Posledná kontrola : 21/12/2022

Doplnkový dôchodok v zahraničí

Doplnkové dôchodky sú starobné, pozostalostné alebo invalidné dôchodky určené na doplnenie alebo nahradenie povinných štátnych dôchodkov.

Upozornenie

Pred podpisom zmluvy o systéme doplnkového dôchodkového poistenia si overte, ako presťahovanie alebo pobyt v zahraničí ovplyvní vaše dôchodkové práva. Akékoľvek nepriaznivé účinky sú protiprávne.

Ak vystúpite zo svojho doplnkového dôchodkového systému, pretože sa presťahujete do inej krajiny EÚ za prácou, máte rovnaké práva ako osoby, ktoré aj naďalej žijú v danej krajine, ale prestali do systému platiť príspevky, a to napríklad preto, lebo zmenili zamestnanie.

Príklad

Fred pracoval 8 rokov v krajine A pre spoločnosť, ktorá mala štedrý doplnkový dôchodkový systém.

Našiel si prácu v inej krajine a začal pracovať pre zamestnávateľa, ktorý mu taktiež ponúkol účasť v doplnkovom dôchodkovom systéme.

Fred vystúpil z doplnkového dôchodkového systému v krajine A, ale poisťovateľ ho informoval, že svoje nadobudnuté práva stratí, ak sa presťahuje do inej krajiny.

Fred kontaktoval Európske spotrebiteľské centrum a požiadal o právnu pomoc. Nakoniec jeho poisťovateľ v krajine A súhlasil so zachovaním práv v krajine A.

Upozornenie

Dôchodkové spoločnosti niekedy penalizujú ľudí, ktorí sa odsťahujú do zahraničia [mdash] odmietajú im vyplácať dôchodky alebo im účtujú dodatočné náklady, poprípade ich žiadajú o vrátenie úrokov vyplatených počas obdobia sporenia.

Je to nezákonné - ak by sa vám to stalo, zavolajte na ktorékoľvek európske spotrebiteľské centrum

Príklad

Pred tým, ako sa Anna presťahovala do krajiny B, pracovala 4 roky v krajine A.

Po odchode do dôchodku požiadala o doplnkový dôchodok zo štátu A, ale poisťovateľ jej žiadosť odmietol s odôvodnením, že na dôchodok boli oprávnení len tí zamestnanci, ktorí do doplnkového dôchodkového systému prispievali viac ako 5 rokov.

Anna sa cítila diskriminovaná z dôvodu odchodu do zahraničia a podala na svojho poisťovateľa žalobu. Spor však prehrala, pretože 5-ročná požiadavka platila pre všetkých členov tohto systému, a to bez ohľadu na to, či sa presťahovali za prácou do zahraničia, alebo ostali doma.

Upozornenie

Je možné, že ak sa presťahujete do zahraničia, vás štát, v ktorom ste pred odchodom žili, vyzve, aby ste vrátili všetky daňové úľavy, ktoré ste si uplatnili počas sporenia v rámci miestneho doplnkového dôchodkového systému.

Je to nezákonné — na váš doplnkový dôchodok sa musia vzťahovať rovnaké daňové pravidlá ako na doplnkové dôchodky vyplácané osobám žijúcim v tejto krajine.

Ak máte pocit, že ste diskriminovaný, pomoc nájdete tu.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: