Laatste controle: 20/10/2022

Producten verkopen in de EU

Als ondernemer kunt u in Europa profiteren van de eengemaakte EU-markt en ook van bepaalde handelsovereenkomsten met andere Europese landen. Dat betekent dat u de meeste producten onbeperkt naar andere EU-landen kunt vervoeren, zonder dat u daarvoor extra moet betalen. We noemen dat vrij verkeer van goederen. Maar voor bepaalde goederen, zoals accijnsgoederen en chemische stoffen, gelden aanvullende regels. Ook de btw-verplichtingen kunnen verschillen, afhankelijk van wat u verkoopt, aan wie en waarheen de goederen worden vervoerd.

Waarschuwing

Voert u goederen in of uit en tussen de EU en een land buiten de EU (zelfs als dit land deel uitmaakt van de ruimte voor vrij verkeer van goederen van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, Turkije, Andorra en San Marino), dan moet u bepaalde douaneformaliteiten vervullen.

EU-productvoorschriften

U moet ervoor zorgen dat de producten die u op de EU-markt brengt, voldoen aan de EU-voorschriften die de gezondheid van mens en dier, het milieu en de consument beschermen. Het gaat om voorschriften en specificaties die hetzij in de gehele EU zijn geharmoniseerd, of per EU-land worden vastgesteld maar door alle EU-landen worden erkend. We spreken dan van "wederzijdse erkenning". Meer informatie hierover vindt u bij Productvoorschriften en -specificaties.

In de hele EU geen verschil tussen klanten

U mag zelf uw algemene voorwaarden opstellen, en ervoor kiezen niet overal te leveren, maar u bent verplicht alle klanten die in de EU wonen toegang te geven tot dezelfde diensten.

Als u een prijsverlaging doorvoert of een product in de uitverkoop doet, moeten al uw klanten hiervan kunnen genieten, ongeacht in welk EU-land zij wonen, welke hun nationaliteit is, of waar hun bedrijf gevestigd is.

Deze regels gelden voor online- en offlinetransacties voor verkoop aan eindverbruikers (personen of bedrijven die de aankopen niet doorverkopen, veranderen, verwerken, verhuren of uitbesteden).

Toegang tot online-interfaces

U moet al uw klanten toegang geven tot alle versies van uw website. Dus klanten die in België wonen, mogen niet automatisch worden doorgeleid naar de .be-website. Wanneer klanten de URL intypen met bijv. .nl, moeten zij de Nederlandse website te zien krijgen. U mag uw klanten pas doorleiden nadat zij daar hun uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Die toestemming moeten zij op elk gewenst moment weer kunnen intrekken.

Verkoop van producten zonder levering

Als het normaal gesproken mogelijk is producten bij u af te halen, moet u ervoor zorgen dat klanten in EU-landen waar u niet levert, het recht hebben om producten op uw website te bestellen en zelf hun levering of afhaling te regelen.

Aangifte doen van goederenbewegingen

Als u binnen de EU voor meer dan een bepaalde waarde invoert en/of uitvoert, moet u statistische verslagen over uw handel in de EU indienen via Intrastat.

Deze drempelwaarden worden elk jaar door elk EU-land vastgesteld (meestal in het laatste kwartaal). Zij gelden dan voor het volgende kalenderjaar. Er gelden verschillende drempelwaarden voor invoer (aankomst) en voor uitvoer (verzending).

Drempelwaarden

INTRASTAT: Drempelwaarde (per land) 2021 - Aankomst - Euro 2021 - Aankomst - Nationale munteenheid 2021 - Verzending - Euro 2021 - Verzending - Nationale munteenheid
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 856 430 000 138 049 270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 277 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 120 000 120 000
LV 230 000 230 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

Vanaf wanneer moet u aangifte doen?

Uw land stelt voor een bepaald kalenderjaar een drempelwaarde vast.

Voorbeeld: uw land heeft voor 2019 een invoerdrempelwaarde van 100 000 euro vastgesteld. Als u in 2018 voor meer dan 100 000 euro heeft ingevoerd, moet u vanaf januari 2019 aangiftes indienen over het kalenderjaar 2016.

Voorbeeld: uw land heeft voor 2018 een invoerdrempelwaarde van 100 000 euro vastgesteld. In de periode januari tot juni 2018 was de waarde van uw invoer 90 000 euro. In juli importeerde u voor 15 000 euro. Aangezien u in juli 2018 de drempelwaarde overschreed, moet u vanaf deze maand aangiftes indienen. De eerste aangifte die u indient gaat dus over uw invoer ter waarde van 15 000 euro in juli 2015.

Het is mogelijk dat u aangifte moet doen van goederenbewegingen naar of van EU-landen waar uw bedrijf niet is gevestigd.

Voorbeeld

Aangifte doen van goederenbewegingen

In de loop van een kalenderjaar verscheepte een Oostenrijkse kledingbedrijf voor 400 000 euro aan goederen van de VS naar Oostenrijk via de haven van Leixões in Portugal.

De waarde van de goederen die vanuit Portugal naar Oostenrijk werden verzonden, lag boven de in Portugal vastgestelde rapportagedrempel (250 000 euro), zodat het Oostenrijkse bedrijf aangifte moest doen bij de Portugese autoriteiten. Het bedrijf hoefde daarentegen in Oostenrijk over hetzelfde kalenderjaar geen aangifte te doen omdat de Oostenrijkse rapportagedrempel voor aankomsten 750 000 euro bedraagt, wat hoger is dan de waarde van de verscheepte goederen.

Hoewel het bedrijf in Oostenrijk is gevestigd, hoefde het in dit geval dus alleen in Portugal aangifte te doen.

Wie moet de aangifte indienen?

Bedrijven en particulieren met een btw-nummer die goederen invoeren en/of uitvoeren, zodra de totale waarde van die goederen boven de drempelwaarde komt.

U kunt zich laten vertegenwoordigen door een gespecialiseerde firma die de aangifte namens u indient.

Hoe vaak moet u aangifte doen?

Van welke handelsstromen moet u aangifte doen?

Fysiek vervoer van goederen van het EU-land van verzending naar het EU-land van aankomst.

Als u toestemming heeft voor de douaneprocedure voor actieve veredeling en de onveredelde/veredelde goederen worden van het ene naar het andere EU-land vervoerd, bent u verplicht deze stromen te melden.

Let op: Als u alleen grensoverschrijdende diensten verricht zonder dat u goederen over de grens brengt, hoeft u geen Intrastat-aangifte te doen.

Welke gegevens moet u vermelden?

Uw maandelijks Intrastat-aangifte moet het volgende bevatten:

(Als de waarde bepaald wordt door een veredeling, bepaalt u de eerst de waarde van de veredelde goederen. Daarna berekent u de waarde van de onveredelde goederen en de door de veredeling toegevoegde waarde, bijv. aan de hand van materiaalkosten en arbeidskosten ).

Voorbeeld: u heeft een contract om metalen buizen uit een ander EU-land van een coating te voorzien. De invoerwaarde is de waarde van de ongecoate buizen. De uitvoerwaarde is de waarde van de gecoate buizen, die gelijk is aan de waarde van de ongecoate buizen plus alle kosten: arbeids- en materiaalkosten.

In sommige gevallen moet u nog aanvullende informatie verstrekken, zoals contractuele leveringsvoorwaarden (bijv. EXW, CIF, FOB) of de wijze van vervoer (bijv. zee, weg, spoor).

De nationale autoriteiten bieden bedrijven hulpmiddelen om via Intrastat aangifte te doen. Hieronder kunt u nagaan hoe de verschillende EU-landen het Intrastat-systeem toepassen.

Kies een land

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Europese procedure voor geringe vorderingen

Regel uw geschil met een leverancier of klant uit een ander EU-land over een claim tot 2000 euro

Productcontactpunt

Uw productcontactpunt geeft informatie over de nationale productwetgeving en helpt u als u de rest van de EU-markt op wilt.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: