Cesta

O těchto stránkách

Úcelem stránek Vaše Evropa je pomáhat obcanum rešit situace vzniklé v souvislosti s jejich pobytem nebo cinností v jiných evropských zemích – a předcházet tak zbytečným nepříjemnostem a byrokaritckým průtahům.

Pomoc tu najdou ti, kteří se do jiné země EU stěhují (například za prací nebo studiem), kteří v EU nakupují nebo prostě po Unii jen cestují. Poradíme i podnikatelům zabývajícím se přeshraničním obchodováním nebo službami.

Jako občanům EU – případně občanům Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – vám náleží určitá práva. Může se ale stát, že na některých místech v Unii vám tato práva nebudou v celém rozsahu přiznána, protože je daná země nestihla zapracovat do svého právního systému.

Jaké informace na těchto stránkách najdete?

Vaše Evropa nabízí:

Informace se týkají těchto zemí

Údaje poskytované na těchto stránkách jsou určeny především občanům EU a jejich rodinným příslušníkům (včetně těch, kteří nepocházejí z EU).

Ve většině případů se práva, kterými se stránky Vaše Evropa zabývají, vztahují na obyvatele všech členských států a Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

V některých případech se evropské právo vztahuje i na Švýcarsko. To však neplatí vždy, protože dohody, jež Švýcarsko s EU uzavřelo, se týkají pouze některých oblastí.

Každý text na stránkách Vaše Evropa výslovně uvádí země (nebo státní příslušnost), na něž se daná informace vztahuje.

EU tvoří tyto členské země:

Belgie

Kypr

Portugalsko

Bulharsko

Litva

Rakousko

Česká republika

Lotyšsko

Řecko

Dánsko

Lucembursko

Rumunsko

Estonsko

Maďarsko

Slovensko

Finsko

Malta

Slovinsko

Francie

Německo

Španělsko

Irsko

Nizozemsko

Švédsko

Itálie

Polsko

Spojené království

Zdroj textů

Informace zveřejňované na portálu Vaše Evropa pocházejí od příslušných útvarů Evropské komise a orgánů jednotlivých členských států.

Stránky jsou rozděleny do dvou částí:

Příklady uváděné v části věnované občanům čerpají ze skutečných případů z praxe. Jména a uváděné země jsou však pozměněné.

Jazykové verze

Portál vaše Evropa poskytuje informace ve všech úředních jazycích EU – a část Podniky navíc také v norštině.

Některé texty mohou být v určitém období ve vašem jazyce nedostupné, protože jejich překlad teprve vzniká.

Informace o jednotlivých zemích se přednostně zveřejňují v jejich jazyce a v angličtině.

Evropská komise neodpovídá za jazykovou politiku, jíž se řídí obsah externích stránek.

Odkazy na portál Vaše Evropa

Pokud chcete na své stránky umístit odkaz na portál Vaše Evropa, dodržujte prosím tato pravidla:

Upozorňujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda odkazy na portál Vaše Evropa uvedené podmínky splňují.

Propagace portálu Vaše Evropa

Pokud chcete portál Vaše Evropa propagovat, můžete využít náš vícejazyčný propagační materiál English (en) .

Ochrana soukromí

Portál Vaše Evropa se řídí pravidly ochrany soukromí uživatelů a pravidly ochrany údajů platnými pro stránky Europa.

Pokud využijete služby nabízené prostřednistvím stránek Vaše Evropa, budete o ochraně vašeho soukromí podrobněji informováni.