Poslední kontrola: 03/06/2022

Jak si otevřít internetový obchod

Zpracování online plateb

Podstatnou část online prodeje tvoří platby, které mohou být prováděny prostřednictvím kreditních nebo debetních karet, bankovních převodů, předplacených karet nebo jiných platebních nástrojů.

Seriózní poskytovatel platebních služeb vám nabídne zabezpečené platební prostředí a jednotné rozhraní pro všechny platební metody, které se rozhodnete používat. Rovněž vám umožní působit přeshraničně.

Když vstupujete na nový trh, je důležité se podívat na platební metody, které jsou v dané zemi akceptovány. Snažte se nediskriminovat své zákazníky na základě jejich bydliště a nabídněte jim možnosti platby, na něž jsou zvyklí.

Jak vybrat platební metody vhodné pro vaše podnikání?

Zde uvádíme hlavní faktory, které určují použití konkrétních platebních metod:

Ujistěte se, že platební metody, které zvolíte, jsou jednoduché a intuitivní a umožňují vašim zákazníkům rychle provést transakci. Mezi alternativní způsoby platby patří online platební účty, předplacené karty, online bankovní převody, bankovní převody v reálném čase založené na internetovém bankovnictví a elektronické poukázky na hotovostní bázi.

Rozhodnutí nabízet i alternativní platební metody vám přinese řadu výhod:

Výběr poskytovatele platebních služeb

Na výběr máte ze 3 hlavních platebních služeb. Vaše volba bude záviset na okruhu vašich zákazníků a na tom, co prodáváte a ve kterých zemích:

Využití jediného poskytovatele platebních služeb

Poskytovatel platebních služeb řídí tok informací (např. informace o transakcích) a poskytuje vám platební bránu k jednomu nebo více způsobům online plateb, pro které vystupuje jako zprostředkovatel.

Chcete-li působit přeshraničně, budete potřebovat takového poskytovatele platebních služeb, který odblokuje platební metody v jiných zemích a bude podporovat měnu, v níž chcete platby přijímat.

Není-li objem vašich obchodních transakcí velký, doporučuje se využít v případě působení v různých zemích s odlišnými vnitrostátními preferencemi jediného poskytovatele platebních služeb. Poskytovatelé platebních služeb dobře znají vnitrostátní trhy a jsou navázáni na většinu tradičních i alternativních evropských systémů online plateb.

Činnost poskytovatelů platebních služeb se řídí zvláštním souborem pravidel a předpisů. Musejí být registrováni ve svém domovském členském státě a u Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Informace o poskytovateli platebních služeb, s nímž chcete pracovat, si můžete ověřit ve vnitrostátních rejstřících en .

Hosting nebo integrace?

Stejně jako v případě obecného nastavení internetových stránek si můžete při zřízení platební brány pro svůj internetový obchod zvolit buď stránku, kterou provozuje váš poskytovatel platebních služeb, nebo integrované platební řešení:

Využívání poskytovatele platebních služeb rovněž zaručuje, že jsou zavedena bezpečnostní opatření k zajištění bezpečných a zabezpečených plateb, jako je silné ověření klienta provádějícího platbu, jakož i opatření k předcházení platebním podvodům.

Všichni tito poskytovatelé si účtují poplatky na základě transakcí. Transakční náklady mohou představovat paušální poplatek za transakci a/nebo procento hodnoty objemu transakce. Transakční poplatek můžete účtovat zákazníkovi pouze v případě, že to výslovně uvedete během placení. Zároveň nesmíte zákazníkovi účtovat vyšší částku, než byla účtována vám.

Dodržování práv zákazníků

Dohoda o platbě představuje smlouvu se zákazníkem. Z toho vám vyplývají tyto povinnosti:

Pozor!

Pokud používáte poskytovatele platebních služeb, pak v případě neautorizovaných platebních transakcí a chyb při zpracování nebo fakturaci platby musí tento poskytovatel vašim zákazníkům příslušnou částku neprodleně vrátit.

Jakmile zákazník platbu potvrdí, zašlete mu e-mail s informací o provedení transakce. Informace, které musíte poskytovat, závisejí na typu platby a smlouvy v rámci elektronického obchodu.

Více informací o právech vašich zákazníků najdete na v sekci Zákazníci.

Dodržování daňových povinností a povinností ohledně DPH

Online prodej s sebou rovněž přináší určité daňové povinnosti a povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). V závislosti na tom, komu, kde a jaké zboží prodáváte nebo poskytujete, platí různá pravidla. Dávejte pozor, abyste uplatňovali pravidla země, kde je DPH splatná, jakož i správnou sazbu daně (můžete použít standardní, sníženou nebo dokonce nulovou).

Také si ověřte, zda byste neměli platit i spotřební daň. Více informací o daňových povinnostech vyplývajících z vašeho online podnikání.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: