Posledná kontrola : 01/04/2022

Núdzové situácie

Koronavírus: Bezpečné obnovenie cestovania

112: jednotné číslo tiesňového volania v EÚ

Linka 112 je európske číslo tiesňového volania, na ktoré môžete zavolať bezplatne z pevnej linky alebo mobilného telefónu na celom území EÚ. Dovoláte sa priamo na záchrannú službu – na políciu, zdravotnícku záchrannú službu a hasičov.

Popri linke 112 naďalej fungujú aj vnútroštátne linky tiesňového volania. Linka 112 je však jediné telefónne číslo, na ktoré môžete v prípade núdze zavolať zo všetkých krajín EÚ.

Príklad

Ako predísť tragédii

Anasthassiovi z Grécka vypukol v byte v Lisabone požiar hneď po tom, ako sa tam presťahoval na štúdium. Nepoznal portugalské číslo na hasičov, pamätal si však, že môže použiť linku tiesňového volania 112 v Portugalsku práve tak, ako vo svojom rodnom Grécku alebo kdekoľvek v EÚ. Zavolal tak na číslo 112 a dovolal sa priamo na centrálu záchranných služieb v Lisabone, ktorá do jeho bytu okamžite poslala hasičov.

Pri cestovaní v rámci EÚ si nezabudnite so sebou vziať európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ak potrebujete pohotovostnú lekársku starostlivosť, preukaz EPZP uľahčí vybavenie administratívnych náležitostí a pomôže pri preplatení nákladov na verejnú lekársku starostlivosť.

116 000: nezvestné deti

Ak je vaše dieťa nezvestné, doma alebo v inej krajine EÚ, môžete zavolať na číslo 116 000, horúcu linku pre prípady nezvestných detí. V súčasnosti funguje horúca linka 116 000 vo všetkých 27​ krajinách EÚ.

Na tomto čísle môžete nahlásiť, keď sa stratí vaše dieťa. Horúca linka takisto poskytuje poradenstvo a podporu rodinám nezvestných detí.

Príklad

Ako nahlásiť nezvestné dieťa

Keď sa Andreasovi a Kirsten, páru z Nemecka, stratila počas dovolenky vo Francúzsku na zájazde dcéra, veľmi ich to vyľakalo. Nenašli ju ani o niekoľko hodín neskôr. Prípad oznámili polícii, pamätali si však aj to, že v Nemecku existuje linka na ohlasovanie prípadov nezvestných detí. Pamätali si, že horúca linka 116 000 fungovala aj vo Francúzsku, zavolali teda na uvedené číslo a dozvedeli sa, ako riešiť ich prípad s francúzskymi orgánmi.

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: