Poslední kontrola: 10/11/2022

O těchto stránkách

Internetovými stránkami Your Europe chce Evropská unie pomáhat svým občanům řešit nejrůznější problémy, které jim vznikly v evropských zemích. Mají těmto něpříjemným situacím předcházet a omezit administrativní zátěž.

Nabízejí poradenství ohledně stěhování, vyřizování každodenních záležitostí, studia, nakupování nebo zahraničních cest. Pomoc zde najdou i společnosti, které v zahraničí podnikají.

Pokud jste občané EU, případně Islandu, Lichtenštejnska či Norska, máte ve všech těchto oblastech určitá práva. Pokud je však některá země ještě zcela nezapracovala do svého právního systému, nemusí je vždy plně respektovat.

Jaké informace na těchto stránkách najdete?

Your Europe nabízí:

Komu je poradenství určeno (státy)

Informace obsažené na těchto stránkách jsou většinou určeny občanům EU a jejich rodinným příslušníkům (včetně těch ze zemí mimo EU).

Ve většině případů se práva popsaná na stránkách Your Europe vztahují na občany všech členských států EUOtevřít jako externí odkaz, Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

V některých případech se vztahují také na Švýcarsko, které se k některým ujednáním EU také připojilo.

Každá stránka portálu Your Europe přesně uvádí země, na jejichž občany se dané informace vztahují.

Autoři stránek

Informace poskytují portálu Your Europe příslušné útvary Evropské komise a příslušné orgány členských zemí.

Stránky mají dvě části:

Část „Občané" uvádí příklady vycházející z reálných zkušeností občanů Evropské unie. Uvedená jména i národnosti jsou smyšlené.

Jazykové verze

Your Europe poskytuje informace ve všech úředních jazycích EU –s výjimkou irštiny .

Některé texty nemusí být v určitém období ve vašem jazyce k dispozici, protože jejich překlad teprve vzniká.

Informace o jednotlivých zemích se zveřejňují v jazyce dané země a anglicky.

Evropská komise neodpovídá za jazykovou politiku, jíž se řídí obsah externích stránek.

Odkazování na portál Your Europe

Pokud chcete na své stránky umístit odkaz na portál Your Europe, dodržujte prosím tato pravidla:

Upozorňujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda odkazy na portál Your Europe uvedené podmínky splňují.

Propagujte stránky Your Europe

Pokud chcete portál Your Europe propagovat, můžete využít náš vícejazyčný propagační materiál en .

Ochrana osobních údajů

Portál Your Europe se řídí pravidly ochrany soukromí uživatelů a pravidly ochrany údajů platnými pro stránky Europa.

Pokud se rozhodnete využít poradenských služeb, o kterých Your Europe informuje, podrobnosti o jimi dodržovaných zásadách ochrany soukromí vám sdělí jejich pracovníci.