Laatste controle: 10/05/2019

Producten verkopen in de EU

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Als ondernemer die handel drijft in Europa kunt u profiteren van de eengemaakte EU-markt en ook van bepaalde handelsovereenkomsten met andere Europese landen. Dat betekent dat uw producten vrij kunnen circuleren binnen het grondgebied van de EU en die andere landen, zonder extra kosten en zo veel als u wilt. We noemen dat vrij verkeer van goederen.

Voert u goederen in of uit tussen de EU en een land buiten de EUen (zelfs als dit land deel uitmaakt van de ruimte voor vrij verkeer van goederen van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, Turkije, Andorra en San Marino), dan moet u bepaalde douaneformaliteiten vervullen.

EU-productvoorschriften

U moet ervoor zorgen dat de producten die u op de EU-markt brengt, voldoen aan de EU-voorschriften die de gezondheid van mens en dier, het milieu en de consument beschermen. Het gaat om voorschriften en specificaties die hetzij in de gehele EU zijn geharmoniseerd, of per EU-land worden vastgesteld maar door alle EU-landen worden erkend. We spreken dan van "wederzijdse erkenning". Meer informatie hierover vindt u bij Productvoorschriften en -specificaties.

In de hele EU geen verschil tussen klanten

U mag zelf uw algemene voorwaarden opstellen, en ervoor kiezen niet overal te leveren, maar u bent verplicht alle klanten die in de EU wonen toegang te geven tot dezelfde diensten.

Als u een prijsverlaging doorvoert of een product in de uitverkoop doet, moeten al uw klanten hiervan kunnen genieten, ongeacht in welk EU-land zij wonen, welke hun nationaliteit is, of waar hun bedrijf gevestigd is.

Deze regels gelden voor online- en offlinetransacties, voor verkopen aan eindverbruikers (personen of bedrijven die de aankopen niet doorverkopen, veranderen, verwerken, verhuren of uitbesteden).

Toegang tot online-interfaces

U moet al uw klanten toegang geven tot alle versies van uw website. Dus klanten die in België wonen, mogen niet automatisch worden doorgeleid naar de .be-website. Wanneer klanten de URL intypen met bijv. .nl, moeten zij de Nederlandse website te zien krijgen. U mag uw klanten pas doorleiden nadat zij daar hun uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Die toestemming moeten zij op elk gewenst moment weer kunnen intrekken.

Verkoop van producten zonder levering

Als het normaal gesproken mogelijk is producten bij u af te halen, moet u ervoor zorgen dat klanten in EU-landen waar u niet levert, het recht hebben om producten op uw website te bestellen en zelf hun levering of afhaling te regelen.

Aangifte doen van goederenbewegingen

Als u binnen de EU voor meer dan een bepaalde waarde invoert en/of uitvoert, moet u statistische verslagen over uw handel in de EU indienen via Intrastat.

Deze drempelwaarden worden elk jaar door elk EU-land vastgesteld (meestal in het laatste kwartaal). Zij gelden dan voor het volgende kalenderjaar. Er gelden verschillende drempelwaarden voor invoer (aankomst) en voor uitvoer (verzending).

Drempelwaarden

INTRASTAT: Drempelwaarde (per land) 2019 - Aankomst - Euro 2019 - Aankomst - Nationale munteenheid 2019 - Verzending - Euro 2019 - Verzending - Nationale munteenheid
AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  235 194  460 000  143 163  280 000
CY  160 000  160 000  55 000  55 000
CZ  480 000 12 000 000  480 000 12 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  897 000 6 700 000  670 000 5 000 000
EE  230 000  230 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  600 000  600 000  600 000  600 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  297 000 2 200 000  162 000 1 200 000
HU  515 152 170 000 000  303 030 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  800 000  800 000  400 000  400 000
LT  250 000 250 000  150 000  150 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  200 000  200 000  100 000  100 000
MT   700   700   700   700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL  939 500 4 000 000  469 000 2 000 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  193 690  900 000  193 690  900 000
SE 872 000 9 000 000  436 000 4 500 000
SI  140 000  140 000  220 000  220 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 690 650 1 500 000  281 775  250 000

Vanaf wanneer moet u verslagen indienen?

Uw land stelt voor een bepaald kalenderjaar een drempelwaarde vast.

Voorbeeld: uw land heeft voor 2016 een invoerdrempelwaarde van 100 000 euro vastgesteld. Als u in 2015 voor meer dan 100 000 euro heeft ingevoerd, moet u vanaf januari 2016 verslagen indienen over het kalenderjaar 2016.

Voorbeeld: uw land heeft voor 2015 een invoerdrempelwaarde van 100 000 euro vastgesteld. In de periode januari tot juni 2015 was de waarde van uw invoer 90 000 euro. In juli importeerde u voor 15 000 euro. Aangezien u in juli 2015 de drempelwaarde overschreed, moet u vanaf deze maand verslagen indienen. Het eerste verslag dat u indient gaat dus over uw invoer ter waarde van 15 000 euro in juli 2015.

Het is mogelijk dat u aangifte moet doen van goederenbewegingen naar of van EU-landen waar uw bedrijf niet is gevestigd.

Voorbeeld

Een in Oostenrijk gevestigd kledingbedrijf koopt kleren in de VS en klaart deze in in Nederland (dat kan zonder dat zij zich in Nederland als bedrijf moeten inschrijven mits zij een Nederlands btw-nummer aanvragen).

Na de inklaring vervoert het Oostenrijkse bedrijf de goederen van Nederland naar Oostenrijk. We noemen dit intracommunautaire verzending. Als de waarde van goederen die het bedrijf in de aangifteperiode vanuit Nederland verzendt, de drempelwaarde (1,2 miljoen euro) overschrijdt, dan moet het bedrijf in Nederland aangifte doen van de handelsstroom.

Omdat de drempelwaarden niet in alle EU-landen gelijk zijn, hoeft het bedrijf bij aankomst van de goederen in Oostenrijk, waar het bedrijf staat ingeschreven, alleen aangifte te doen wanneer de waarde hoger is dan de drempel voor Oostenrijk (750 000 euro).

Wie moet de aangifte indienen?

Bedrijven en particulieren met een btw-nummer die goederen invoeren en/of uitvoeren, zodra de totale waarde van die goederen boven de drempelwaarde komt.

U kunt zich laten vertegenwoordigen door een gespecialiseerde firma die de aangifte namens u indient.

Hoe vaak moet u aangifte doen?

Van welke handelsstromen moet u aangifte doen?

Fysiek vervoer van goederen van het EU-land van verzending naar het EU-land van aankomst.

Als u toestemming heeft voor de douaneprocedure voor actieve veredelingfrdeen en de onveredelde/veredelde goederen worden van het ene naar het andere EU-land vervoerd, bent u ook verplicht deze stromen te melden.

Let op: Als u alleen grensoverschrijdende diensten verricht zonder dat u goederen over de grens brengt, hoeft u geen Intrastat-aangifte te doen.

Welke gegevens moet u vermelden?

Uw maandelijks Intrastat-aangifte moet het volgende bevatten:

(Als de waarde bepaald wordt door een veredeling, bepaalt u de eerst de waarde van de veredelde goederen. Daarna berekent u de waarde van de onveredelde goederen en de door de veredeling toegevoegde waarde, bijv. aan de hand van materiaalkosten en arbeidskosten ).

Voorbeeld: u heeft een contract om metalen buizen uit een ander EU-land van een coating te voorzien. De invoerwaarde is de waarde van de ongecoate buizen. De uitvoerwaarde is de waarde van de gecoate buizen, die gelijk is aan de waarde van de ongecoate buizen plus alle kosten: arbeids- en materiaalkosten.

In sommige gevallen moet u nog aanvullende informatie verstrekken, zoals contractuele leveringsvoorwaarden (bijv. EXW, CIF, FOB) of de wijze van vervoer (bijv. zee, weg, spoor).

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Europese procedure voor geringe vorderingen

Regel uw geschillen met leveranciers of klanten uit een ander EU-land over bedragen tot 2000 euro

Productcontactpunt

Uw productcontactpunt geeft informatie over de nationale productwetgeving en helpt u als u de rest van de EU-markt op wilt.

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: