Posledná kontrola : 10/11/2022

O tomto portáli

Your Europe je webové sídlo EÚ, ktorého cieľom je uľahčiť riešenie rôznych situácií, ak sa nachádzate v inom členskom štáte EÚ, a to bez zbytočných nepríjemností a byrokratických prieťahov.

Môže ísť o zmenu pobytu, život, štúdium, prácu, nákup alebo jednoducho cestu do zahraničia. V prípade spoločností zasa ide o podnikanie v zahraničí.

Ako občan EÚ alebo občan Islandu, Lichtenštajnska a Nórska máte v týchto situáciách určité práva. Ak však krajina doposiaľ neuplatnila príslušné právne predpisy EÚ v celom rozsahu, môže sa stať, že vám ich niekedy nepriznajú automaticky.

Aké informácie nájdete na tomto webovom sídle?

Your Europe ponúka:

Krajiny resp. občania, ktorých sa tieto práva týkajú

Informácie na tejto webovej lokalite sú určené v prvom rade štátnym príslušníkom krajín EÚ a ich rodinným príslušníkom (vrátane rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ).

Vo väčšine prípadov sa práva uvedené na portáli Your Europe uplatňujú vo všetkých členských štátoch EÚOtvoriť ako externý odkaz, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku.

V niektorých prípadoch platia aj vo Švajčiarsku, ktoré sa pripojilo k niektorým dohodám s EÚ, nie však ku všetkým.

Na každej stránke portálu Your Europe nájdete presne uvedené, na ktoré krajiny alebo štátnych príslušníkov sa dané informácie vzťahujú.

O autoroch portálu

Informácie na portáli Your Europe poskytujú príslušné útvary Európskej komisie a sú doplnené údajmi orgánov jednotlivých členských štátov.

Portál má dve časti:

V časti venovanej občanom nájdete reálne príklady zo života občanov EÚ. Mená a štátne príslušnosti sú fiktívne.

Dostupné jazyky

Portál Your Europe poskytuje informácie vo všetkých úradných jazykoch EÚ okrem írčiny .

Môže sa však stať, že v dôsledku prebiehajúceho prekladu nebudú niektoré informácie vo vami zvolenom jazyku v určitom okamihu prístupné.

Informácie týkajúce sa konkrétnych krajín sa poskytujú v úradnom jazyku príslušnej krajiny a v angličtine.

Európska komisia nezodpovedá za jazykovú politiku externých webových sídel.

Vytváranie odkazov na portál Your Europe

Ak chcete vytvoriť odkaz na portál Your Europe, mali by ste dodržať tieto pravidlá pre vytváranie odkazov:

Pravidelne overujeme, či sú odkazy na náš portál v súlade s týmito pravidlami.

Propagácia portálu Your Europe

Ak chcete prispieť k propagácii portálu Your Europe, môžete využiť naše viacjazyčné propagačné materiály en .

Zásady ochrany osobných údajov

Portál Your Europe dodržiava politiku ochrany súkromia používateľov a pravidlá o ochrane osobných údajov, ktorými sa riadi webové sídlo Európa.

Ak využijete pomoc asistenčných služieb dostupných prostredníctvom portálu Your Europe, budú vám poskytnuté informácie o ich osobitných podmienkach ochrany osobných údajov.