Podnikání
Poslední kontrola: 29/10/2020

Jak naplánovat odkaz majetku – dědictví v zahraničí

Týká se vás brexit?

Sami si můžete předem zvolit, čí právní předpisy (kterého členského státu) se při řízení vaší pozůstalosti uplatní

Dědictví obvykle vyřizuje orgán – často to bývá soud nebo notář – v té zemi EU, kde zůstavitel naposledy žil. Tento orgán bude ve většině případů na vaši pozůstalost uplatňovat vnitrostátní právní předpisy své země.

Pravidla EU vám však umožňují rozhodnout, že na vaši pozůstalost se uplatní zákony země, jíž státní příslušnost vám náleží – ať už se jedná o zemi EU, či nikoli.

Pokud máte občanství více zemí, můžete si zvolit kteroukoli z nich.

Svou volbu musíte vyjádřit výslovně a jednoznačně v poslední vůli nebo ve zvláštním prohlášení. Vaše poslední vůle či prohlášení budou považovány za platné, pokud budou splňovat předpisy:

Kdy mohou orgány vaši volbu právního systému odmítnout?

Které aspekty se vaším výběrem právního systému řídí?

Vnitrostátní právní systém, pro který se rozhodnete, ať už se bude jednat o právo země EU, kde jste naposledy žili, nebo právo vaší domovské země, bude rozhodovat o veškerém vašem majetku, bez ohledu na to, kde se nachází, a bez ohledu na to, zda je movitý (například automobil nebo bankovní účet) nebo nemovitý (například dům).

Vnitrostátní právní předpisy určí například:

Pravidla EU o vypořádání pozůstalosti neurčují, který konkrétní orgán se jí bude zabývat či jaké právo se použije na určité speciální záležitosti, jako například:

Typická situace

Brian je irský občan. Na důchod se přestěhoval do Francie, kde vlastní dům a žije v něm již více než 8 let, z toho posledních 5 let se svou partnerkou Anne.

Jelikož Brian žije ve Francii, pro jeho dědice by bylo snazší nechat jeho pozůstalost vypořádat notáři ve Francii. Francouzské právo připadá v úvahu proto, že Francie je poslední zemí, kde Brian žil. Podle francouzského práva by se určilo, kdo je dědicem, včetně toho, jaký podíl z pozůstalosti by měla být vyhrazen Brianovým dětem a na co má nárok Anne, vzhledem k tomu, že Brian a Anne nebyli oddáni.

Irské právo ale dává Nigelovi větší volnost při rozhodování, komu připadne jaká část dědictví. Proto se rozhodl, aby bylo použito právě irské právo, protože chce označit za výhradního dědice ve Francii Anne.

Informace o vnitrostátních právních systémech pro účely vypořádání pozůstalosti

Informace o postupech, příjemcích, stanovení jejich podílů, platnosti závětí atp. podle jednotlivých zemí EU:

Zvolte zemi:

 • Rakouskoatcs
 • Belgiebecs
 • Bulharskobgcs
 • Chorvatskocrcs
 • Kyprcycs
 • Česká republikaczcs
 • Estonskoeecs
 • Finskofics
 • Franciefrcs
 • Německodecs
 • Řeckogrcs
 • Maďarskohucs
 • Itálieitcs
 • Lotyšskolvcs
 • Litvaltcs
 • Lucemburskolucs
 • Maltamtcs
 • Nizozemskonlcs
 • Polskoplcs
 • Portugalskoptcs
 • Rumunskorocs
 • Slovenskoskcs
 • Slovinskosics
 • Španělskoescs
 • Švédskosecs

Správa přeshraničního dědictví

Jak vaším blízkým usnadnit správu vašeho dědictví, pokud jsou do vyřizování zapojeny úřady více členských zemí EU.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: