Posledná kontrola: 09/05/2021

Registrácia pobytu v zahraničí

Týka sa vás brexit?

Otázky a odpovede – práva občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ako sa uvádzajú v dohode o vystúpení

Dňa 1. januára 2021 sa zmenia pravidlá pre občanov EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve alebo sa tam sťahujú. To isté platí aj pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v niektorej krajine EÚ alebo sa do nej sťahujú.

Mám trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve/v EÚ alebo ho získam počas prechodného obdobia.

Vo všeobecnosti budete mať vy aj vaši rodinní príslušníci naďalej trvalý pobyt vo vašej hostiteľskej krajine. To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa však musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme), aby ste získali nový pobytový status. V EÚ si čo najskôr overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či musíte požiadať o nový pobytový status.

Bývam v Spojenom kráľovstve/v EÚ, ale zatiaľ nemám právo na trvalý pobyt

Vo všeobecnosti budú pre vás aj vašich rodinných príslušníkov naďalej platiť súčasné práva na pobyt v hostiteľskej krajine To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa však musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme), aby ste získali nový pobytový status. V EÚ si čo najskôr overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či musíte požiadať o nový pobytový status.

Chcem sa presťahovať do Spojeného kráľovstva/do EÚ

Vy aj vaši rodinní príslušníci sa môžete presťahovať do Spojeného kráľovstva alebo do krajiny EÚ v súlade so súčasnými pravidlami EÚ do 31. decembra 2020. To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa následne musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme). V EÚ si overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či sa musíte zaregistrovať a požiadať o nový pobytový status.

Chcem vycestovať do Spojeného kráľovstva/do EÚ na krátkodobý pobyt

Súčasné pravidlá týkajúce sa ohlasovania prítomnosti, registrácie pobytu v zahraničí, registrácie rodinných príslušníkov z EÚ a registrácie rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ ostávajú v platnosti do 31. decembra 2020.

Potrebujem pomoc

Ak sa domnievate, že sa nedodržiavajú vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ, využite naše asistenčné služby.

Podrobné informácie o vykonávaní dohody o vystúpení a uplatňovaní práv občanov

Počas prvých 3 mesiacov vášho pobytu vo vašej novej krajine ako občan EÚ nemusíte požiadať o doklad, ktorý potvrdzuje vaše právo na pobyt v danej krajine. V niektorých krajinách však platí povinnosť po príchode ohlásiť svoju prítomnosť.

Po troch mesiacoch v novej krajine sa od vás môže požadovať, aby ste sa zaregistrovali na príslušnom orgáne (zvyčajne obecný úrad alebo miestne oddelenie polície), kde vám vydajú registračné potvrdenie.

Budete potrebovať platný preukaz totožnosti alebo pas a:

Upozornenie

Nemusíte predkladať nijaké ďalšie doklady alebo dokumenty.

Po zaregistrovaní dostanete registračné potvrdenie. Toto potvrdenie osvedčuje vaše právo zdržiavať sa vo vašej novej krajine.

Registračné potvrdenie by vám mali vydať na počkanie a za jeho vydanie by ste nemali platiť viac, ako platia občania dotknutej krajiny za vydanie preukazu totožnosti.

Potvrdenie by malo mať neobmedzenú platnosť (teda nemá sa musieť obnovovať). Miestnym orgánom však možno budete musieť oznámiť každú zmenu adresy.

Kde a ako sa zaregistrovať v hostiteľskej krajine:

Výber štátu:

 • Rakúskoaten
 • Belgickobesk
 • Bulharsko*bg
 • Chorvátskocrsk
 • Cypruscysk
 • Českoczen
 • Dánskodksk
 • Estónskoeeen
 • Fínsko*fi
 • Francúzskofrsk
 • Nemecko*de
 • Gréckogrsk
 • Maďarskohuen
 • Island*is
 • Írskoieen
 • Talianskoiten
 • Lotyšskolven
 • Lichtenštajnsko*li
 • Litva*lt
 • Luxemburskolusk
 • Maltamtsk
 • Holandskonlsk
 • Nórskonoen
 • Poľskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunsko*ro
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španielskoessk
 • Švédskoseen

  * Informácie nie sú ešte k dispozícii.

  Máte ďalšie otázky?

  Ak je registrácia povinnosťou, môžu vám za jej porušenie udeliť pokutu. To však nemá vplyv na vaše právo zdržiavať sa v tejto krajine, ani vás nemôžu vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

  V mnohých krajinách sa vyžaduje, aby ste mali stále pri sebe registračné potvrdenie a preukaz totožnosti alebo pas. Ak si tieto doklady necháte doma, môžete dostať pokutu, nemôžu vás však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

  V prípade problémov so získaním registračného potvrdenia môžete zavolať našim poradenským službámOtvoriť ako externý odkaz .

  Viac o:

  Príklad

  Môžete začať pracovať bez registrácie

  Kurt je Nemec, ktorý sa presťahoval do Belgicka, aby tam pôsobil ako nezávislý právnik vo forme partnerstva. Keď sa išiel zaregistrovať na miestny úrad, povedali mu, že nemôže začať pracovať, kým nedostane registračné potvrdenie.

  Ide o nesprávny postup: ako občan EÚ môže Kurt pracovať ako samostatne zárobkovo činná osoba bez toho, aby musel čakať na registračné potvrdenie. V každom prípade orgány musia vydať registračné potvrdenie hneď po žiadosti o jeho vydanie.

  Najčastejšie otázky

  Právne predpisy EÚ

  Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

  Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

  Zdieľať túto stránku: