Posledná kontrola : 20/05/2022

Odborné kvalifikácie

Výkon vášho povolania môže byť v krajine EÚ, do ktorej sa sťahujete, regulovaný. Ak chcete pracovať v novej krajine vášho pobytu, je možné, že v nej pred začatím výkonu povolania budete musieť požiadať o úradné uznanie vašich odborných kvalifikácií. V závislosti od vášho povolania a dĺžky pobytu sa môžu uplatňovať osobitné podmienky.

Viac informácií:

Upozornenie

Táto časť je venovaná uznávaniu odborných kvalifikácií na účely práce v zahraničí. Netýka sa štúdia v inej krajine EÚ. Viac informácií o uznávaní dokladov o akademickom vzdelaní.

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: