Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 01/02/2018

Registrácia pobytu v zahraničí

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Počas prvých 3 mesiacov vášho pobytu vo vašej novej krajine ako občan EÚ nemusíte požiadať o doklad, ktorý potvrdzuje vaše právo na pobyt v danej krajine. V niektorých krajinách však platí povinnosť po príchode ohlásiť svoju prítomnosť.

Po troch mesiacoch v novej krajine sa od vás môže požadovať, aby ste sa zaregistrovali na príslušnom orgáne (zvyčajne obecný úrad alebo miestne oddelenie polície), kde vám vydajú registračné potvrdenie.

Budete potrebovať platný preukaz totožnosti alebo pas a:

 • zamestnanci/vyslaní pracovníci:
  • vyhlásenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania alebo potvrdenie o zamestnaní,
 • samostatne zárobkovo činné osoby:
  • dôkaz, že ste samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dôchodcovia:
  • dôkaz, že máte komplexné krytie zdravotného poistenia,
  • dôkaz, že máte dostatočné prostriedky a nepotrebujete podporu príjmu; prostriedky môžu pochádzať z akéhokoľvek zdroja,
 • študenti:
  • dôkaz o zápise na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským členským štátom,
  • dôkaz, že máte komplexné krytie zdravotného poistenia,
  • vyhlásenie, že máte dostatočné prostriedky a nepotrebujete podporu príjmu: prostriedky môžu pochádzať z akéhokoľvek zdroja.

Nemusíte predkladať nijaké ďalšie doklady alebo dokumenty.

Po zaregistrovaní dostanete registračné potvrdenie. Toto potvrdenie osvedčuje vaše právo zdržiavať sa vo vašej novej krajine.

Registračné potvrdenie by vám mali vydať na počkanie a za jeho vydanie by ste nemali platiť viac, ako platia občania dotknutej krajiny za vydanie preukazu totožnosti.

Potvrdenie by malo mať neobmedzenú platnosť (teda nemá sa musieť obnovovať). Miestnym orgánom však možno budete musieť oznámiť každú zmenu adresy.

Kde a ako sa zaregistrovať v hostiteľskej krajine:

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ak je registrácia povinnosťou, môžu vám za jej porušenie udeliť pokutu. To však nemá vplyv na vaše právo zdržiavať sa v tejto krajine, ani vás nemôžu vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

V mnohých krajinách sa vyžaduje, aby ste mali stále pri sebe registračné potvrdenie a preukaz totožnosti alebo pas. Ak si tieto doklady necháte doma, môžete dostať pokutu, nemôžu vás však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

V prípade problémov so získaním registračného potvrdenia môžete zavolať našim poradenským službám .

Viac o:

Príklad

Môžete začať pracovať bez registrácie

Kurt je Nemec, ktorý sa presťahoval do Belgicka, aby tam pôsobil ako nezávislý právnik vo forme partnerstva. Keď sa išiel zaregistrovať na miestny úrad, povedali mu, že nemôže začať pracovať, kým nedostane registračné potvrdenie.

Ide o nesprávny postup: ako občan EÚ môže Kurt pracovať ako samostatne zárobkovo činná osoba bez toho, aby musel čakať na registračné potvrdenie. V každom prípade orgány musia vydať registračné potvrdenie hneď po žiadosti o jeho vydanie.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo