Posledná kontrola: 15/03/2021

Odborné kvalifikácie

Týka sa vás brexit?

Výkon vášho povolania môže byť v krajine EÚ, do ktorej sa sťahujete, regulovaný. Ak chcete pracovať v novej krajine vášho pobytu, je možné, že v nej pred začatím výkonu povolania budete musieť požiadať o úradné uznanie vašich odborných kvalifikácií. V závislosti od vášho povolania a dĺžky pobytu sa môžu uplatňovať osobitné podmienky.

Viac informácií:

Upozornenie

Táto časť je venovaná uznávaniu odborných kvalifikácií na účely práce v zahraničí. Netýka sa štúdia v inej krajine EÚ. Viac informácií o uznávaní dokladov o akademickom vzdelaní.

Zdieľať túto stránku: