Posledná kontrola: 23/04/2019

Odborné kvalifikácie

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

Výkon vášho povolania môže byť v krajine EÚ, do ktorej sa sťahujete, regulovaný. Ak chcete pracovať v novej krajine vášho pobytu, je možné, že v nej pred začatím výkonu povolania budete musieť požiadať o úradné uznanie vašich odborných kvalifikácií. V závislosti od vášho povolania a dĺžky pobytu sa môžu uplatňovať osobitné podmienky.

Viac informácií:

Táto časť je venovaná uznávaniu odborných kvalifikácií na účely práce v zahraničí. Netýka sa štúdia v inej krajine EÚ. Viac informácií o uznávaní dokladov o akademickom vzdelaní.

Zdieľať túto stránku: