijsafspraken en marktverdeling zijn verboden op grond van de mededingingsregels van de EU. Ga na wat wel en niet mag en welke regels er gelden voor fusies en staatssteun.

Bent u op de hoogte van handelspraktijken die de concurrentie kunnen beperken, dan kunt u die melden. Kunt u aantonen dat uw bedrijf te veel betaald heeft of inkomsten is misgelopen door een kartel of door misbruik van een dominante marktpositie, dan kunt u een schadevergoeding eisen.

Deze bladzijde delen: