Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 21/03/2017

Odborné kvalifikácie

Ak chcete pracovať v inej krajine EÚ, v ktorej je vaša profesia regulovaná, je možné, že pred začatím práce budete musieť požiadať o úradné uznanie svojej odbornej kvalifikácie (vzdelania a odbornej praxe) v hostiteľskej krajine.

Viac informácií:

Táto časť je venovaná uznaniu odborných kvalifikácií, ktoré môže byť podmienkou práce v zahraničí. Netýka sa štúdia v zahraničí. Viac informácií o uznávaní dokladov o akademickom vzdelaní.

Verejné konzultácie